Farsang A et al. Morphometric investigation of dolines in Bükk mountains. (1993) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ACTA GEOGRAPHICA 1217-6907 31 53-60, 1129789
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1129789]
 1. Keveiné Bárány Ilona et al. NÉHÁNY TOVÁBBI ADAT A HAZAI KARSZT DOLINÁK ASZIMMETRIÁJÁNAK KIALAKULÁSÁHOZ = SOME ADDITIONAL DATA ON ASYMMETRY IN THE FORMATION OF HUNGARIAN KARST DOLINES. (2015) KARSZTFEJLŐDÉS 1585-5473 20 125-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2980728] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2980728, Kapcsolat: 27145231
 2. Zboray Z. A fotogrammetria alkalmazásának lehetőségei a karsztok domborzatának vizsgálatában. (2006) Megjelent: Táj, környezet és társadalom: ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére = Landscape, environment ... pp. 767-773
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25155085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25155085, Kapcsolat: 20408785
 3. Zboray Z et al. Defining the corrosion surface of the dolines by means of a digital elevation model. (2005) ACTA CLIMATOLOGICA ET CHOROLOGICA 1587-5903 38-39 157-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1156698] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1156698, Kapcsolat: 20408784
 4. Telbisz T. Karsztos felszínformák vizsgálata digitális domborzatmodellek segítségével. (2004) Megjelent: HUNDEM 2004 pp. 1-15
  Könyvrészlet/Tudományos[20408787] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20408787, Kapcsolat: 20408787
 5. Telbisz Tamás. Karsztmorfológiai elemzések különböző léptékű digitális domborzatmodellek alapján. (2004) Megjelent: A magyar földrajz kurrens eredményei: II. Magyar Földrajzi Konferencia / Táj, tér, tervezés : Geográfus Doktoranduszok VIII. Or... pp. 100-110
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)[22797383] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22797383, Kapcsolat: 20485821
 6. Telbisz T. Új megközelítések a töbör morfológiában az Aggteleki-karszt példáján. (2001) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 2001 1-2 95-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20408786] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20408786, Kapcsolat: 20408786
Farsang A. Motiváció a földrajzoktatásban. (1993) A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 1216-6642 1 5 3-7, 1161438
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1161438]
 1. Oláh Tibor. A tanulói motiváció. A 10-14 éves korosztály tanulói motivációjának összefüggései. (2019) MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA 1219-0608 59 2 3-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31206990] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31206990, Kapcsolat: 29754183
 2. Fejes József Balázs. Célok és motiváció: Tanulási motiváció a célorientációs elmélet alapján. (2015) ISBN:9789636936136
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2939705] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2939705, Kapcsolat: 27443087
 3. Fejes József Balázs. A kontextus szerepe a tanulási motiváció kutatásában – Az elmélet és a gyakorlat távolságának egy megközelítése. (2014) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 114 2 115-129
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2725289] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2725289, Kapcsolat: 27687801
 4. Fejes József Balázs. A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2161940] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2161940, Kapcsolat: 27687816
Mezősi G et al. A geoökológia és a geoökológiai térképezés néhány elvi és gyakorlati kérdése. (1993) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 117 3 163-176, 1161555
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1161555]
 1. Amit Kumar et al. A Review on ‘Geo-ecological Studies’ - An Interdisciplinary Approach for Evaluation and Sustainable Management of ‘Geo-ecosystems’. (2015) JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA 0016-7622 86 5 605-612
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25174706] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25174706, Kapcsolat: 28171046
 2. NÓTÁRI KRISZTINA et al. A folyamatos erdőborítás hatásának elemzése tájmetriai módszerekkel a Királyréti Erdészet területén. (2014) Megjelent: A folyamatos erdőborítás elméleti alapjainak és gyakorlati megvalósításának sorozata pp. 202-220
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25175524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25175524, Kapcsolat: 25175524
 3. Szabó József et al. Általános természetföldrajz. (2013) ISBN:9789633120620; 9789633120637
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[23312255] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23312255, Kapcsolat: 23312265
 4. Szabó Sz. Tájmetriai mérőszámok alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a tájanalízisben. (2010)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[23016449] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23016449, Kapcsolat: 23016449
 5. Péter Csorba. Potential applications of landscape ecological pathgradient maps in narure conservational landscape planning. (2008) ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT 1789-4921 1789-7556 2 2 p. 160-169
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20647138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20647138, Kapcsolat: 20647138
 6. Csorba Péter. A tájhatárok kijelölése és változása. (2008) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 132 2 220-226
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2131734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2131734, Kapcsolat: 23016448
 7. Csorba P. Tájszerkezet-kutatások és tájmetriai mérések Magyarországon. (2007)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[22415208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22415208, Kapcsolat: 22415192
 8. Jámbor Áron. A magyar kvarterkutatás bibliográfiája 1708-2004. (2006) ISBN:9636712573
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[26821133] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26821133, Kapcsolat: 28975535
 9. Szilassi P. Rekreációs és mezőgazdasági szempontú tájértékelés a Káli-medencében. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23016447] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23016447, Kapcsolat: 23016447
 10. Csillag G. Földtani természetvédelmi értékelés a Káli-medence példáján. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1450280] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1450280, Kapcsolat: 28975726
 11. SZILASSI P. A rekreációs szempontú tájértékelés elmélete és módszertana a hazai és a külföldi szakirodalom alapján. (2003) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 52 3-4 301-315
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1007271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007271, Kapcsolat: 22320739
 12. Csorba P. Tájökológia. (1997)
  Könyv[20884639] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20884639, Kapcsolat: 22320738
 13. Antal P. Geoökológiai kutatások a Bükk-hegységben térinformatikai módszerekkel. (1996)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[23764188] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23764188, Kapcsolat: 23764188
Farsang A. A talaj fémtartalmának regionális vizsgálata a Mátra északkeleti előterében. (1995) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 44 3-4 179-192, 1161496
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1161496]
 1. Keveiné Bárány I et al. Karsztökológiai egyensúlymegbomlások néhány hazai karsztterületen. (1999) KARSZTFEJLŐDÉS 1585-5473 3 3 79-91
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1156446] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1156446, Kapcsolat: 25150883
Farsang A. Regional analysis of the heavy metal content of soils on the NE-pediment of the Mátra Mts.. (1995) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ACTA GEOGRAPHICA 1217-6907 35 65-79, 1161550
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1161550]
 1. Mezősi G et al. Are the landscape types well defined from statistical point of view?. (2000) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ACTA GEOGRAPHICA 1217-6907 37 67-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1044087] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1044087, Kapcsolat: 25098434
Farsang A et al. Földrajzoktatás és a sajtó. (1996) A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 1216-6642 4 2 13-17, 1161538
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1161538]
 1. Teperics Károly et al. Földrajztanítás: válogatott módszertani fejezetek. (2015) ISBN:9789634738701
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3013292] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3013292, Kapcsolat: 27139713
 2. Makádi M. Módszertani kézikönyv: Gyakorló földrajztanárok és hallgatók részére. (2006)
  Könyv[20498366] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20498366, Kapcsolat: 20498366
Balogh I et al. A geoökológiai térképezés elmélete és gyakorlata. (1997) ISBN:9634822134, 1159941
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1159941]
 1. Katona Zoltán. Magyarország szőlőtermő területei és térszerkezet- változásainak térinformatikai minősítése. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26596038] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26596038, Kapcsolat: 26596038
 2. Túri Zoltán Krisztián. A TÁJSZERKEZET-KUTATÁS GEOINFORMATIKAI MÓDSZEREINEK ELEMZÉSE ALFÖLDI MINTATERÜLETEKEN. (2015) ISBN:9789633185131
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2939482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2939482, Kapcsolat: 28997951
 3. Túri Zoltán. A táj geomorfológiai módszereinek elemzése alföldi mintaterületen. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25009913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25009913, Kapcsolat: 25009913
 4. Csorba Péter et al. Érintkezési pontok Pécsi Márton életműve és a tájkutatás között. (2013) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 137 3 225-232
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2866902] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2866902, Kapcsolat: 24934206
 5. Fazekas C. A talajerózió és a suvadás közötti kapcsolatok vizsgálata térképezési módszerekkel a Nyárásmagyarósi-medence mintaterületein. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23298091] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23298091, Kapcsolat: 23298091
 6. Szabó József et al. Általános természetföldrajz. (2013) ISBN:9789633120620; 9789633120637
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[23312255] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23312255, Kapcsolat: 23312269
 7. Kerényi A et al. A tájökológiai kutatások szerepe a tájvédelemben és a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának feltételei. (2012) Megjelent: Táj - érték, lépték, változás pp. 19-32
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[2269155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2269155, Kapcsolat: 23314977
 8. Szabó Sz. Tájmetriai mérőszámok alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a tájanalízisben. (2010)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[23016449] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23016449, Kapcsolat: 21779774
 9. Duray Balázs. Tájdinamikai vizsgálatok - A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[177142] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 177142, Kapcsolat: 20662872
 10. Deák József Á. Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20981701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20981701, Kapcsolat: 24959060
 11. Péti Márton. A területi tervezés és fejlesztés a fenntarthatóság jegyében & stratégiai környezeti vizsgálatok földrajzi szemlélettel. (2010) ISBN:9789633150245
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2429662] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2429662, Kapcsolat: 22028915
 12. Csorba P. Antropogenic Geomorphology and Landscape Ecology. (2010) Megjelent: Anthropogenic Geomorphology: A Guide to Man-made Landforms pp. 39-52
  Könyvrészlet[21516410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21516410, Kapcsolat: 21516410
 13. Csorba Péter. Potential applications of landscape ecological patch-gradient maps in nature conservation landscape planning. (2008) ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT 1789-4921 1789-7556 2 2 160-169
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2271291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2271291, Kapcsolat: 25085333
 14. Kertész Á. Korszerű tájföldrajz és tájökológia. (2008) Megjelent: IV. Magyar Földrajzi Konferencia pp. 213-218
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1278648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1278648, Kapcsolat: 20480438
 15. Kis Gergely. Kommunális hulladéklerakók környezetérzékenységét befolyásoló környezetföldtani adottságok vizsgálata három magyarországi kistájon. (2008) Megjelent: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia pp. 74-79
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[20813796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20813796, Kapcsolat: 20813796
 16. Szalai Z et al. Elemi táji mintázatok hatása talajkémiai paraméterekre. (2008) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 57 1-2 135-146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1232661] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1232661, Kapcsolat: 25084160
 17. Csorba Péter. A tájhatárok kijelölése és változása. (2008) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 132 2 220-226
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2131734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2131734, Kapcsolat: 20480430
 18. Duray B. A tájhasználat változásának vizsgálati módszerei: Kis-sárréti példa alapján. (2008) Megjelent: Tájkutatás – Tájökológia pp. 125-130
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[176721] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 176721, Kapcsolat: 20480416
 19. Nagyváradi László. A tájértékelés számítógépes feldolgozása földrajzi információsrendszerek segítségével. Habilitációs tézisek. (2008)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[24928842] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24928842, Kapcsolat: 24928842
 20. Kerényi Attila. Tájvédelem. (2007) ISBN:9639612545
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2399175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2399175, Kapcsolat: 20480223
 21. Kovács F. Tájváltozások értékelése geoinformatikai módszerekkel a Duna-Tisza közén különös tekintettel a szárazodás problémájára. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1234741] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1234741, Kapcsolat: 20520407
 22. Csorba P. Tájszerkezet-kutatások és tájmetriai mérések Magyarországon. (2007)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[22415208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22415208, Kapcsolat: 22415208
 23. Péti Márton. A fenntarthatóság elvére épülő területi tervezés. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3148502] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3148502, Kapcsolat: 20520398
 24. Hegedűs Z et al. Talajtani vizsgálatok szerepe a tájkutatásokban. (2006) Megjelent: Táj, környezet és társadalom: ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére = Landscape, environment ... pp. 259-269
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20214448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20214448, Kapcsolat: 20214448
 25. Fazekas I. Hajdú_Bihar Megye területének szennyezés érzékenységi térképezése és kistájainak minősítése a hulladékgazdálkodásból származó szennyeződésekre. (2006) Megjelent: Egy szakmai életút eredményei és helyszínei pp. 171-188
  Könyvrészlet[20497873] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20497873, Kapcsolat: 20497873
 26. Csorba P. Az antropogén geomorfológia szerepe a tájökológiai kutatásokban. (2006) Megjelent: Antropogén geomorfológia pp. 47-59
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23816582] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23816582, Kapcsolat: 23816582
 27. Duray B et al. Geoecological mapping in a Kis-Sárrét study area. (2005) ACTA CLIMATOLOGICA ET CHOROLOGICA 1587-5903 38-39 47-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[175529] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 175529, Kapcsolat: 20604046
 28. Szilassi P. Rekreációs és mezőgazdasági szempontú tájértékelés a Káli-medencében. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23016447] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23016447, Kapcsolat: 20164145
 29. Duray B et al. Egy természetközeli agrogén táj szerkezeti és funkcionális vizsgálata-biharugrai mintaterület. (2004) Megjelent: Táj, tér, tervezés pp. 100-118
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[20488524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20488524, Kapcsolat: 20488524
 30. Szilassi P et al. A területhasználat változás talajerózióra gyakorolt hatásainak vizsgálata a Káli-medence példáján. (2004) Megjelent: A magyar földrajz kurrens eredményei: II. Magyar Földrajzi Konferencia / Táj, tér, tervezés : Geográfus Doktoranduszok VIII. Or... pp. 1-22
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1007310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007310, Kapcsolat: 22976979
 31. Csorba P. Tájökológia, 1.1: Lehetőségek a tájképi értékek monetáris kifejezésére. (2003)
  Könyv[22976956] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22976956, Kapcsolat: 22976956
 32. Kertész Á. Tájökológia. (2003) ISBN:9633463465907
  Könyv[20520290] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20520290, Kapcsolat: 20520290
 33. Schiotz I G. Rule Based Geoecological Mapping on a Local Scale. (2003)
  Könyv[20214443] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20214443, Kapcsolat: 20214443
 34. Csorba P. Lehetőségek a tájképi érték monetáris kifejezésére. (2003) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 1 1 7-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20164372] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20164372, Kapcsolat: 20164372
 35. Lóczy D. Lehetőségek a mezőgazdasági tájak mikroszerkezetének értékelésére. (2003) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 1 1 33-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1385740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1385740, Kapcsolat: 20164373
 36. Géczi Róbert et al. Környezeti monitoring Verespatak-Abrudbánya környékén. (2003) ISBN:9732607343
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3212751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3212751, Kapcsolat: 20497877
 37. Karancsi Z. Természetes és antropogén eredetű környezetváltozás a Medves-térség területén.. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1164373] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1164373, Kapcsolat: 20522427
 38. Kürti L. Tájökológiai vizsgálatok a pélyi-szikeseken. (2002) Megjelent: Geográfus doktoranduszok országos konferenciája pp. 1-9
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[20640273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20640273, Kapcsolat: 20640273
 39. Lóczy D. Tájértékelés, földértékelés. (2002) ISBN:9639310271
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1382045] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1382045, Kapcsolat: 20164371
 40. Csuták M et al. Gondolatok a földrajztudomány és a geográfusi gyakorlat egységéről.. (2000) Megjelent: Tájkutatási irányzatok Magyarországon pp. 99-118
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[170589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 170589, Kapcsolat: 20497881
 41. Pécsi M. Landform evolution studies in Hungary: Dedicated to the 150th anniversary of the Hungarian Geological Society. (1999) ISBN:9630576708
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25780] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25780, Kapcsolat: 25104690
 42. Barna Béla. Egyetemi könyv Bodonyból. (1997)
  Egyéb[20604036] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20604036, Kapcsolat: 20604036
Farsang A. A talaj nehézfémtartalmának térbeli eloszlása mátrai mintaterületen, különös tekintettel az antropogén terhelésre. (1997), 1161558
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1161558]
 1. Szabó Gy. Nehézfém mobilizáció vizsgálata Cserépfalu környéki talajokban. (2006) Megjelent: Egy szakmai életút eredményei és helyszínei pp. 159-169
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[20498593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20498593, Kapcsolat: 20498593
 2. Hoyk Edit. The role of organic matter contents of soils in the accumulation of pollution in a forest ecosystem. (2005) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 33 1 57-60
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1930751] []
  Független, Idéző: 1930751, Kapcsolat: 20498639
 3. Géczi Róbert et al. Környezeti monitoring Verespatak-Abrudbánya környékén. (2003) ISBN:9732607343
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3212751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3212751, Kapcsolat: 20498590
 4. Zseni A. Karsztos mintaterületek talajainak tápanyag-gazdálkodása és nehézfémterhelése. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20498398] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 20498398, Kapcsolat: 20498398
 5. Szabó Gy. A területhasználat és a talaj nehézfémtartalma közötti kapcsolat vizsgálata egy bükkaljai és egy felső-hegyközi mintaterületen. (2003) Megjelent: Környezetvédelmi Mozaikok pp. 353-362
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[20498589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20498589, Kapcsolat: 20498589
 6. Szabó Sz et al. A talajok pufferkapacitásának és nehézfémtartalmának vizsgálata. (2001) Megjelent: I. Magyar Földrajzi Konferencia p. CD
  Könyvrészlet/Tudományos[20498588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20498588, Kapcsolat: 20498588
 7. Szabó Gy. Talajok és növények nehézfémtartalmának földrajzi vizsgálata egy bükkaljai mintaterületen. (2000)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20498399] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20498399, Kapcsolat: 20498399
 8. Szabó Gy. Talajok és növények nehézfémtartalmának földrajzi vizsgálata egy bükkaljai mintaterületen. (1999)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20498397] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20498397, Kapcsolat: 20498397
 9. Szalai Z. Nyomelem-eloszlási típusok természeteshez közeli állapotú ártéri területek talajaiban és üledékeiben: (A Háros-sziget mintaterület alapján). (1998) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 47 1 19-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1232697] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1232697, Kapcsolat: 25099769
Farsang A et al. Adatok a 13 - 16 éves diákok mentális Európa - képéhez. (1999) A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 1216-6642 7 4 10-18, 1161599
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1161599]
 1. Balázs Brigitta. Földrajztanár szakos hallgatók magyar-szerb országhatársáv-képzete - előfelmérés Szegeden. (2016) JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 1788-7593 11 1-2 47-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26957937] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26957937, Kapcsolat: 27687827
 2. Lakotár Katalin. Magyarország mentális térképek a határainkon túlról.. (2012) TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 1789-0578 6 1 10-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2228375] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2228375, Kapcsolat: 24695344
 3. Lakotár K. Hungarian pupils (aged 14-16) about neighbouring countries: Madžarski učenci o Sloveniji in drugih sosedah. (2006) Geografija v Soli 15 (1) 15 1 17-24
  Folyóiratcikk[25099563] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25099563, Kapcsolat: 25099563
 4. Lakotár Katalin. "Bennünk élő" szomszédainkról - visszatérő vizsgálat eredményei a szomszédos országok kognitív térképeiről. (2005) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 15 12 48-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1883237] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1883237, Kapcsolat: 27687805
 5. Lakotár K. Bennünk „élő” szomszédaink: kognitív térképek tartalmi elemei a szomszéd országokról. (2004) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 11 109-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20498679] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20498679, Kapcsolat: 20498679
Farsang A et al. Szeged város zöldterületi talajainak nehézfém terheltsége. (1999) Megjelent: Proceedings of the 6th symposium on analytical and environmental problems pp. 47-54, 1161606
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1161606]
 1. Horváth A et al. Soil condition and pollution in urban soils: evaluation of the soil quality in a Hungarian town. (2015) JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 1439-0108 15 8 1825-1835
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2824077] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2824077, Kapcsolat: 24264162
 2. Puskás Irén. Városaink talajai: a szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20498655] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 20498655, Kapcsolat: 20498652
 3. Gulyás Á et al. Városi élőhelyek és élőlények. (2007) Megjelent: Városökológia pp. 119-147
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20825234] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20825234, Kapcsolat: 20825234
 4. Pitrik J. Közlekedési eredetű városökológiai problémák és feloldásuk vizsgálata Szegeden. (2003) Megjelent: Magyarországi társadalmi – gazdasági mozaikok az Uniós csatlakozás kapujában pp. 43-67
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20498648] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20498648, Kapcsolat: 20498648
Mezősi G et al. A városökológia szerepe a területi tervezésben Szeged példáján [The role of urban ecology in territorial planning, as exemplified by Szeged city]. (1999) ALFÖLDI TANULMÁNYOK 0139-3545 17 74-93, 1044063
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1044063]
 1. Vince Tímea et al. The spatial distribution pattern of heavy metal concentrations in urban soils — a study of anthropogenic effects in Berehove, Ukraine. (2014) CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF GEOSCIENCES 2081-9900 1896-1517 6 3 330-343
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2718952] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2718952, Kapcsolat: 24249902
 2. Győri F. Recreation and Tourism Offers Related to Sport on the Natural Resources in Szeged and its Vicinity. (2014) Megjelent: Environment and Ecology in the Mediterrenean Region II. pp. 49-63
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24641266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24641266, Kapcsolat: 24641266
 3. Vintse Timeo. Környezetföldrajzi vizsgálatok Beregszászban. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2974024] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2974024, Kapcsolat: 25098471
 4. Szilárd Barbara. A VÁROS KÖRNYEZETI ADOTTSÁGAI, A VÁROSI KLÍMA EMBERRE GYAKOROLT HATÁSAI. (2014) LÉGKÖR: AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 0133-3666 59 127-130
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26860418] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26860418, Kapcsolat: 26860418
 5. Győri F. Természetföldrajzi adottságokat kiaknázó sportrekreációs és sportturisztikai kínálat Szegeden és környékén. (2013) Megjelent: Regionális földrajzi tanulmányok pp. 157-170
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2322790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2322790, Kapcsolat: 27147175
 6. Henits László. Szubpixel-alapú osztályozás alkalmazása a városi felszínborítás és területhasználat elemzésében. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2894308] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2894308, Kapcsolat: 23142557
 7. Tobak Zalán. A városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásával. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2756483] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2756483, Kapcsolat: 27202643
 8. Szilassi P et al. Városökológia, Településinformatika. (2012)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2455474] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2455474, Kapcsolat: 27640331
 9. Ronczyk Levente. A települési térben megfigyelhető antropogén eredetű felszínváltozások kvantitatív vizsgálata Pécs példáján. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21608907] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21608907, Kapcsolat: 22412425
 10. Nagy I. Városökológia: (A humánökológia elemeivel). (2008) ISBN:9789639542228
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1289080] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1289080, Kapcsolat: 25104291
 11. Nagy I. A települési környezeti hatások együttes értékelése. (2008) Megjelent: Tájkutatás – Tájökológia pp. 409-416
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1289086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1289086, Kapcsolat: 20480421
 12. Nagy I. A városökológia elméleti megközelítése. (2006) Megjelent: Táj, környezet és társadalom: ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére = Landscape, environment ... pp. 541-551
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1289473] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1289473, Kapcsolat: 20214453
 13. Timár J et al. A „város-vidék peremzóna” néhány sajátossága és szerepe az alföldi városok átalakulásában. (1999) ALFÖLDI TANULMÁNYOK 0139-3545 17 1998-1999 94-111
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1333778] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1333778, Kapcsolat: 20214530
2021-10-25 05:33