Gallai Sándor. A Legfelsőbb Bíróság szerepe az Egyesült Államokban. (1994) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 49 2 63-82, 2256583
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2256583]
 1. Bihari Mihály. Alkotmánybíróság és alkotmánybíráskodás. (1999) MAGYAR JOG 0025-0147 46 4 200-214
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1456977] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1456977, Kapcsolat: 24500592
Gallai Sándor. Felszított europarázs, avagy az európai integráció kérdése a norvég politikában. (1995) TÁRSADALMI SZEMLE 0039-971X 50 3 43-52, 2256847
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2256847]
 1. Teperics K et al. Az Eu bővítése és a csatlakozni vágyók szándékai a népszavazások tükrében. (2004) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 18 4 135-148
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1075034] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1075034, Kapcsolat: 24493089
 2. Döbrönte K et al. A regionális politika és intézményrendszer szerepe Magyarországon. (2004) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 18 4 1-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21628958] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21628958, Kapcsolat: 24497249
Gallai Sándor. A parlamenti pártok és a társadalombiztosítás igazgatása. (1997) Megjelent: Parlamenti pártok és szakpolitikák, 1994-1997 pp. 95-130, 2297308
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2297308]
 1. Ágh Attila. Demokratizálás és európaizálás: a korai konszolidáció keservei Magyarországon. (2002) ISBN:9637580328
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23475187] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23475187, Kapcsolat: 24497565
 2. Körösényi András. Értelmiség, politikai gondolkodás és kormányzat. (2000) ISBN:9633797721; 9789633797723
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1518773] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1518773, Kapcsolat: 24497577
Gallai Sándor. A skandináv modell története: Nemzeti utak és az európai integráció. (1998) ISBN:9639078719, 2291407
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2291407]
 1. Polgár Tamás. A kétely mozgatórugói.: Az európai integráció mélyítésével kapcsolatos választói attitűdöket befolyásoló tényezők Skandináviában. (2014) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 23 1 27-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2764691] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2764691, Kapcsolat: 24499888
 2. Polyánszky-Tamási Zoltán. Társadalmi kultúra és sikeresség az európai makrórégiókban. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24497238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24497238, Kapcsolat: 24497238
 3. Csaba László Gyula. Áttekintés Dánia, Norvégia és Svédország nonprofit szektoráról. (2007) CIVIL SZEMLE 1786-3341 1786-3341 4 3-4 207-234
  Folyóiratcikk | Tudományos[26056649] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26056649, Kapcsolat: 26056649
 4. Polgár Tamás. A Haladás Párt (Norvégia). (2007) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 16 1 65-89
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24511078] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24511078, Kapcsolat: 24511078
 5. Polgár Tamás. „Új többség”: A norvég pártrendszer változása és a koalíciós kormányzás tendenciái a 2005. évi parlamenti választás tükrében. (2006) SZÁZADVÉG 0237-5206 11 39 125-167
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23349640] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23349640, Kapcsolat: 23349640
 6. Moldicz István. Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája és a közösségi politikák közötti kapcsolódások. (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26481671] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26481671, Kapcsolat: 23349621
 7. Flamm Benedek. Régiók, regionális politikák Észak-Európában: Fogalom-meghatározás, mérési módszertan, összehasonlító vizsgálatok az északi országokban. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23349623] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23349623, Kapcsolat: 23349623
 8. Flamm Benedek. Norvégia : Kisállami nacionalizmus és nemzeti identitás. (2005) Megjelent: Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben pp. 325-349
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24497597] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24497597, Kapcsolat: 24497597
 9. Flamm Benedek. A jóléti nacionalizmus ideológiája és külpolitika Svédországban. (2005) Megjelent: Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben pp. 289-324
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24497594] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24497594, Kapcsolat: 24497594
 10. Polgár Tamás. A „harmadik út” Brüsszelbe vezet?: A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása. (2005) EUROPÉER : NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 2005
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26056678] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26056678, Kapcsolat: 26056678
 11. Flamm Benedek László. Norvégia. (2002) Megjelent: Európai politikai rendszerek pp. 617-628
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24497602] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24497602, Kapcsolat: 24497602
 12. Urkuti György. A valutaválságok kialakulása és hatásaik: Gazdaságpolitikai elemzés a valutaválságok természetéről és az ellenük való küzdelem lehetőségeiről a fejlett országok körében, a második világháború után előfordult legsúlyosabb egyedi válság példájával (Finnország, 1990-93). (2001)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23349626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23349626, Kapcsolat: 23349626
 13. Lánczi András. Demokrácia és politikatudomány. (2000) ISBN:9789639215542
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2397339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2397339, Kapcsolat: 23349654
Gallai Sándor. A nyugdíjreform: kényszerek és kételyek. (1999) Megjelent: Parlamenti pártok és törvényhozás, 1997-1998 pp. 162-190, 2297307
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2297307]
 1. Vallasek Magdolna. A román nyugdíjrendszer fejlesztésének irányvonalai a jogharmonizáció tükrében. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32018527] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 32018527, Kapcsolat: 24493045
 2. Bartha Attila et al. A nyugdíjrendszerről és a jóléti államról folyó magyarországi viták: Politikatudományi következtetések. (2013)
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[26056469] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26056469, Kapcsolat: 26056469
 3. Bartha Attila et al. A magyar nyugdíjrendszer változásai politikatudományi perspektívából. (2013) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 22 4 161-183
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2484393] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2484393, Kapcsolat: 24484846
 4. Ágh Attila. Demokratizálás és európaizálás: a korai konszolidáció keservei Magyarországon. (2002) ISBN:9637580328
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23475187] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23475187, Kapcsolat: 24497572
Gallai Sándor. European social dialogue: Institutionalization, policy outcomes and their impact on Hungarian tripartism. (2001) ISBN:9630071665, 2295669
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2295669]
 1. Terry Cox. Democratization and social policy in East Central Europe. (2007) Megjelent: Democratisation and Social Policy pp. 114-135
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23349677] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23349677, Kapcsolat: 23349677
 2. Ágh Attila. Magyarország Európa-politikája: Az európaizálás eredményei és akadályai Magyarországon. (2004) Megjelent: Európaizálás és regionalizálás Magyarországon pp. 9-199
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26056513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26056513, Kapcsolat: 26056513
 3. Ana Cvitković. Socijalno partnerstvo i tržište rada. (2003) FINANCIJSKA TEORIJA I PRAKSA / FINANCIAL THEORY AND PRACTICE 1332-3970 1333-9354 27 4 481-494
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23349663] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23349663, Kapcsolat: 23349663
 4. Ágh A. Anticipatory and Adaptive Europeanization in Hungary. (2003)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[235005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 235005, Kapcsolat: 24497609
 5. Körösényi András et al. A magyar politikai rendszer. (2003) ISBN:963389543X
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[1520781] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1520781, Kapcsolat: 23349682
Gallai Sándor. Magyarország politikai intézményrendszere. (2003) Megjelent: Politika és politikatudomány pp. 347-394, 2301160
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2301160]
 1. Simon Zoltán. A közpolitikai döntéshozatal érdekérvényesítési rendszere és a lobbitevékenység az Európai Unióban és Magyarországon. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2440221] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2440221, Kapcsolat: 26056908
 2. Révész Béla. A titkosszolgálatok a politikában és a politológiában. (2007) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 70 13 1-235
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2413037] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2413037, Kapcsolat: 24489447
Gallai Sándor. Politika és politikatudomány. (2003) ISBN:9639478474, 1041362
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1041362]
 1. Fekete Sándor. Az Alaptörvénybe foglalt módosítások hatása az önkormányzatok szuverenitására. (2019)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[31174086] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31174086, Kapcsolat: 28802255
 2. Róka J. Does political advertising still have an impact on the outcome of election campaigns?: Political advertising in Hungary. (2017) Megjelent: Routledge Handbook of Political Advertising pp. 139-151
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[27158366] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27158366, Kapcsolat: 27158366
 3. Székács Tamás. A párválasztás magyarázata és a szubjektív megítélés ellentmondásai Szegeden (2006-2008). (2012) Megjelent: Város és vidéke pp. 119-153
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26056685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26056685, Kapcsolat: 26056685
 4. Székely Zoltán. Népszavazás és politikai kultúra. (2011) Megjelent: Pécsi Politikai Tanulmányok VI. pp. 85-102
  Könyvfejezet (Könyvrészlet)[24484690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24484690, Kapcsolat: 24484690
 5. Móré Mariann. A tömegkommunikációs eszközök és a politika viszonya Magyarországon. (2008) Megjelent: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak í... pp. 143-154
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24496732] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24496732, Kapcsolat: 24496732
 6. Révész Béla. A titkosszolgálatok a politikában és a politológiában. (2007) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 70 13 1-235
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2413037] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2413037, Kapcsolat: 24489486
 7. Móré Marianna. A magyar agrárgazdaság társadalmi megítélésének vizsgálata tömegkommunikációs tartalomelemzéssel 1957-2005 között. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22511360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22511360, Kapcsolat: 24496932
 8. Révész Béla. A „Duna-gate" ügy jelentősége a rendszerváltás történelmében (Politológiai értelmezési lehetőségek). (2006) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 68 19 1-131
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2416563] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2416563, Kapcsolat: 24487679
 9. Kákai László et al. Az európai parlamenti választások mandátum-előrejelzésének pontossága. (2004) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 13 3 177-195
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1497831] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1497831, Kapcsolat: 24493060
 10. Révész Béla. Az állambiztonsági szervek politológiai kutatásainak kérdéséhez. (2004) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 66 17 1-136
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2413048] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2413048, Kapcsolat: 24487672
Kurtán Sándor et al. Intézményes érdekegyeztetés. (2003) Megjelent: Politika és politikatudomány pp. 479-503, 2299266
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2299266]
 1. Simon Zoltán. A közpolitikai döntéshozatal érdekérvényesítési rendszere és a lobbitevékenység az Európai Unióban és Magyarországon. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2440221] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2440221, Kapcsolat: 26056910
 2. Körösényi András et al. A magyar politikai rendszer. (2003) ISBN:963389543X
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[1520781] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1520781, Kapcsolat: 24497614
Török Gábor. Választási rendszerek. (2003) Megjelent: Politika és politikatudomány pp. 433-456, 2301155
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2301155]
 1. Tábori Ferenc. Az 1990 és 2010 között megtartott általános országgyűlési választásokon alkalmazott választási rendszer hatásai a magyar többpártrendszerre. (2014) STUDIES IN POLITICAL SCIENCE 2062-3119 2014 35-53
  Folyóiratcikk | Tudományos[26056945] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26056945, Kapcsolat: 26056945
 2. Tóth Adrienn. Országos pártok - Helyi önkormányzatok. (2013) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 22 3 117-137
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3128294] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3128294, Kapcsolat: 24499916
Gallai Sándor. Politika és politikatudomány. (2005) ISBN:9639478474, 2835761
Utánközlés (Könyv) | Tudományos[2835761]
 1. Csepeti Ádám. Környezeti alkalmazkodási magatartásminták a magyarországi lakossági gyógyszerellátásban = Environmental Adaptation Patterns in the Hungarian Public Retail Drug Supply: A Miles és Snow-féle stratégiai tipológia tesztelése szabályozott iparági környezetben = Testing the Applicability of Miles and Snow's Strategic Typology in Regulated Industrial Setting. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2977562] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2977562, Kapcsolat: 26056407
 2. Klein Dóra. Népszavazások az Egyesült Királyságban. (2014) KÜLÜGYI SZEMLE 1587-9089 13 2 103-129
  Folyóiratcikk[25235748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25235748, Kapcsolat: 26056829
 3. Csirik Márton. Az alkotmánybíráskodás művészete és egy új alkotmánybírósági törvény koncepciója. (2013) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 7 1 29-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23809946] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23809946, Kapcsolat: 26056622
 4. Ördögh Tibor. Szerbia és Horvátország politikai rendszerének összehasonlítása. (2012) GROTIUS: A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2012 56
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26056638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26056638, Kapcsolat: 26056638
 5. Király Gábor. Részvétel és döntéshozatal - elméleti, fogalmi áttekintés a deliberatív demokrácia témakörében. (2012) Megjelent: Az iskolák lehetséges szerepe az oktatáspolitikai döntéselőkészítésben. pp. 9-54
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24496786] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24496786, Kapcsolat: 24496786
 6. Antal Attila. Rendszerválság - rendszerváltás. (2009) POLITIKA.HU 1788-635X 4 1 6-9
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1449669] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1449669, Kapcsolat: 26056859
Gallai Sándor. Hatalom vagy kormányzás?: A "politikai kormányzás" mítosza és valósága. (2008) Megjelent: Végjáték pp. 46-58, 2303307
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2303307]
 1. Izmindi Richárd. Kihívások a kormányzati rendszer demokratikus legitimációjában. (2010) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 [14 [3 [213]-227
  Folyóiratcikk | Tudományos[26056933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26056933, Kapcsolat: 26056933
 2. Fazekas János. A 2006. évi közigazgatási szervezeti törvény négy éve a kormány szervezetalakítási szabadságának szemszögéből. (2010) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 [14 [2 [225]-238
  Folyóiratcikk | Tudományos[26057116] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26057116, Kapcsolat: 26057116
Gallai Sándor. Hungary: A Democratic Polity Under Challenge. (2009) Megjelent: Democracy in Western and Post-Communist Countries pp. 183-225, 2303306
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2303306]
 1. Török Gábor. The Political System in Hungary. (2012) Megjelent: Political Systems of Visegrad Group Countries pp. 43-70
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2186632] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2186632, Kapcsolat: 25254055
Terry Cox et al. Policy Actors and Policy Making in Contemporary Hungary. (2009) Megjelent: Public policy and administration pp. 77-89, 2417976
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2417976]
 1. Myant Martin. Terry Cox: An Appreciation. (2020) EUROPE-ASIA STUDIES 0966-8136 1465-3427 72 1 3-7
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31172030] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31172030, Kapcsolat: 28839212
Dúró József et al. Az átmenet sajátosságai a visegrádi országokban. (2012) ISBN:9789635034994, 2417907
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2417907]
 1. Horváth Attila. A verseny változatai. A visegrádi országok pártrendszerei 1990–2020. (2021) ISBN:9789635561186
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32071966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32071966, Kapcsolat: 32656037
 2. András Hajdú. A New Chance for Central Europe – Results of the 2019 European Parliament Elections and Their Implications for the Visegrád Four. (2019) HUNGARIAN REVIEW 2062-2031 10 4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31174042] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31174042, Kapcsolat: 28802203
Gallai Sándor. Átalakítás alatt zavartalanul?: A második Orbán-kormány szerkezete. (2012) Megjelent: Van irány? pp. 184-213, 2417921
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2417921]
 1. Balogh Norbert. Prezidencializálódás a politikában. (2016) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 2064-6992 6 1 3-14
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26971681] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26971681, Kapcsolat: 26056704
 2. Hajnal György. Illiberal or simply unorthodox?: Public Administration education in Hungary: A comparative perspective. (2016) TEACHING PUBLIC ADMINISTRATION 0144-7394 2047-8720 34 2 206-225
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30318697] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30318697, Kapcsolat: 26053824
 3. Pesti Sándor et al. A kormány működési és szervezeti rendje (1990–2014). (2015) Megjelent: A magyar politikai rendszer – negyedszázad után pp. 111-135
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3003503] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3003503, Kapcsolat: 25229022
 4. Hajnal György. Unorthodoxy at work: An assessment of Hungary’s post-2010 governance reforms. (2014) Megjelent: Government vs. Governance in Central and Eastern Europe: From Pre-Weberianism to Neo-Weberianism? Presented Papers from the 22n... pp. 1-26
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2798592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2798592, Kapcsolat: 26053810
 5. Atilla Ágh. Bumpy Road of the Hungarian Administrative Reforms: From Political Over-Centralization to Public Policy Failures. (2014) CROATIAN AND COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION 1848-0357 1849-2150 13 4 1115-1136
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26053819] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26053819, Kapcsolat: 26053819
 6. Franczel Richárd. A Miniszterelnökség szervezete 2010-2014 között. (2014) KODIFIKÁCIÓ ÉS KÖZIGAZGATÁS 2063-5826 2014 1 48-73
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25907645] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25907645, Kapcsolat: 26056602
 7. Hajnal György et al. Political „superpower” under fiscal pressure: The changing patterns of political control and politicization The case of austerity management in Hungary (2010-2012). (2013) Megjelent: 7th ECPR General Conference
  Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[24342949] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24342949, Kapcsolat: 24484377
 8. Ványi Éva. A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között: A kormányzati karrierút vizsgálata. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2490128] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2490128, Kapcsolat: 24484384
Terry Cox et al. The making of health care policy in contemporary Hungary. (2013) Megjelent: Health Care Reform and Globalisation pp. 139-163, 2417970
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2417970]
 1. Myant Martin. Terry Cox: An Appreciation. (2020) EUROPE-ASIA STUDIES 0966-8136 1465-3427 72 1 3-7
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31172030] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31172030, Kapcsolat: 28839246
Cox T et al. Civil Society and Policy Actors in Post-communist Hungary: Linkages and Contexts. (2014) PERSPECTIVES ON EUROPEAN POLITICS AND SOCIETY: JOURNAL OF INTRA-EUROPEAN DIALOG 1570-5854 1568-0258 15 1 51-67, 2831761
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2831761]
 1. Commercio Michele E.. Women in Kyrgyzstan—Electorally Marginalized but Legislatively Influential: A Theory of Transactional Activism. (2021) POLITICS AND GENDER 1743-923X 1743-9248
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32087042] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087042, Kapcsolat: 30180447
 2. Riedel Rafał et al. Towards a better understanding of organized interests in Central and Eastern Europe. (2021) INTEREST GROUPS & ADVOCACY 2047-7414 2047-7422
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32474437] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32474437, Kapcsolat: 30839585
 3. Myant Martin. Terry Cox: An Appreciation. (2020) EUROPE-ASIA STUDIES 0966-8136 1465-3427 72 1 3-7
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31172030] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31172030, Kapcsolat: 28839247
 4. Bocse A.-M.. Hybrid transnational advocacy networks in environmental protection: banning the use of cyanide in European gold mining. (2020) INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS - POLITICS LAW AND ECONOMICS 1567-9764 1573-1553
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31798278] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31798278, Kapcsolat: 29760803
 5. Ray L. et al. ‘Down with communism – Power to the people’: The legacies of 1989 and beyond. (2020) SOCIAL SCIENCE INFORMATION 0539-0184 1461-7412 59 3 407-424
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[31621661] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31621661, Kapcsolat: 29478637
 6. Aneta Cekikj. Civil Society in New Democracies: What is Old and What Is New in the Relationship between the State and Civil Society?. (2019) New Balkan Politics 1409-8709 2019 18 53-75
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31174005] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31174005, Kapcsolat: 28802138
 7. Emilia Palonen. Performing the nation: the Janus-faced populist foundations of illiberalism in Hungary. (2018) JOURNAL OF CONTEMPORARY EUROPEAN STUDIES 1478-2804 1478-2790 26 3 308-321
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27619502] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27619502, Kapcsolat: 27619896
 8. Novak Meta. WHO IS ORGANISED CIVIL SOCIETY ACCOUNTABLE TO? THE POPULATION OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS IN SLOVENIA. (2017) TEORIJA IN PRAKSA 0040-3598 54 127-160
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27158344] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27158344, Kapcsolat: 27158344
 9. Benazzo S. Not All the Past Needs to Be Used: Features of Fidesz's Politics of Memory. (2017) JOURNAL OF NATIONALISM MEMORY AND LANGUAGE POLITICS 2570-5857 11 2 198-221
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27142079] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27142079, Kapcsolat: 27142079
 10. Lajh Damjan. ACCOUNTABILITY IN EU DECISION-MAKING AT THE NATIONAL LEVEL: LOST IN THE MULTI-LEVEL SETTING?. (2017) TEORIJA IN PRAKSA 0040-3598 54 80-159
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27158347] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27158347, Kapcsolat: 27158347
 11. Szent-Iványi Balázs et al. New Europe’s New Development Aid. (2015) ISBN:9780415870344; 9781136010569; 9781136010644
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2817748] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2817748, Kapcsolat: 26053781
 12. Anna Tarasenko. Nekommercheskij sektor v stranah Evropejskogo Sojuza i Rosii v kontekste transformacii gosudarstva blagosostojanija. (2015) ISBN:9785878572491
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26053850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26053850, Kapcsolat: 26053850
 13. Tarasenko Anna. Koncepty tret'ego sektora i grazdanskogo obshestva v kontekste teorij demokratii, upravlenija i ekonomicheskogo razvitija. (2014)
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[26057146] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26057146, Kapcsolat: 26057146
Sándor Gallai et al. What Makes Them Successful?: Influential Interest Groups in Hungary (1990-2014). (2015) EUROPE-ASIA STUDIES 0966-8136 1465-3427 67 9 1469-1486, 3013056
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3013056]
 1. Czarnecki Szczepan et al. Interest groups and political parties in Central and Eastern Europe. (2021) INTEREST GROUPS & ADVOCACY 2047-7414 2047-7422 10 4 376-398
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32498991] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32498991, Kapcsolat: 30887334
 2. Labanino Rafael et al. Explaining the density of post-communist interest group populations—resources, constituencies, and regime change. (2021) INTEREST GROUPS & ADVOCACY 2047-7414 2047-7422
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32112993] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32112993, Kapcsolat: 30531125
 3. Labanino Rafael Pablo et al. Explaining the Formation Rates of Post-Communist Interest Organizations: Density Dependence and Political Opportunity Structure. (2020) EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 0888-3254 1533-8371 .
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31635000] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31635000, Kapcsolat: 30193811
 4. Horváthová Brigitte et al. Organised Interests in the Energy Sector: A Comparative Study of the Influence of Interest Groups in Czechia and Hungary. (2019) POLITICS AND GOVERNANCE 2183-2463 2183-2463 7 1 p. 139
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31028919] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31028919, Kapcsolat: 28802040
Gallai S. Migration trends and challenges in the visegrad countries. (2020) Revista UNISCI 2386-9453 2020 54 149-176, 31719551
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31719551]
 1. Janusz Marcin et al. How Smart Are V4 Cities? Evidence from the Multidimensional Analysis. (2022) SUSTAINABILITY 2071-1050 14 16 p. 10313
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33062947] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 33062947, Kapcsolat: 32301977
2023-04-01 06:37