Pozsony Ferenc. A hajdúkkal útnak induló lány balladájának újabb változatai. (1980) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 24 1 69-80, 1252138
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1252138]
 1. Albert Ernő. Kriza János születésének 200. évfordulójára. (2011) ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1843-8385 2011 667-686
  Folyóiratcikk[23754019] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23754019, Kapcsolat: 23754001
 2. Kinda István. Az élettér és a lakáskultúra főbb sajátosságai a háromszéki cigányoknál. (2010) ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1843-8385 2010 589-608
  Folyóiratcikk[23754208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23754208, Kapcsolat: 23754208
 3. Szabó Sámuel et al. Erdélyi néphagyományok 1863-1884. (2009) ISBN:9789735993788
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[20812147] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20812147, Kapcsolat: 20812148
 4. Faragó József. Csángó-magyar népballadák: Összesítő válogatás Faragó József gondozásában, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel. (2002) ISBN:9732606886
  Könyv[20799059] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799059, Kapcsolat: 20799061
 5. Faragó József. Ószékely népballadák: Összesítő válogatás Faragó József gondozásában, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel. (1998) ISBN:9732605235
  Könyv[20799050] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799050, Kapcsolat: 20799055
Pozsony Ferenc. Virrasztóbeli keserves nótáink: Népballadák közössége és szertartása. (1981) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 40 10 735-738, 1252507
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1252507]
 1. Kinda István. Az élettér és a lakáskultúra főbb sajátosságai a háromszéki cigányoknál. (2010) ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1843-8385 2010 589-608
  Folyóiratcikk[23754208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23754208, Kapcsolat: 23754216
 2. Deák Ferenc. Temetkezési és halottas szokások Csernátonban és környékén. (2009) ISBN:9789736652714
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23223627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23223627, Kapcsolat: 23754395
Pozsony Ferenc. Álomvíz martján: Fekete-ügy vidéki magyar népballadák. (1984), 1246280
Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1246280]
 1. Kováts Dániel. Balassa Iván: Tájak, eszközök, hagyományok: Néprajzi tanulmányok. (2017) ISBN:9786158003599
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3315722] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3315722, Kapcsolat: 27066716
 2. Albert Ernő. A Gyökerek iskolai folyóirat: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy. (2016) Megjelent: Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban pp. 229-270
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26468975] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26468975, Kapcsolat: 26468975
 3. Lőrincz Ilona et al. Székelypetki népballadák: Gyűjtötte Lőrincz Ilona és Lőrincz József. Bevezető tanulmány és jegyzetek Lőrincz József. (2014) ISBN:9786069377727
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[24200382] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24200382, Kapcsolat: 24200382
 4. Polgár Erzsébet. Honnan madár se jár erre: Temető és temetés Dálnokon. (2012) ISBN:9789730131512
  Könyv[23752976] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23752976, Kapcsolat: 23752976
 5. Albert Ernő. Kriza János születésének 200. évfordulójára. (2011) ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1843-8385 2011 667-686
  Folyóiratcikk[23754019] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23754019, Kapcsolat: 23754019
 6. Olosz Katalin. Fejezetek az erdélyi népballadagyűjtés múltjából. (2011) ISBN:9789738439597
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23753854] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23753854, Kapcsolat: 23753854
 7. Keszeg Vilmos. A történetmondás antropológiája: Egyetemi jegyzet. (2011) ISBN:9789738439566
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2546419] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2546419, Kapcsolat: 23753855
 8. Olosz Katalin. Újabb adatok a meggyilkolt csendőr (Butyka Imre) balladájához. (2010) ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1843-8385 2010 623-649
  Folyóiratcikk[23754189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23754189, Kapcsolat: 23754189
 9. Kinda István. Az élettér és a lakáskultúra főbb sajátosságai a háromszéki cigányoknál. (2010) ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1843-8385 2010 589-608
  Folyóiratcikk[23754208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23754208, Kapcsolat: 23754201
 10. Deák Ferenc. Temetkezési és halottas szokások Csernátonban és környékén. (2009) ISBN:9789736652714
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23223627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23223627, Kapcsolat: 23754368
 11. Fosztó László. Ritual Revitalisation after Socialism: Community, Personhood, and Conversion among the Roma in a Transylvanian Village. (2009) ISBN:9783643101754
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1320430] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1320430, Kapcsolat: 20796352
 12. Szabó Sámuel et al. Erdélyi néphagyományok 1863-1884. (2009) ISBN:9789735993788
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[20812147] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20812147, Kapcsolat: 20812147
 13. Keszeg Vilmos. A lokális ballada: beszédmód és kontextus. (2008) Megjelent: Kultúrakutatások és értelmezések pp. 109-144
  Könyvrészlet[20791497] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20791497, Kapcsolat: 20791497
 14. Fosztó László. Beszéd és moralitás: az eskü egy kalotaszegi magyarcigány közösségben. (2007) Megjelent: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve; 15 : Lokalitások, határok, találkozások pp. 81-95
  Könyvrészlet[20791405] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20791405, Kapcsolat: 20791405
 15. Keszeg Vilmos. Aranyosszék népköltészete: Népi szövegek, kontexrusok. Monográfia. (2004) ISBN:9735991055; 9735991047; 9735991039
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2546438] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2546438, Kapcsolat: 20754990
 16. Keszeg Vilmos. A lokális ballada. Beszédmód és kontextus.. (2004) Megjelent: Az Idő rostájában I-III. pp. 295-324
  Könyvrészlet[22612656] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22612656, Kapcsolat: 20755005
 17. Albert Ernő. A halálra táncoltatott leány: Csíki népballadák. (2004) ISBN:9739946879
  Könyv[20809488] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20809488, Kapcsolat: 20809488
 18. Olosz Katalin. Víz mentére elindultam: Tudománytörténeti, népismereti írások. (2003) ISBN:9735990733
  Könyv[20766512] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20766512, Kapcsolat: 20766512
 19. Keszeg Vilmos. Textes epiques dans la tradition transsylvaine (Roumanie). (2002) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 47 1-2 175-188
  Folyóiratcikk[20755002] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20755002, Kapcsolat: 20755002
 20. Tamás István. Tamás István kézdiszentléleki kéziratos gyűjteménye. (2002) ISBN:9738530334
  Könyv[20791540] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20791540, Kapcsolat: 20791540
 21. Keszeg Vilmos. A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede (1990–2001). (2002) Megjelent: Tizenkét év: Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. I. kötet pp. 119-170
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20908696] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20908696, Kapcsolat: 20754998
 22. Kotics József. Integrare sau segregare?: Ţiganii din Zăbala, judeţul Covasna. (1999) Megjelent: Modele de convieţuire în Ardeal pp. 122-136
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1314365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1314365, Kapcsolat: 20791527
 23. Olsvai I. Zene. (1998) Megjelent: A magyar folklór pp. 505-539
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23470277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23470277, Kapcsolat: 20762762
 24. Sepsiszéki Nagy Balázs. Székelyföld falvaio a huszadik század végén I.: Háromszék. Kovászna megye. (1998) ISBN:9638116382
  Könyv[20765679] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20765679, Kapcsolat: 20765679
 25. Faragó József. Ószékely népballadák: Összesítő válogatás Faragó József gondozásában, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel. (1998) ISBN:9732605235
  Könyv[20799050] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20799050, Kapcsolat: 20799050
 26. Katona Imre. Ballada. (1998) Megjelent: A magyar folklór pp. 184-220
  Könyvrészlet[20762755] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20762755, Kapcsolat: 20762755
 27. Ráduly János. Magyar folklórhagyományok a kibédi cigányság körében. (1997) Megjelent: Vetettem gyöngyöt. Népköltészeti tanulmányok pp. 141-144
  Könyvrészlet[23771266] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23771266, Kapcsolat: 23771266
 28. Albert Ernő. Adatok a Falba épített feleség típusú népballada további kutatásához. (1995) Megjelent: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3 pp. 189-206
  Könyvrészlet[20791386] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20791386, Kapcsolat: 20791386
 29. Kósa László. Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon, 1880-1920. (1990) ISBN:9634716369
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1045043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1045043, Kapcsolat: 20815596
 30. Albert Ernő. Édesanyám sok szép szava: Ádám Joákimné Kurkó Julianna énekei. Alber Ernő gyűjtése. (1989) ISBN:9732600179
  Könyv[20809498] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20809498, Kapcsolat: 20809498
 31. Faragó József. A háromszéki népballadák három gyűjteményének margójára. (1989) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 48 7 505-508
  Folyóiratcikk[20741914] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20741914, Kapcsolat: 20741914
 32. Keszeg Vilmos. Újabb balladakötet. (1985) FALVAK DOLGOZÓ NÉPE 41 26 5-5
  Folyóiratcikk[20741944] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20741944, Kapcsolat: 20741944
 33. László Ferenc. Miért. (1985) UTUNK 1220-6482 40 11 6-6
  Folyóiratcikk[20741949] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20741949, Kapcsolat: 20741949
 34. Keszeg Vilmos. Érték és közösség. (1985) MŰVELŐDÉS (KOLOZSVÁR) 1221-8693 38 10 34-34
  Folyóiratcikk[20741912] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20741912, Kapcsolat: 20741912
 35. Hajdú Farkas Zoltán. Balladák visszhanja. (1985) A Hét 16 10 5-6
  Folyóiratcikk[20741929] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20741929, Kapcsolat: 20741929
 36. Terényi Ede. Balladák alkonybíborban?. (1985) UTUNK 1220-6482 11 22 4-4
  Folyóiratcikk[20741946] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20741946, Kapcsolat: 20741946
 37. Almási István. Álomvíz martján. Fekete-ügy vidéki magyar népballadák. (1985) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 29 2 174-177
  Folyóiratcikk[20741952] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20741952, Kapcsolat: 20741952
 38. Kádár Gyula. Álomvíz martján. (1985) BRASSÓI LAPOK 1221-0048 17 13 4-4
  Folyóiratcikk[20741916] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20741916, Kapcsolat: 20741916
Pozsony Ferenc. Csorgóújítás és esővarázslás a sónai szászoknál. (1991) Megjelent: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére pp. 451-458, 1252124
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1252124]
 1. Pócs Éva. Élők, holtak és a víz mitológiája. (2010) Megjelent: A víz kultúrája pp. 149-165
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2376030] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2376030, Kapcsolat: 23754060
 2. Tánczos Vilmos. Szimbolikus formák a folklórban. (2007) ISBN:9789636620394
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30610615] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30610615, Kapcsolat: 20758320
 3. Tánczos Vilmos. Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet.. (2006) ISBN:973843923X
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[32577955] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32577955, Kapcsolat: 20762968
 4. Pócs Éva. Esővarázslás és idővarázslók a magyar boszorkányperekben (XVI–XVIII. Század). (2003) Megjelent: Folyamatok és fordulópontok: tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére pp. 159-207
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2747757] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2747757, Kapcsolat: 20815483
Pozsony Ferenc. Egy háromszéki fazekasközpont kandallócsempéi I.. (1991) MŰVELŐDÉS (KOLOZSVÁR) 1221-8693 40 X 22-23, 2557550
Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[2557550]
 1. Szőcsné Gazda Enikő. Erdélyi kályhák és kályhacsempék. (2010) ISBN:9789639968059
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30938471] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30938471, Kapcsolat: 23754492
Pozsony Ferenc. Kászonfeltízi betlehemes pásztorjáték. (1991) MŰVELŐDÉS (KOLOZSVÁR) 1221-8693 40 11-12 47-51, 2557519
Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[2557519]
 1. Keszeg Vilmos. A történetmondás antropológiája: Egyetemi jegyzet. (2011) ISBN:9789738439566
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2546419] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2546419, Kapcsolat: 23754473
Pozsony Ferenc. Látomások a vallásos közösségek életében. (1991) Megjelent: Népi vallásosság a Kárpát-medencében I pp. 184-193, 1252120
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1252120]
 1. Iancu Laura. Vallás Magyarfaluban: néprajzi vizsgálat. (2013) ISBN:9789632367286
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2448376] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2448376, Kapcsolat: 23752203
 2. Peti Lehel. A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai. (2012) ISBN:9786068377032
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23753052] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23753052, Kapcsolat: 23753026
 3. Keszeg Vilmos. Álmok és látomások a 20-21. századból : szöveggyűjtemény I.. (2009) ISBN:9789632361987; 9789632361981
  Oktatási anyag (Könyv) | Oktatási[1727016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1727016, Kapcsolat: 20812174
 4. Benedek Katalin. Johófiú Jankó: Magyarfalusi csángó népmesék és más beszédek. (2002) ISBN:9637635033
  Forráskiadás (Könyv) | Nem besorolt jellegű[227460] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 227460, Kapcsolat: 20772781
 5. Virt István. "Elszakasztottad a testemtől én lelkemet": A moldvai és a Baranya megyei csángók halottas szokásai és hiedelmei. (2001) ISBN:9738530342
  Könyv[20791537] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20791537, Kapcsolat: 20791537
Istók György et al. Lakodalom a moldvai Klézsén. (1992) MŰVELŐDÉS (KOLOZSVÁR) 1221-8693 41 12 34-36, 1252514
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1252514]
 1. Tánczos Vilmos. A moldvai csángók népi vallásosságának kutatása (kutatástörténeti összefoglaló). (2007) Megjelent: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 7. 2. kötet pp. 311-338
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23345648] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23345648, Kapcsolat: 20763916
 2. Halász Péter. Bokrétába kötögetem vala: A moldvai magyarok néprajzához. (2002) ISBN:9639450138
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30033214] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30033214, Kapcsolat: 20749555
Pozsony Ferenc. Egy gyimesvölgyi köszöntővers szövegelemzése. (1992) Megjelent: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1 pp. 148-164, 1253211
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1253211]
 1. Székely Ferenc. Jeles napok, ünnepek, szokások Havadon: Az előszót írta Keszeg Vilmos. (1999) ISBN:9739269257
  Könyv[20766501] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20766501, Kapcsolat: 20766501
Pozsony Ferenc. Egy háromszéki fazekasközpont kandallócsempéi II.. (1992) MŰVELŐDÉS (KOLOZSVÁR) 1221-8693 41 4 14-15, 2557566
Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[2557566]
 1. Szőcsné Gazda Enikő. Erdélyi kályhák és kályhacsempék. (2010) ISBN:9789639968059
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30938471] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30938471, Kapcsolat: 23754498
Pozsony Ferenc. Erdélyi farsangok. (1992) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3/3 2 100-104, 1252513
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1252513]
 1. Barabás László. Aranycsitkók, maszkurák, királynék: Erdélyi magyar dramatikus népszokások. (2000) ISBN:9738002486
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1493720] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1493720, Kapcsolat: 20741155
 2. Barabás László. A farsangi dramatikus játékok Marosszéken. (1996) Megjelent: Erdélyi és partiumi farsangok pp. 44-95
  Könyvrészlet[20741084] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20741084, Kapcsolat: 20741084
Pozsony Ferenc. Tavaszi esővarázslás a háromszéki Szörcsén. (1992) Megjelent: Kultúra és tradíció I-II pp. 189-204, 1252127
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1252127]
 1. Tánczos Vilmos. Szimbolikus formák a folklórban. (2007) ISBN:9789636620394
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30610615] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30610615, Kapcsolat: 20758326
 2. Tánczos Vilmos. Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet.. (2006) ISBN:973843923X
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[32577955] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32577955, Kapcsolat: 20762975
 3. Verebélyi Kincső. Szokás. (1998) Megjelent: A magyar folklór pp. 400-439
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Oktatási[30648697] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30648697, Kapcsolat: 20762756
 4. Sepsiszéki Nagy Balázs. Székelyföld falvaio a huszadik század végén I.: Háromszék. Kovászna megye. (1998) ISBN:9638116382
  Könyv[20765679] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20765679, Kapcsolat: 20765690
Pozsony Ferenc. Zártkörű asszonymulatságok Erdélyben. (1992) MŰVELŐDÉS (KOLOZSVÁR) 1221-8693 41 2 21-25, 1252512
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1252512]
 1. Keszeg Vilmos. Csoportok és kultúrák. (2007) Megjelent: Csoportok és kultúrák pp. 7-17
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25831505] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25831505, Kapcsolat: 20755338
Pozsony Ferenc. A háromszéki magyarajkú cigányok vallásos hitélete. (1993) Megjelent: Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a 18-19. században pp. 76-80, 1253227
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1253227]
 1. Kinda István. Az élettér és a lakáskultúra főbb sajátosságai a háromszéki cigányoknál. (2010) ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1843-8385 2010 589-608
  Folyóiratcikk[23754208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23754208, Kapcsolat: 23754296
 2. Fosztó László. Ritual Revitalisation after Socialism: Community, Personhood, and Conversion among the Roma in a Transylvanian Village. (2009) ISBN:9783643101754
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1320430] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1320430, Kapcsolat: 20796368
 3. Fosztó László. Taking the oath: Religious aspects of moral personhood among the Romungre. (2008) Megjelent: Roma. Zigeunerkulturen in neuen Perspektiven / Roma. Gypsy Cultures in new perspectives pp. 119-128
  Könyvrészlet[20796369] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20796369, Kapcsolat: 20796369
 4. Fosztó László. Bibliografie cu studiile şi reprezentările despre romii din România: Cu accentul pe perioada 1990-2007. (2008) Studii de atelier/Working papers/Műhelytanulmányok 3 1-24
  Folyóiratcikk[20814382] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20814382, Kapcsolat: 20814389
 5. Peti Lehel. Adaptálódás és szegregáció: A kulturális különbségek kommunikálása a cigány-magyar együttélésben egy Kis-küküllő menti településen. (2007) Megjelent: Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről pp. 27-49
  Könyvrészlet[20741468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20741468, Kapcsolat: 20741468
 6. Fazakas Orsolya. A beszéd mint identitás-stratégia: Egy plébános történetei. (2007) Megjelent: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve; 15 : Lokalitások, határok, találkozások pp. 97-125
  Könyvrészlet[20791401] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20791401, Kapcsolat: 20791401
 7. Keszeg Vilmos. A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede (1990–2001). (2002) Megjelent: Tizenkét év: Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. I. kötet pp. 119-170
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20908696] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20908696, Kapcsolat: 20755834
 8. Kotics József. Integráció vagy szegregáció? Cigányok a háromszéki Zabolán. (2001) Megjelent: Mások tekintetében pp. 73-94
  Könyvrészlet[20765516] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20765516, Kapcsolat: 20765516
 9. Kotics József. Integrare sau segregare?: Ţiganii din Zăbala, judeţul Covasna. (1999) Megjelent: Modele de convieţuire în Ardeal pp. 122-136
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1314365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1314365, Kapcsolat: 20791529
 10. Fosztó László. Cigány–magyar egymás mellett élés Székelyszáldoboson. (1998) Megjelent: Tanulmányok a cigányságról és hagyományos kultúrájáról pp. 91-110
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1327272] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1327272, Kapcsolat: 20796365
 11. Fosztó László. Interetnikus kapcsolat Székelyszáldoboson: Cigány-magyar egymás mellett élés. (1997) Megjelent: ACTA 1996 pp. 233-250
  Könyvrészlet[20796359] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20796359, Kapcsolat: 20796359
 12. Fosztó László. A formalizáció folyamata az interetnikus kapcsolatban: Esetelemzés egy cigány–magyar egymás mellett élés példáján. (1997) ANTROPOLÓGIAI MŰHELY 1453-4363 9 1 75-84
  Folyóiratcikk[20796362] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20796362, Kapcsolat: 20796362
Pozsony Ferenc. Nyelvhasználat és az identitás viszonya a moldvai csángóknál. (1993) Megjelent: Moldovának szép táiaind születtem pp. 110-114, 1253219
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1253219]
 1. Nyisztor Tinka. Hétköznapok és ünnepnapok: A moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiája. (2013) ISBN:9789738439702
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23752709] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23752709, Kapcsolat: 23752744
 2. Hoppa Enikő. „Mük csángóul beszélünk”: A moldvai magyar nyelvjárás. (2012) ISBN:9789639893542
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2148527] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2148527, Kapcsolat: 23753003
 3. Vilmos Tánczos. Language shift among the Moldavian Csángós. (2012) ISBN:9786068377100
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26621610] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26621610, Kapcsolat: 23752932
 4. Simon Boglárka. How do the Csángós „get ahead”?: The linguistic strategies of avowal versus identity concealment in a Moldavian community. (2012) Megjelent: Language Use, Attitudes, Strategies pp. 169-195
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24384674] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24384674, Kapcsolat: 23753627
 5. Tánczos Vilmos. Madárnyelven: A moldvai csángók nyelvéről. (2011) ISBN:9786068178417
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22459362] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22459362, Kapcsolat: 23753858
 6. Mohay Tamás. A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás: Történet, eredet, hagyomány. (2009) ISBN:9789632361703
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1881177] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1881177, Kapcsolat: 20766870
 7. Gazda Klára. Tárgyi kultúra és identitás a moldvai katolikusoknál. (2008) Megjelent: Lokális és transznacionális csángó életvilágok pp. 221-254
  Könyvrészlet[20783343] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20783343, Kapcsolat: 20783342
 8. Klára Gazda. Material Culture and Identity at the Moldavian Catholics. (2008) Megjelent: Local and Transnational Csángó Lifeworlds pp. 171-201
  Könyvrészlet[20791112] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20791112, Kapcsolat: 20791112
 9. Peti Lehel. A moldvai csángók vallásossága: Hagyományos világkép és modernizáció. (2008) ISBN:9789639465527
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1384843] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1384843, Kapcsolat: 20741447
 10. Pávai I. Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben: Tanulmányok, interjúk. (2006) ISBN:9738439256; 9789738439252
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[232350] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 232350, Kapcsolat: 20791519
 11. Gazda Klára. Tárgyi kultúra és identitás a moldvai katolikusoknál. (2006) Megjelent: A moldvai csángók. Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák pp. 227-259
  Könyvrészlet[20768619] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20768619, Kapcsolat: 20768619
 12. Peti Lehel. A csángómentés szerkezete és hatásai az identitásépítési stratégiákra. (2006) Megjelent: Lenyomatok 5 pp. 129-155
  Könyvrészlet[20741434] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20741434, Kapcsolat: 20741434
 13. Tánczos Vilmos. A moldvai csángók nyelvészeti kutatása: 1945-2004. (2004) Megjelent: Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében pp. 208-285
  Könyvrészlet[20783323] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20783323, Kapcsolat: 20783323
 14. Mohay Tamás. Moldavian Hungarians in Csíksomlyó at Pantecost. (2002) HUNGARIAN HERITAGE 1585-9924 3 1-2 p. 5668
  Folyóiratcikk[20766900] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20766900, Kapcsolat: 20766894
 15. Halász Péter. Bokrétába kötögetem vala: A moldvai magyarok néprajzához. (2002) ISBN:9639450138
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30033214] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30033214, Kapcsolat: 20749551
 16. Halász Péter. Eredmények és feladatok a moldvai csángók néprajzi kutatásában. (1994) NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA 1215-8097 3 1-2 11-37
  Folyóiratcikk[20749438] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20749438, Kapcsolat: 20749438
Pozsony Ferenc. Zabolán talált kandallócsempék. (1993) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 104 2 499-522, 1252515
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1252515]
 1. Szőcsné Gazda Enikő. Erdélyi kályhák és kályhacsempék. (2010) ISBN:9789639968059
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30938471] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30938471, Kapcsolat: 23754079
 2. Szőcsné Gazda Enikő. Háromszéki csempekészítő központok és kutatási problémáik. (2002) Megjelent: Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról pp. 29-46
  Könyvrészlet[20791409] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20791409, Kapcsolat: 20791409
 3. Keszeg Vilmos. A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede (1990–2001). (2002) Megjelent: Tizenkét év: Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. I. kötet pp. 119-170
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20908696] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20908696, Kapcsolat: 20755835
 4. Gazda Klára. A romániai magyar népművészetkutatásról (Problémák, módszerek, eredmények). (2001) Megjelent: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9 pp. 83-120
  Könyvrészlet[20791385] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20791385, Kapcsolat: 20791385
 5. Balassa M Iván. Erdély népi építészete: Tudománytörténeti bevezető. (1999) Megjelent: Népi építészet Erdélyben pp. 5-32
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[20939917] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20939917, Kapcsolat: 20939917
2022-06-30 15:49