H Szilágyi István. Circus Juris: Dráma és jogfilozófia Horváth Barna életművében. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 211-266, 2000966
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2000966]
 1. Szabadfalvi József. Múltunk öröksége: Elmélettörténeti perspektívák. (2016) ISBN:9789636936587
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3025417] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 3025417, Kapcsolat: 32498550
 2. Szabó Miklós. Jogelmélet és jogszociológia. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 451-542
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2981195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2981195, Kapcsolat: 25012825
 3. Balog Iván. Politika- és társadalomtudomány-interpretációk. (2012) Megjelent: Bibó 100 pp. 254-262
  Könyvrészlet[22485595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22485595, Kapcsolat: 22484686
 4. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1769403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 22484679
 5. Zsidai Ágnes. A tiszta jogszociológia: Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete. (2008) ISBN:9789633619872
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1471304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1471304, Kapcsolat: 22484668
 6. Szabadfalvi József. Valóban funkcionalista volt-e a tiszta jogtan? – Losonczy István Kelsen-kritikája. (2007) Megjelent: Hans Kelsen jogtudománya pp. 772-790
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1175293] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1175293, Kapcsolat: 22484661
 7. Cs Kiss Lajos. Megjegyzések a jog és művészet viszonyához. (2007) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 3 2 13-18
  Folyóiratcikk[22484418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22484418, Kapcsolat: 22484418
 8. Cs. Kiss Lajos. Bevezetés: Hans Kelsen jelentősége. (2007) Megjelent: Hans Kelsen jogtudománya pp. 16-32
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1456965] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1456965, Kapcsolat: 22484654
 9. Szabadfalvi József. Demokrácia-koncepciók és rendszerváltás: A múlt örökségének tanulságai. (2006) Megjelent: Facultas nata pp. 365-381
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1177976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177976, Kapcsolat: 22484412
 10. Szabadfalvi József. Damnatio memoriae: Arcképvázlat Vas Tibor jogfilozófusról. (2006) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 47 1 145-152
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1177979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177979, Kapcsolat: 22484415
 11. Szabadfalvi József. The Role of Hungarian Legal Philosophical Tradition in the Renewal of National Legal Culture. (2004) Megjelent: Právná kultúra a európsky integracny proces (historické, politicko-právne a filozifické aspekty právna a pravnej kultury) / Law... pp. 236-248
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1176247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176247, Kapcsolat: 22484403
 12. Kovács Gábor. Elszigeteltség és nyitottság dinamikája két tudóssors tükrében: Horváth Barna és Bibó István tudományos pályafutása. (2004) Megjelent: Közelítések a magyar filozófia történetéhez pp. 392-419
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[186916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 186916, Kapcsolat: 22484405
 13. Balog Iván. Az egyetemi előadások helye és szerepe Bibó István életművében. (2004) Megjelent: Bibó István egyetemi előadásai: 1942–­1949 pp. 278-289
  Könyvrészlet[22484401] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22484401, Kapcsolat: 22484401
 14. Szabadfalvi József. A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig: Fejezetek a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (2004) ISBN:9639567345
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1174923] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1174923, Kapcsolat: 22484407
 15. Szabadfalvi József. Revaluation of Hungarian Legal Philosophical Tradition. (2003) ARCHIV FÜR RECHTS- UND SOZIALPHILOSOPHIE 0001-2343 2363-5614 89 2 159-170
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1177097] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177097, Kapcsolat: 22484373
 16. Szabadfalvi József. Egy "európai értelmiségi jelenség": Horváth Barna emlékezete. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 50 11 641-648
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1177132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177132, Kapcsolat: 22484385
 17. Cs. Kiss Lajos. A tragédia metafizikája a jogban. (2003) Megjelent: A géniusz pere : Szókratész - Johanna pp. 210-238
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1455711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1455711, Kapcsolat: 22484398
 18. Szabadfalvi József. A Common Law szelleme és a két világháború közötti magyar jogbölcxseleti gondolkodás. (2003) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 58 9 370-380
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1177125] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177125, Kapcsolat: 22484381
 19. Szabadfalvi József. Természetjog és poziivizmus: Széljegyzetek egy örökzöld vita két világháború közötti hazai jogbölcseleti irodalmához. (2002) Megjelent: Natura Iuris: Természetjogtan és jogpozitivizmus és magyar jogelmélet pp. 9-30
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1176738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176738, Kapcsolat: 22484353
 20. Szabadfalvi József. Angolszász hatások a magyar jogbölcseleti gondolkodásban. (2002) Megjelent: Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis. II pp. 123-155
  Könyvrészlet[22484366] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22484366, Kapcsolat: 22484366
 21. Szabadfalvi József. Húsz év a magyar jogbölcseleti tradíció újraértékelésében. (2001) Megjelent: Facultas nascitur: 20 éves a jogászképzés Miskolcon p. 424–425, 427, 429
  Könyvrészlet[20591291] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20591291, Kapcsolat: 22483462
 22. Szabadfalvi József. Bibó István és a szegedi iskola. (1999) Megjelent: A szabadság kis körei pp. 125-152
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1176652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176652, Kapcsolat: 22483456
 23. Szabadfalvi József. Angolszász hatások a második világháború előtti magyar jogbölcseleti gondolkodásban. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 1-2 51-88
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1176660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176660, Kapcsolat: 22483053
H Szilágyi István. Etika és jog: Erkölcs és jog viszonya Bibó István jogelméletében. (1995) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 Tom. 11. 105-110, 1997736
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1997736]
 1. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1769403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 22485722
 2. Varga Csaba. Jogfilozófia az ezredfordulón: Minták, kényszerek – múltban, jelenben. (2004) ISBN:9633616360; 9789633616369
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1099495] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1099495, Kapcsolat: 22485718
 3. Szabadfalvi József. Revaluation of Hungarian Legal Philosophical Tradition. (2003) ARCHIV FÜR RECHTS- UND SOZIALPHILOSOPHIE 0001-2343 2363-5614 89 2 159-170
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1177097] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177097, Kapcsolat: 22485711
H Szilágyi. Etika, jog, politika: Bibó István (1911–1979). (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 267-309, 2000987
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2000987]
 1. Szabadfalvi József. Múltunk öröksége. Elmélettörténeti perspektívák.. (2016)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[25564603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25564603, Kapcsolat: 25564603
 2. Balog Iván. Politika- és társadalomtudomány-interpretációk. (2012) Megjelent: Bibó 100 pp. 254-262
  Könyvrészlet[22485595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22485595, Kapcsolat: 22485595
 3. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1769403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 22485593
 4. Zsidai Ágnes. Jogbölcseleti torzó.: Bibó István jogelméletének rekonstrukciója.. (2008) ISBN:9789633619889
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1773988] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1773988, Kapcsolat: 22485592
 5. Szabadfalvi József. Valóban funkcionalista volt-e a tiszta jogtan? – Losonczy István Kelsen-kritikája. (2007) Megjelent: Hans Kelsen jogtudománya pp. 772-790
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1175293] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1175293, Kapcsolat: 22485591
 6. Szabadfalvi József. The Role of Hungarian Legal Philosophical Tradition in the Renewal of National Legal Culture. (2004) Megjelent: Právná kultúra a európsky integracny proces (historické, politicko-právne a filozifické aspekty právna a pravnej kultury) / Law... pp. 236-248
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1176247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176247, Kapcsolat: 22485344
 7. Balog Iván. Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában: Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról. (2004) ISBN:9634462731; 9789634462736
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2823397] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2823397, Kapcsolat: 22485327
 8. Kovács Gábor. Elszigeteltség és nyitottság dinamikája két tudóssors tükrében: Horváth Barna és Bibó István pályafutása. (2004) Megjelent: Közelítések a magyar filozófia történetéhez pp. 392-419
  Könyvrészlet[22485589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22485589, Kapcsolat: 22485589
 9. Balog Iván. Az egyetemi előadások helye és szerepe Bibó István életművében. (2004) Megjelent: Bibó István egyetemi előadásai 1942–­1949 pp. 278-289
  Könyvrészlet[22485337] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22485337, Kapcsolat: 22485337
 10. Szabadfalvi József. A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig: Fejezetek a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (2004) ISBN:9639567345
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1174923] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1174923, Kapcsolat: 22485590
 11. Szabadfalvi József. Revaluation of Hungarian Legal Philosophical Tradition. (2003) ARCHIV FÜR RECHTS- UND SOZIALPHILOSOPHIE 0001-2343 2363-5614 89 2 159-170
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1177097] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177097, Kapcsolat: 22485301
 12. Szabadfalvi József. Múltidézés: A Magyar Filozófiai Társaság 1942. december 1-én tartott ‘Jogfilozófia’ című vitaülése. (2003) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 47 3 393-410
  Folyóiratcikk[22485321] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22485321, Kapcsolat: 22485321
 13. Szabadfalvi József. Transition and Tradition. Can Hungarian Traditions of Legal Philosophy Contribute to Legal Tradition?. (2002) RECHTSTHEORIE 0034-1398 1865-519X 33 2-4 167-185
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1176736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176736, Kapcsolat: 22485314
 14. Szabadfalvi József. Bibó István helye a XX. századi magyar jogbölcseletben. (2002) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 10 1 29-36
  Folyóiratcikk[22485320] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22485320, Kapcsolat: 22485320
 15. Szabadfalvi József. Húsz év a magyar jogbölcseleti tradíció újraértékelésében. (2001) Megjelent: Facultas nascitur: 20 éves a jogászképzés Miskolcon p. 424–425, 427, 429
  Könyvrészlet[20591291] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20591291, Kapcsolat: 22485312
 16. Balog Iván. Bibó István társadalomelméleti feltevései: Az egyensúly problémája. (2001) Megjelent: Megtalálni a szabadság rendjét pp. 11-37
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3216554] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3216554, Kapcsolat: 22485310
 17. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1174892] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 22485306
 18. Szabadfalvi József. Bibó István és a szegedi iskola. (1999) Megjelent: A szabadság kis körei pp. 125-152
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1176652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176652, Kapcsolat: 22485305
Badó Attila et al. Bevezetés a jogszociológiába. (1997) ISBN:9638561092, 2009320
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2009320]
 1. Heka László. Vallási jogrendszerek. (2012) ISBN:9789639650961
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2234627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2234627, Kapcsolat: 23351653
 2. Nagy Tamás. Law, literature and intertextuality. (2012) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 53 1 62-71
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2224494] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2224494, Kapcsolat: 23312313
 3. Fónai Mihály. A jogi és igazgatási képzési területen végzettek elhelyezkedésének presztízs szempontjai. (2010) Megjelent: Diplomás pályakövetés IV: Frissdiplomások 2010 pp. 227-244
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23037967] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23037967, Kapcsolat: 23314003
 4. Heka László. A zsidó jogrendszer alapjai. (2009) ISBN:9789639650459
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2102738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2102738, Kapcsolat: 23273897
 5. Fleck Zoltán. Jogállam és igazságszolgáltatás a változó világban: Jogszociológiai vizsgálódások. (2008) ISBN:9789636930912
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1398450] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1398450, Kapcsolat: 23273893
 6. Heka László. Bevezetés a zsidó jogrendszerbe. (2008) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 71 1-17 263-304
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2101864] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2101864, Kapcsolat: 23273895
 7. Bencze Mátyás. A tiszta jogtan jogalkalmazás-elmélete és a normativista megközelítés tanulságai. (2007) Megjelent: Hans Kelsen jogtudománya pp. 272-286
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2228529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2228529, Kapcsolat: 23273889
 8. Varga Csaba. A jogbölcselkedés állapota Magyarországon. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 - 2005 pp. 1132-1154
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2162144] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2162144, Kapcsolat: 23273891
 9. Heka László. A szláv népek joga, 1. rész. (2006) ISBN:9639650153
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2102727] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2102727, Kapcsolat: 23273886
 10. Maczonkai Mihály. Jogszociológia. (2005) ISBN:9639542334
  Nem besorolt (Könyv) | Oktatási[1747573] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1747573, Kapcsolat: 23273881
 11. Bencze Mátyás. Az ítélkezéstan alapvonalai. (2005) Megjelent: Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet p. 232
  Egyéb konferenciaközlemény[23273880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23273880, Kapcsolat: 23273880
 12. Bencze Mátyás. Az érvényes jog szerepe a jogalkalmazásban: az ítélkezéselmélet a jogi oktatásban. (2005)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[23273883] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23273883, Kapcsolat: 23273883
 13. Birher Nándor Máté. Az élet és a túlélés erkölcsi-jogi kérdései. (2004) ISBN:9639318590
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2161295] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2161295, Kapcsolat: 23273877
 14. Bencze Mátyás. Vizsgálódások a jogérvényesség jogelméleti problémáinak köréből. (2003)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2226244] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2226244, Kapcsolat: 23273875
 15. Zombor Ferenc. Társadalmi kontroll és adatvédelem. (2003) KONTROLL: JOGTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1785-2730 1 1 p. 119
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23273876] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23273876, Kapcsolat: 23273876
 16. Szabó Krisztián. Büntetőeljárás a jogi realizmus szemszögéből. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 50 7 416-423
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2243269] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2243269, Kapcsolat: 30916916
 17. Gyekiczky Tamás. A jogászok joga. (2003) ISBN:9639500720
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1694792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1694792, Kapcsolat: 23273874
 18. Győrfi Tamás et al. A jogrendszerek csoportosítása. (2001) Megjelent: Bevezetés a jog- és államtudományokba pp. 95-124
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[23273873] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23273873, Kapcsolat: 23273873
 19. Tóti Andrea. Mobilitás vizsgálat a Komárom-Esztergom megyei jogászság körében. (2000) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 1 4 p. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23273899] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23273899, Kapcsolat: 23273899
 20. Karl-Heinz Kreutz. Ethik im ungarischen rechtsphilosophischen Denken. (2000) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 1 2 1-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25268041] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25268041, Kapcsolat: 25268041
 21. Nagy Zsolt. A kirendelt védő szociológus szemmel. (2000) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 1 2
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1332124] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1332124, Kapcsolat: 23273870
 22. H Szilágyi István. A jogi antropológia főbb irányai: Történeti és elméleti vázlat. (2000) ISBN:9630398206
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2009326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2009326, Kapcsolat: 23273872
 23. Varga Csaba. Jogtudományunk az ezredvégen. (1998) Megjelent: Iustum, Aequum, Salutare pp. 298-314
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[221088] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 221088, Kapcsolat: 22485729
H Szilágyi István. Karl N. Llewellyn. (1999) Megjelent: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 245-254, 2001080
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2001080]
 1. Badó Attila. "Jerome Frank". (2004) Megjelent: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 211-220
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2370636] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2370636, Kapcsolat: 22485789
H Szilágyi István. A jogi antropológia főbb irányai: Történeti és elméleti vázlat. (2000) ISBN:9630398206, 2009326
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2009326]
 1. Fekete Balázs. Legal Ethnology and Legal Anthropology in Hungary. (2021) Megjelent: The Oxford Handbook of Law and Anthropology pp. 243-261
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32220236] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32220236, Kapcsolat: 31150122
 2. Jakab András. Empirikus jogi kutatások: Paradigmák, módszertan, alkalmazási területek. (2020) ISBN:9789632763842
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[31645120] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31645120, Kapcsolat: 31367136
 3. Varga Csaba. Elméleti jogtudomány; Körkép, dilemmák, útkeresések: Körkép, dilemmák, útkeresések.. (2017) ISBN:9789633082973
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3242040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3242040, Kapcsolat: 27148374
 4. Nagy Zsolt. Az alkotmányos és egyéb jogi ismeretek, a jogtudat és az Alaptörvény kérdései. (2016) Megjelent: Számadás az Alaptörvényről pp. 265-277
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3053212] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3053212, Kapcsolat: 32632439
 5. Bognár Szabina. A népi jogélet kutatása Magyarországon. (2016) ISBN:9786158063401
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3162584] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3162584, Kapcsolat: 27148369
 6. Szabó Miklós. Jogelmélet és jogszociológia. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 451-542
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2981195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2981195, Kapcsolat: 25013056
 7. Fleck Zoltán et al. Empirikus kutatás a jogban. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 101-131
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2938343] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2938343, Kapcsolat: 25012963
 8. Nagy Zsolt. Metszetek a jogásztársadalomról. (2012) ISBN:9789639650923
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2406670] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2406670, Kapcsolat: 22509855
 9. Szabadfalvi József. Teaching the History of Legal Philosophical Thinking in Hungarian Legal Education. (2006) RECHTSTHEORIE 0034-1398 1865-519X 37 1 109-120
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1177988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177988, Kapcsolat: 22486244
 10. Jany János. Klasszikus iszlám jog. Egy jogi kultúra természetrajza. (2006)
  Könyv[22486242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22486242, Kapcsolat: 22486242
 11. Varga Csaba. Jogfilozófia az ezredfordulón: Minták, kényszerek – múltban, jelenben. (2004) ISBN:9633616360; 9789633616369
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1099495] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1099495, Kapcsolat: 22486237
 12. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti töredékek. (2004) ISBN:9639466689
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1174913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1174913, Kapcsolat: 22486231
 13. Bognár Szabina. Öröklési gyakorlat vizsgálata a századfordulón.: Mattyasovszky Miklós és Baross János gyűjtése.. (2002) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 3 9 173-192
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1436219] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1436219, Kapcsolat: 22486228
 14. Loss Sándor. Romani Kris a dél-békési oláhcigányoknál. Elmélet és gyakorlat. (2001) Megjelent: Ius Humanum. Az ember alkotta jog. Műhelytanulmányok pp. 9-22
  Könyvrészlet[22486221] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22486221, Kapcsolat: 22486221
H. Szilágyi István. Jog és antropológia. (2000) ISBN:963038826X, 1803529
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1803529]
 1. Fekete Balázs. Legal Ethnology and Legal Anthropology in Hungary. (2021) Megjelent: The Oxford Handbook of Law and Anthropology pp. 243-261
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32220236] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32220236, Kapcsolat: 31150120
 2. Fekete Balázs. „Az emberekből előbukkant az empátia…”: Mikro-antropológiai kutatás a társadalmi távolságtartás szabályainak működéséről.. (2020) MTA LAW WORKING PAPERS 2064-4515 7 18 1-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31334905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31334905, Kapcsolat: 29021910
 3. Varga Csaba. Elméleti jogtudomány; Körkép, dilemmák, útkeresések: Körkép, dilemmák, útkeresések.. (2017) ISBN:9789633082973
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3242040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3242040, Kapcsolat: 27148365
 4. Bognár Szabina. A népi jogélet kutatása Magyarországon. (2016) ISBN:9786158063401
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3162584] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3162584, Kapcsolat: 27148357
 5. Fekete Balázs. A jogösszehasonlítás magyarországi történetének és alkalmazásának alapkérdései.. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 419-450
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2947731] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2947731, Kapcsolat: 25020665
 6. Varga Csaba. A jog nyelvi dimenziója: jog és nyelv? jog mint nyelv? Ontológia és episztemológia különneműségéről és végső egységéről. (2015) Megjelent: A jog nyelvi dimenziója pp. 11-28
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2957650] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2957650, Kapcsolat: 26074668
 7. Varga Csaba. Jogfilozófia az ezredfordulón: Minták, kényszerek – múltban, jelenben. (2004) ISBN:9633616360; 9789633616369
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1099495] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1099495, Kapcsolat: 22557382
 8. Bencze Mátyás. Jogelmélet és jogszabálytan: [elektronikus dokumentum]. (2004) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 5 2 p. 1
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2172639] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2172639, Kapcsolat: 22557383
 9. Bognár Szabina. Öröklési gyakorlat vizsgálata a századfordulón.: Mattyasovszky Miklós és Baross János gyűjtése.. (2002) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 3 9 173-192
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1436219] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1436219, Kapcsolat: 22557381
H Szilágyi. Az ember alkotta jog az antropológia tükrében. (2001) Megjelent: Ius humanum - Ember alkotta jog pp. 23-39, 2001108
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2001108]
 1. Bognár Szabina. A népi jogélet kutatása Magyarországon. (2016) ISBN:9786158063401
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3162584] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3162584, Kapcsolat: 27121720
 2. Rixer Ádám. Jog és szépirodalom. (2012) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 8 2 165-193
  Folyóiratcikk[22841941] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22841941, Kapcsolat: 22700164
 3. Bognár Szabina. Öröklési gyakorlat vizsgálata a századfordulón.: Mattyasovszky Miklós és Baross János gyűjtése.. (2002) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 3 9 173-192
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1436219] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1436219, Kapcsolat: 22486281
Loss Sándor et al. A cigány per. (2001) BESZÉLŐ 0865-4093 6 4 94-100, 1997756
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1997756]
 1. Vinnai Edina. Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása. (2017) ISBN:9789636938253
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3338875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3338875, Kapcsolat: 27720650
 2. Varga Csaba. Elméleti jogtudomány; Körkép, dilemmák, útkeresések: Körkép, dilemmák, útkeresések.. (2017) ISBN:9789633082973
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3242040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3242040, Kapcsolat: 27148405
 3. Vinnai Edina. A magyar jogi nyelv kutatása. (2017) Megjelent: Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása pp. 135-156
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[27436854] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27436854, Kapcsolat: 27436854
 4. Bognár Szabina. A népi jogélet kutatása Magyarországon. (2016) ISBN:9786158063401
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3162584] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3162584, Kapcsolat: 27148399
 5. Vinnai Edina. Jog és nyelv – nyelv és jog. (2015) Megjelent: Tanulmányok a kortárs jogelméletről pp. 65-114
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24996741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24996741, Kapcsolat: 24996741
 6. Póczik Szilveszter. A roma kisebbség szociológiai problémái. (2003) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 47 1 99-111
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2573362] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2573362, Kapcsolat: 23853897
2023-03-25 17:55