Földi András. Az utazó védelme a római jogban. (1982) ISBN:9634615384, 1481102
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1481102]
 1. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2014) ISBN:9786155376368
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2724869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2724869, Kapcsolat: 25045185
 2. Sándor István. Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből. (2011) ISBN:9786155107054
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[21351430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21351430, Kapcsolat: 21631870
 3. Szájer József. A vis major a római jogban. (1983) ISBN:963461809X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21631800] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21631800, Kapcsolat: 21631800
Földi András. A másért való felelősség római jogi alapjairól. (1984) JOGÁSZ SZÖVETSÉGI ÉRTEKEZÉSEK 0209-5394 7 2 42-74, 1481112
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1481112]
 1. Siklósi Iván. Custodia-felelősség és dologrongálás a klasszikus római jogban. (2015) JURA 1218-0793 21 1 121-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2921851] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2921851, Kapcsolat: 26144109
 2. Molnár Imre. Die Haftungsordnung des römischen Privatrechts. (1998) ISBN:9630347563
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1335209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1335209, Kapcsolat: 24202704
 3. Menyhárd Attila. A vállalkozási szerződés a modern magánjog és polgári jog kötelmi dogmatikájában. (1995) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 1995 131-158
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21632152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21632152, Kapcsolat: 21632152
 4. Molnár Imre. A római magánjog felelősségi rendje. (1994)
  Oktatási anyag (Könyv) | Oktatási[21632053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21632053, Kapcsolat: 21632053
Földi András et al. A magyar római jogi szakirodalom bibliográfiája 1945—1984 / Bibliographie der ungarischen Literatur des römischen Rechts 1945—1984. (1984) ISBN:9634618855, 1482351
Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[1482351]
 1. Blaho Peter. Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae: Bibliographia selecta. (2015) ISBN:9783631650028
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[26664833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26664833, Kapcsolat: 26664696
 2. Varga Norbert. A Brief History of the Hungarian Legal History Science with a Special Attention to the Publication Possibilities. (2014) KRAKOWSKIE STUDIA Z HISTORII PANSTWA I PRAWA 2084-4115 2084-4131 7 4 561-572
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2977627] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2977627, Kapcsolat: 26840848
 3. Nagy Lajos. A római jogi szakirodalom bibliográfiája 1945-1984. (1985) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 28 795-796
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[22718524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22718524, Kapcsolat: 22718524
Földi András. A kontraktuális és deliktuális felelősség konkurenciájának történetéhez. (1985) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 27 117-132, 1501913
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1501913]
 1. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2016) ISBN:9786155376931
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[3120385] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3120385, Kapcsolat: 27459097
 2. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2015) ISBN:9786155376672
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2937181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2937181, Kapcsolat: 25049566
 3. Szalma József. Felelősség a szerződésszegésért. (2015) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 70 4 183-192
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2908901] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2908901, Kapcsolat: 25049569
 4. Siklósi Iván. Custodia-felelősség és dologrongálás a klasszikus római jogban. (2015) JURA 1218-0793 21 1 121-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2921851] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2921851, Kapcsolat: 26144111
 5. Zoványi Nikolett. A felelősség kérdései az utazási szerződés és az utasjogok körében. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25049567] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25049567, Kapcsolat: 25049567
 6. Deli Gergely. A jó erkölcsökről. (2013) ISBN:9789630870603
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2553437] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2553437, Kapcsolat: 24202412
 7. Zoványi Nikolett. A felelősség intézményének alakulása a kezdetektől a XX. század végéig. (2012) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 9 3 1-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2100281] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2100281, Kapcsolat: 22810158
 8. Zoványi Nikolett. A büntetőjogi és a polgári jogi felelősség jogkövetkezményeinek összevetése. (2012) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 9 4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22810109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22810109, Kapcsolat: 22810159
 9. Osztovits András. A Polgári Törvénykönyv magyarázata. (2011) ISBN:9786155122019
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2082900] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2082900, Kapcsolat: 22810156
 10. Boóc Ádám. A kezesség egyes kérdései a római jogban.. (2010) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 51 357-382
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1844482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1844482, Kapcsolat: 27459096
 11. Csécsy Andrea. A szerződésszegés jogkövetkezményeinek összehasonlító jogi elemzése. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21632413] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21632413, Kapcsolat: 21632413
 12. Csizmazia Norbert. Szerződésen kívüli károkozásért való felelősség a római magánjogban. (1999) Megjelent: Studia Collegii de Stephano Bibó Nominati. pp. 85-141
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21634490] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21634490, Kapcsolat: 21632389
 13. Pólay Elemér. A felelősség kérdése a római jogban a XII táblás törvény korában. (1989) Megjelent: Adalékok a felelősség történeti fejlődéséhez pp. 3-16
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21632385] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21632385, Kapcsolat: 21632385
 14. Pólay Elemér. Die Frage der Verantwortung im römischen Recht der Zwölftafeln. (1988) HELIKON: RIVISTA DI TRADIZIONE E CULTURA CLASSICA 0017-9981 28 59-67
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21632368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21632368, Kapcsolat: 21632368
Földi András. A más deliktumáért való felelősség a római jogban. (1985) Megjelent: Fiatal Oktatók Műhelytanulmányai. 8. kötet pp. 84-109, 1482405
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1482405]
 1. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2014) ISBN:9786155376368
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2724869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2724869, Kapcsolat: 25047042
Földi András et al. Római jogi reminiszcenciák civilisztikai oktatásunkban. (1985) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 40 395-403, 1481113
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1481113]
 1. Boóc Ádám et al. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. (2013) ISBN:9786155337338
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2454085] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2454085, Kapcsolat: 25049541
 2. Hamza Gábor. Caratteristiche dello sviluppo e della codificazione di diritto privato (civile) in Ungheria nell’epoca moderna. (2013) Megjelent: Liber amicorum pp. 599-616
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2713145] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2713145, Kapcsolat: 25049544
 3. Molnár Hella. A közvetlen és a közvetett képviselet: Az ügyleti képviselet és a bizomány egyes kérdései. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24202401] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24202401, Kapcsolat: 25049539
 4. Boóc Ádám et al. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. (2012) ISBN:9786155107832
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2104849] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2104849, Kapcsolat: 25049538
 5. Hamza Gábor. Az európai magánjog fejlődése: A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. (2002) ISBN:9631903362
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[103206] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 103206, Kapcsolat: 21632303
Földi András et al. A magyar római jogi szakirodalom bibliográfiája 1945—1984: Bibliographie der ungarischen Literatur des römischen Rechts 1945—1984. (1986) ISBN:9637199525, 3196813
Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[3196813]
 1. Földi András. Római jogi kutatások Magyarországon az utóbbi évtizedekben. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 824-842
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2946109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2946109, Kapcsolat: 26453650
 2. Varga Norbert. A Brief History of the Hungarian Legal History Science with a Special Attention to the Publication Possibilities. (2014) KRAKOWSKIE STUDIA Z HISTORII PANSTWA I PRAWA 2084-4115 2084-4131 7 4 561-572
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2977627] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2977627, Kapcsolat: 26840870
 3. Iglesias Juan. Cultura, Universidad y Derecho Romano en la Encrucijada de nuestro Tiempo. (1993) THĒMIS-Revista de Derecho 1810-9934 2410-9592 25 19-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26453551] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26453551, Kapcsolat: 26453551
 4. Dajczak Wojciech. "Bibliographie der ungarischen Literatur des römischen Rechts 1945-1985", Gabor Hamza, Budapest 1986. (1988) CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE 0070-2471 40 1 213-214
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26453662] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26453662, Kapcsolat: 26453662
Földi András. Polgári jogunk és a római jog. (1987) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 28 7-26, 1501915
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1501915]
 1. Boóc Ádám et al. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. (2013) ISBN:9786155337338
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2454085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2454085, Kapcsolat: 24202404
 2. Hamza Gábor. Caratteristiche dello sviluppo e della codificazione di diritto privato (civile) in Ungheria nell’epoca moderna. (2013) Megjelent: Liber amicorum pp. 599-616
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2713145] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2713145, Kapcsolat: 24202406
 3. Molnár Hella. A közvetlen és a közvetett képviselet: Az ügyleti képviselet és a bizomány egyes kérdései. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24202401] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24202401, Kapcsolat: 24202401
 4. Boóc Ádám et al. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. (2012) ISBN:9786155107832
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2104849] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2104849, Kapcsolat: 22810049
 5. Boóc Ádám et al. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. (2011) ISBN:9786155107269
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2081329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2081329, Kapcsolat: 22810046
 6. Nótári Tamás. Az európai magánjog fejlődésének útjai. (2010) KLIÓ: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1216-2965 1588-0958 19 1
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26483946] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26483946, Kapcsolat: 22810041
 7. Hamza Gábor. Az európai magánjog fejlődése: A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. (2002) ISBN:9631903362
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[103206] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 103206, Kapcsolat: 21634202
Földi András. Bibliographia selecta operum sovieticorum ad ius Romanum pertinentium 1917-1987.. (1988), 1482361
Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[1482361]
 1. Martin Avenarius. Continuità nel radicale cambiamento. (2009) Megjelent: Diritto romano e regimi totalitari nel '900 Europeo : atti del seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2006) pp. 175-198
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[22824407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22824407, Kapcsolat: 22824407
 2. Martin Avenarius. Rezeption des römischen Rechts in Rußland: Dmitrij Mejer, Nikoloaj Djuvernua und Iosif Pokrovskij. (2004) ISBN:9783892447672
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22824397] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22824397, Kapcsolat: 22824397
Földi András. Megjegyzések a legis actiók kérdéséhez. (1988) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 29 47-64, 1501903
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1501903]
 1. Pozsonyi Norbert. Ex eo tempore res esse in vadimonium coepit: A (peren kívüli) vadimonium megjelenése az irodalmi és az epigráfiai forrásokban. (2023) ISBN:9786156268389
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[34169774] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34169774, Kapcsolat: 33339220
 2. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2014) ISBN:9786155376368
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2724869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2724869, Kapcsolat: 25047046
 3. Erdődy János. Radix omnium malorum?: A pénzzel összefüggő egyes római dologi jogi kérdésekről. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1984307] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1984307, Kapcsolat: 22810033
 4. Boóc Ádám. Észrevételek az arbiterről. (2011) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 52 2 251-262
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2146122] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2146122, Kapcsolat: 22810029
 5. Nótári Tamás. Duellum sacrum – gondolatok a legis actio sacramento in rem eredete kapcsán. (2006) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 47 1 87-113
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2180756] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2180756, Kapcsolat: 21634255
 6. Zlinszky János. Állam és jog az ősi Rómában. (1996) ISBN:9630573563
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21634212] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21634212, Kapcsolat: 21634212
Földi András. Sulla responsabilità per fatto altrui in diritto romano. (1988) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 3 1 137-200, 1455961
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1455961]
 1. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2016) ISBN:9786155376931
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[3120385] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3120385, Kapcsolat: 27459098
 2. Siklósi Iván. A klasszikus kori custodia-felelősség konstrukciójának újraértelmezése a posztklasszikus-iustinianusi jogban. (2016) JURA 1218-0793 22 2 168-183
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3153818] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3153818, Kapcsolat: 27459099
 3. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2015) ISBN:9786155376672
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2937181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2937181, Kapcsolat: 25047052
 4. Siklósi Iván. Custodia-felelősség és dologrongálás a klasszikus római jogban. (2015) JURA 1218-0793 21 1 121-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2921851] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2921851, Kapcsolat: 26144120
 5. Zoványi Nikolett. A felelősség intézményének alakulása a kezdetektől a XX. század végéig. (2012) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 9 3 1-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2100281] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2100281, Kapcsolat: 22810017
 6. Zoványi Nikolett. A büntetőjogi és a polgári jogi felelősség jogkövetkezményeinek összevetése. (2012) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 9 4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22810020] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22810020, Kapcsolat: 22810020
 7. Jakab Éva. Borvétel és kockázat: Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban. (2011) ISBN:9789630590594
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1710728] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1710728, Kapcsolat: 22810002
 8. Osztovits András. A Polgári Törvénykönyv magyarázata. (2011) ISBN:9786155122019
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2082900] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2082900, Kapcsolat: 22810010
 9. Szalma József. Szerződésen kívüli (deliktuális) felelősség az európai és a magyar magánjogban: Különös tekintettel a magyar Ptk. újrakodifikálására. (2008) ISBN:9789639634756
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1889764] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1889764, Kapcsolat: 21693614
 10. Csizmazia Norbert. Szerződésen kívüli károkozásért való felelősség a római magánjogban. (1999) Megjelent: Studia Collegii de Stephano Bibó Nominati. pp. 85-141
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21634490] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21634490, Kapcsolat: 21693545
 11. Jakab Éva. Stipulationes aediliciae: A kellékhibákért való helytállás kialakulása és szabályai a római jogban. (1993) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 44 7 1-221
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1323629] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1323629, Kapcsolat: 21693510
 12. Josep Ginesta-Amargós. La responsabilidad de maestro zapatero por las lesiones causadas a sus discipulos. (1992) REVUE INTERNATIONALE DES DROITS DE L ANTIQUITE 0772-9235 39 127-166
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21693598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21693598, Kapcsolat: 21693598
 13. Alfons Bürge. Der mercennarius und die Lohnarbeit. (1990) ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE. ROMANISTISCHE ABTEILUNG 0323-4096 2304-4934 107 1 80-136
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21693570] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21693570, Kapcsolat: 21693570
Földi András. A jogi felelősség fogalmáról. (1989) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 30 7-23, 1501918
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1501918]
 1. Csapó Orsolya. A környezeti jogi felelősség határai.: Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra. (2018) ISBN:9789633083406
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30467858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30467858, Kapcsolat: 30279732
 2. Zoványi Nikolett. A felelősség intézményének alakulása a kezdetektől a XX. század végéig. (2012) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 9 3 1-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2100281] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2100281, Kapcsolat: 22810107
 3. Zoványi Nikolett. A büntetőjogi és a polgári jogi felelősség jogkövetkezményeinek összevetése. (2012) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 9 4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22810109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22810109, Kapcsolat: 22810109
 4. Osztovits András. A Polgári Törvénykönyv magyarázata. (2011) ISBN:9786155122019
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2082900] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2082900, Kapcsolat: 22810101
 5. Szalma József. Szerződésen kívüli (deliktuális) felelősség az európai és a magyar magánjogban: Különös tekintettel a magyar Ptk. újrakodifikálására. (2008) ISBN:9789639634756
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1889764] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1889764, Kapcsolat: 21635302
 6. Csécsy Andrea. A szerződésszegés jogkövetkezményeinek összehasonlító jogi elemzése. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21632413] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21632413, Kapcsolat: 21635299
 7. Magdolna Sic. Praktikum iz rimskog provatnog prava. (2005) ISBN:9788680769998
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[20783556] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20783556, Kapcsolat: 21635308
 8. Sándor István et al. Az ügyvédi felelősség és biztosítása. (2001) ISBN:963920398X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1488750] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1488750, Kapcsolat: 21635269
 9. Bacsa György. Gondolatok a polgári jogi felelősség céljairól és a felelősségen belüli funkcionális elhatárolásokról. (2000) Megjelent: Studia Collegii de Stephano Bibó nominati. Tomus II. 2000 pp. 207-228
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26673100] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26673100, Kapcsolat: 26673100
 10. Csizmazia Norbert. Szerződésen kívüli károkozásért való felelősség a római magánjogban. (1999) Megjelent: Studia Collegii de Stephano Bibó Nominati. pp. 85-141
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21634490] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21634490, Kapcsolat: 21634490
Földi András. A római magánjog felelősségi rendszerének nyomai polgári jogunkban. (1989) Megjelent: Adalékok a felelősség történeti fejlődéséhez pp. 29-41, 1482410
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1482410]
 1. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2014) ISBN:9786155376368
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2724869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2724869, Kapcsolat: 25047055
 2. Csizmazia Norbert. Szerződésen kívüli károkozásért való felelősség a római magánjogban. (1999) Megjelent: Studia Collegii de Stephano Bibó Nominati. pp. 85-141
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21634490] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21634490, Kapcsolat: 21693805
 3. Jakab Éva. Stipulationes aediliciae: A kellékhibákért való helytállás kialakulása és szabályai a római jogban. (1993) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 44 7 1-221
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1323629] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1323629, Kapcsolat: 27031986
Földi András. A biztosítási szerződés előképe a római jogban. (1990) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 45 215-222, 1481123
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1481123]
 1. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2014) ISBN:9786155376368
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2724869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2724869, Kapcsolat: 25047059
 2. Szabó Krisztina. Fenus nauticum. (2005) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 2005 klsz
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[22824555] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22824555, Kapcsolat: 22809593
 3. Bíró György. Szerződéstan: Szerződéstípusok. (1995) Megjelent: Magyar polgári jog
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[22317609] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22317609, Kapcsolat: 22317609
 4. Jakab Éva. Stipulationes aediliciae: A kellékhibákért való helytállás kialakulása és szabályai a római jogban. (1993) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 44 7 1-221
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1323629] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1323629, Kapcsolat: 27031964
Földi András. A hajósok és a fogadósok a római jog forrásaiban. (1990) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 31 9-30, 1501922
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1501922]
 1. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2014) ISBN:9786155376368
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2724869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2724869, Kapcsolat: 25047058
 2. Schadl György. A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2891031] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2891031, Kapcsolat: 22812865
 3. Guarino Antonio. Diritto privato romano. (1997) ISBN:9788824312035
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21693896] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21693896, Kapcsolat: 21693896
 4. Guarino Antonio. Diritto privato romano. (1994) ISBN:9788824309684
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[12073764] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 12073764, Kapcsolat: 21693889
Földi András. A római jog Dél-Afrikában. (1990) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 3 3 72-86, 1455959
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1455959]
 1. Kiss Gábor et al. Sándor István : A bizalmi vagyonkezelés és a trust. (2014) Megjelent: A szerződések érvénytelensége p. 80
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24197431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197431, Kapcsolat: 24202376
 2. Hamza Gábor. A dél-afrikai magánjog és a római jogi hagyomány. (2010) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 47 1 7-21
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23556718] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23556718, Kapcsolat: 23556718
 3. Hamza Gábor. Az európai magánjog fejlődése: A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. (2002) ISBN:9631903362
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[103206] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 103206, Kapcsolat: 21723564
Földi András. Flosculi professori Roberto Brósz oblati. (1990), 103545
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[103545]
 1. Hamza Gábor. Historical Development of the Hungarian Private Law. (2016) Megjelent: Business Law in Hungary pp. 103-114
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3224197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3224197, Kapcsolat: 26440597
Földi András. Living Institutions of Roman Law in Hungarian Civil Law. (1990) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 4 217-235, 1455958
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1455958]
 1. Stipta István. A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve. (2015) ISBN:9786155411274
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2977591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2977591, Kapcsolat: 26308165
 2. M PETRAK. Ius commune and Croatian property law. (2010) ANNALS OF THE FACULTY OF LAW IN BELGRADE - BELGRADE LAW REVIEW 0003-2565 58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24202389] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24202389, Kapcsolat: 24202389
Földi András. A hajófuvarozásra vonatkozó közjogi szabályok fejlődése a római jogban. (1991) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 32 9-39, 1501904
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1501904]
 1. Bajánházy István. Az állami vagyonnal kapcsolatos szerződések Livius munkájában. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[20791431] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20791431, Kapcsolat: 24202348
Földi András. Az ún. járulékos keresetek problémái a római jogban. (1992) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 7 31-86, 1455957
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1455957]
 1. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2014) ISBN:9786155376368
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2724869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2724869, Kapcsolat: 25047069
 2. Pozsonyi Norbert. Zálogjog a szerződési okiratok tükrében (Kauteláris praxis a preklasszikus és a klasszikus korszakban). (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2787011] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2787011, Kapcsolat: 22809978
Hamza Gábor. Studien zum römischen Recht in Europa. (1992), 105981
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[105981]
 1. Condorelli Orazio. The Ius Decretalium and the Development of the Law of Succession in Medieval Europe. Some Examples from Denmark and Sweden (XII-XIII C.). (2018) Megjelent: Succession Law, Practice and Society in Europe across the Centuries pp. 105-147
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27696019] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27696019, Kapcsolat: 27696019
 2. Földi András et al. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának története képekben 1667-2016: Illustrated History of the Faculty of Law of Eötvös Loránd University. (2016) ISBN:9789632847931
  Nem besorolt (Könyv) | Tudományos[3182351] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3182351, Kapcsolat: 26336503
 3. Földi András. Római jogi kutatások Magyarországon az utóbbi évtizedekben. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 824-842
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2946109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2946109, Kapcsolat: 26336467
 4. Kubisch Károly. Az alternatív vitarendezési mód kérdései az ókorban: Az ókori római és az ősi héber választottbíráskodás hasonlóságai és eltérései. (2015)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[30319062] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30319062, Kapcsolat: 27727511
 5. Földi András. Adalékok a történeti jogi iskolának a magyar jogi romanisztikára gyakorolt hatásának kérdéséhez. (2004) Megjelent: Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban pp. 14-32
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1482533] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1482533, Kapcsolat: 12140664
 6. Jakab Éva. Studien zum Römischen Recht in Europa. (1993) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 48 6 247-250
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[12140662] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 12140662, Kapcsolat: 12140662
 7. Dömötör László. A római jog Európában. (1992) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 34 287-292
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[12140660] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 12140660, Kapcsolat: 12140660
Földi András. A hajósi-fogadósi receptum-felelősség és a custodia viszonyának kérdéséhez. (1993) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 33 9-28, 1501905
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1501905]
 1. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2014) ISBN:9786155376368
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2724869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2724869, Kapcsolat: 25047062
2024-07-17 15:42