Hamza G. Az elbirtoklás fejlődése a római császárkorban [Development of Adverse Possession in the Imperial Period of Roman Law]. (1970), 1001225
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1001225]
 1. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2018) ISBN:9786155920592
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30377243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30377243, Kapcsolat: 27802432
 2. Pókecz Kovács Attila et al. Római magánjog. (2017) ISBN:9786155764202
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3268889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3268889, Kapcsolat: 26972733
 3. Siklósi Iván. Egy nehéz jogi eset a kincstalálás római jogi témakörében — a Paul. D. 41, 2, 3, 3 töredék elemzése. (2016) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 8 2 3-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3114532] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3114532, Kapcsolat: 26460388
 4. Csoknya Tünde Éva et al. A római dologi jog alapfogalmai. (2016) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 67-90
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3120324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3120324, Kapcsolat: 26460364
 5. Siklósi Iván. A kincstalálás római jogi, jogtörténeti és modern jogi kérdésköre. (2016) ISBN:9789634130949
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3089527] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3089527, Kapcsolat: 26460381
 6. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2015) ISBN:9786155376672
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2937181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2937181, Kapcsolat: 26495879
 7. Földi András. Római jogi kutatások Magyarországon az utóbbi évtizedekben. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 824-842
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2946109] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2946109, Kapcsolat: 26460349
 8. Csehi Zoltán. Az időmúlás, különös tekintettel az elévülés egyes speciális szabályaira az új Polgári Törvénykönyvben. (2015) Megjelent: Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris Romani colendam pp. 109-124
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3004114] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3004114, Kapcsolat: 26460338
 9. Siklósi Iván. A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban. (2014) ISBN:9789633122006
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2743254] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2743254, Kapcsolat: 26460325
 10. Földi András. A dologi jog történetéből III.. (2014) Megjelent: Összehasonlító jogtörténet p. 435
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[25206106] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25206106, Kapcsolat: 26642284
 11. Pókecz Kovács Attila et al. Római magánjog. (2013) ISBN:9786155376092
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2392706] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2392706, Kapcsolat: 26495878
 12. Siklósi Iván. A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2596678] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2596678, Kapcsolat: 26460321
 13. Földi András. A dologi jog történetéből III.. (2012) Megjelent: Összehasonlító jogtörténet pp. 403-422
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[2187839] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2187839, Kapcsolat: 26642290
 14. Siklósi Iván. A jogügyleti érvénytelenség néhány kérdése a római jogban, különös tekintettel a civiljogi és a praetori jogi érvénytelenség distinkciójára, valamint a megtámadhatóság problémájára. (2010) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 2010 47 79-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26346234] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26346234, Kapcsolat: 26460304
 15. BLAHO Peter et al. Základy rímskeho práva. (1997) ISBN:808571907X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20002362] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20002362, Kapcsolat: 20002362
 16. Härtel Gottfried et al. Römisches Recht und römische Rechtsgeschichte: Eine Einführung. (1987) ISBN:3740000481
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26478805] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26478805, Kapcsolat: 26478805
 17. Brósz Róbert. Die Rolle der Gewohnheit (des Gewohnheitsrechts) im Laufe der Entfaltung und Entwickelung der longi temporis praescriptio(nes). (1985) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE ACTA JURIDICA ET POLITICA 0324-6523 33 1-31 141-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26478755] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26478755, Kapcsolat: 26478755
 18. Kaser Max. Das römische Privatrecht: Zweiter Abschnitt: Die nachklassischen Entwicklungen. Mit Nachträgen zum ersten Abschnitt. (1975) ISBN:9783406014291
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20002361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20002361, Kapcsolat: 20002361
 19. Brósz Róbert et al. Római jog. (1974) ISBN:9631868141
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20002347] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20002347, Kapcsolat: 20002347
 20. Diósi György. Historizität und Aktualität. (1972) INDEX. QUADERNI CAMERTI DI STUDI ROMANISTICI - INTERNATIONAL SURVEY OF ROMAN LAW 0392-2391 1972 3-4 124-125
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20002360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20002360, Kapcsolat: 20002360
sn. De diversis regulis iuris antiqui: A Digesta 50.17. regulái latinul és magyarul. (1974), 1001268
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1001268]
 1. Blaho Peter. Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae: Bibliographia selecta. (2015) ISBN:9783631650028
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[26664833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26664833, Kapcsolat: 26664833
 2. Földi András. A jogtörténet-tudomány kialakulása és helyzete Magyarországon. (2015) Megjelent: A jog tudománya p. 824
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26621249] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26621249, Kapcsolat: 26620795
 3. Erdő Péter et al. Egyházjog. (2014) ISBN:9789632772561
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2766704] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2766704, Kapcsolat: 26614206
 4. Siklósi Iván. A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban. (2014) ISBN:9789633122006
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2743254] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2743254, Kapcsolat: 26621009
 5. Siklósi Iván. A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2596678] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2596678, Kapcsolat: 26620783
 6. Pokol Béla. Szabályok és elvek a jogban - jogtörténeti háttérrel. (2011) Megjelent: Ratio legis, ratio iuris pp. 73-87
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1931374] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1931374, Kapcsolat: 26620775
 7. Pokol Béla. Autentikus jogelmélet. (2010) ISBN:9789639950221
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1320457] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1320457, Kapcsolat: 26620949
 8. P Szabó Béla. Közmondásos jogtudás (Gondolatok a jogi körmondások hazai kutatásának lehetőségeiről). (2009) Megjelent: Jogi néprajz - jogi kultúrtörténet p. 185
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20796422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20796422, Kapcsolat: 20796422
 9. Frivaldszky János. Jogtudomány és diszkurzivitás a középkorban a kortárs olasz jogfilozófiai kutatások fényében. (2009) Megjelent: IUSTITIA KIRÁNDUL p. 229
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26620926] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26620926, Kapcsolat: 26620926
 10. Pokol Béla. Jogelmélet és jogtörténet. (2009) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 72 1-22 411-461
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1448133] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1448133, Kapcsolat: 26620935
 11. Siklósi Iván. A szerződés részleges érvénytelenségének problémájához a klasszikus római jogban. (2009) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 1 4 43-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1451806] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1451806, Kapcsolat: 26620874
 12. Mészáros Ádám. A bűncselekmény elkövetői: Elméleti és gyakorlati alapkérdések. (2008) ISBN:9789639888029
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1148613] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1148613, Kapcsolat: 26620884
 13. Siklósi Iván. Észrevételek a szerződés részleges érvénytelenségének problémájához a római jogi források tükrében, kitekintéssel egyes modern jogrendszerekre. (2007) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 44 45-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1480543] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1480543, Kapcsolat: 20796425
 14. Erdő Péter. Egyházjog. (2005) ISBN:9633617162
  Könyv[21909694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21909694, Kapcsolat: 26614196
 15. Erdő P. Egyházjog. (2003) ISBN:9633614635
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[246844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 246844, Kapcsolat: 26614144
 16. Bánóczi Rozália et al. Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. (2000) ISBN:9631912175
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[20002561] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20002561, Kapcsolat: 20002561
 17. Zlinszky János. A tizenkéttáblás törvény töredékei. (1993)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[26620845] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26620845, Kapcsolat: 26620845
 18. Andreas Wacke. Lehrmaterialien zum Juristenlatein in Europa und Südafrika. (1992) ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE. ROMANISTISCHE ABTEILUNG 0323-4096 109 1 p. 563
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26620818] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26620818, Kapcsolat: 26620818
 19. Erdő P. Egyházjog. (1992) ISBN:9633606306
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1054467] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1054467, Kapcsolat: 20002560
 20. Földi András et al. Római jogi reminiszcenciák civilisztikai oktatásunkban. (1985) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 40 395-403
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1481113] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1481113, Kapcsolat: 26620865
 21. Földi András. A római jogi oktatás jelenéről és jövőjéről. (1984)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26620855] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26620855, Kapcsolat: 26620855
Hamza G. Az együtt elhaltakra vonatkozó vélelmek a római jogban [Presumptions in Relation of Persons Deceased in the Same Event /Commorientes/]. (1976) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 18 347-361, 103220
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[103220]
 1. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2018) ISBN:9786155920592
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30377243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30377243, Kapcsolat: 27802442
 2. Pókecz Kovács Attila et al. Római magánjog. (2017) ISBN:9786155764202
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3268889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3268889, Kapcsolat: 26972742
 3. Scaffidi Gregorio. Il legato. La varietà di ambiti applicativi nel Digesto. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26664691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26664691, Kapcsolat: 26664698
 4. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2015) ISBN:9786155376672
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2937181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2937181, Kapcsolat: 26622634
 5. Földi András. Római jogi kutatások Magyarországon az utóbbi évtizedekben. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 824-842
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2946109] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2946109, Kapcsolat: 26622641
 6. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2014) ISBN:9786155376368
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2724869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2724869, Kapcsolat: 26489312
 7. Nótári Tamás et al. Az együtt elhalás problematikája a történetiség és az új Ptk. koncepciójának tükrében. (2004) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 66 16 1-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2184130] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2184130, Kapcsolat: 20002832
 8. Szájer József. A vis maior a római jogban. (1983)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[12074046] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 12074046, Kapcsolat: 12074046
Hamza G et al. Az együtt elhalás néhány jogi kérdése. (1976) MAGYAR JOG 0025-0147 23 191-202, 103321
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[103321]
 1. Weiss Emília. Néhány gondolat a törvényes öröklés és a kötelesrész szabályainak reformjához. (2017) Megjelent: Weiss Emilia családjogi és öröklési jogi kodifikációs tanulmányai pp. 369-390
  Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[27627468] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27627468, Kapcsolat: 27627468
 2. Nótári T et al. Az együtt elhalás problematikája a történetiség és az új Ptk. koncepciójának tükrében. (2004)
  Könyv[20022173] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20022173, Kapcsolat: 20022173
 3. Csizmazia N. Az új holland öröklési jog. (2003) POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ 1585-1168 5 p. 37
  Folyóiratcikk[12074324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 12074324, Kapcsolat: 12074324
 4. Vékás L. Öröklési jog. (2002)
  Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Oktatási[1492988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1492988, Kapcsolat: 26975184
 5. Weiss Emília. Néhány gondolat a törvényes öröklés és a kötelesrész szabályainak reformjához. (1999) Megjelent: Liber Amicorum: studia L. Vékás dedicata pp. 298-307
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1499327] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1499327, Kapcsolat: 12074322
 6. Földi András. Polgári jogunk és a római jog. (1986) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 28 7-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26327689] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26327689, Kapcsolat: 26494696
Hamza G. A házastársak közötti ajándékozási tilalom eredetének kérdései a római jogban. (1977) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 19 137-162, 103222
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[103222]
 1. Siklósi Iván. A sematizmus és dogmatizmus veszélyeiről a romanisztikai és a civilisztikai kutatások során. (2019) Megjelent: Studia in honorem Gábor Hamza pp. 247-256
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30657890] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30657890, Kapcsolat: 28157545
 2. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2018) ISBN:9786155920592
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30377243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30377243, Kapcsolat: 27802443
 3. Pókecz Kovács Attila et al. Római magánjog. (2017) ISBN:9786155764202
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3268889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3268889, Kapcsolat: 26972749
 4. Scaffidi Gregorio. Il legato. La varietà di ambiti applicativi nel Digesto. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26664691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26664691, Kapcsolat: 26664755
 5. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2016) ISBN:9786155376931
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3120385] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3120385, Kapcsolat: 26478919
 6. Csoknya Tünde Éva et al. A római családjog alapfogalmai. (2016) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 61-66
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3120322] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3120322, Kapcsolat: 26623127
 7. Földi András. Római jogi kutatások Magyarországon az utóbbi évtizedekben. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 824-842
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2946109] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2946109, Kapcsolat: 26622649
 8. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2014) ISBN:9786155376368
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2724869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2724869, Kapcsolat: 26478891
 9. Siklósi Iván. A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban. (2014) ISBN:9789633122006
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2743254] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2743254, Kapcsolat: 26478908
 10. Siklósi Iván. A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2596678] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2596678, Kapcsolat: 26478879
 11. Szabó Mária. Tutela mulierum: The institution of guardianship over full aged women in the late Roman republic and early principate. (2009) ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 0418-453X 2009 45 57-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26489403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26489403, Kapcsolat: 26489403
 12. Siklósi Iván. Néhány adalék a convalescentia kérdésköréhez a római jogi források tükrében. (2009) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 64 10 430-438
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1451805] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1451805, Kapcsolat: 26478852
 13. Siklósi Iván. A szerződés részleges érvénytelenségének problémájához a klasszikus római jogban. (2009) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 1 4 43-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1451806] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1451806, Kapcsolat: 26451914
 14. Szabó Mária. Tutela mulierum : a nők feletti gyámság intézménye a köztársaság utolsó és a principátus első két századában Gaius Institutióinak tükrében. (2008) SIC ITUR AD ASTRA 0238-4779 19 1 (58) 119-148
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26460890] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26460890, Kapcsolat: 26460890
 15. Siklósi Iván. Észrevételek a szerződés részleges érvénytelenségének problémájához a római jogi források tükrében, kitekintéssel egyes modern jogrendszerekre. (2007) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 44 45-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1480543] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1480543, Kapcsolat: 20791525
 16. Siklósi Iván. Az érvénytelenségi ok kiküszöbölésének néhány kérdése a római jogban és annak továbbélése során. (2005) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 2005 42 65-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20791524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20791524, Kapcsolat: 20791524
 17. Boóc Ádám. Az ajándékozási szerződés néhány kérdése a magyar magánjogban. (2005) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 46 1-2 53-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1449602] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1449602, Kapcsolat: 20791522
Hamza G. Einige Fragen der Zulässigkeit der direkten Stellvertretung in den Papyri. (1977) ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO IURIDICA 0524-899X 19 58-69, 103221
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[103221]
 1. Goodrich John. Paul as an Administrator of God in 1 Corinthians. (2012) ISBN:9781107018624
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26460549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26460549, Kapcsolat: 26460549
 2. Goodrich John. Paul, the Oikonomos of God: Paul's Apostolic Metaphor in 1 Corinthians and its Graeco-Roman Context. (2010)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[26460525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26460525, Kapcsolat: 26460525
 3. Filippo Briguglio. Studi sul procurator. (2007) ISBN:9788814130304
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26460493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26460493, Kapcsolat: 26460493
 4. Jean Jacques. Business Managers in Ancient Rome: A Social and Economic Study of Institores, 200 B.C.-A.D. 250. (1994) ISBN:9004100385
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26460475] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26460475, Kapcsolat: 26460475
Hamza G. Römisches Recht kontra Rechte der Antike. (1978) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 20 365-384, 103226
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[103226]
 1. Piattelli D. Jewish law. (1995)
  Könyv[12074066] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 12074066, Kapcsolat: 12074066
 2. Hengstl Joachim. Antike Rechtvergleichung. (1995) ORBIS IURIS ROMANI - JOURNAL OF ANCIENT LAW STUDIES 1211-3425 1995 1 164-178
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[12074064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 12074064, Kapcsolat: 12074064
 3. Daniela Piattelli. Tradizioni giuridiche d'Israele. All' origine dello 'Statuto' del proselita. (1990) ISBN:9788834801581
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20002378] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20002378, Kapcsolat: 20002378
 4. Bartosek Milan. Dějiny řiského práva (ve třech fázích jeho vývoje). (1988) ISBN:9788020005458
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20002388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20002388, Kapcsolat: 20002375
 5. Torrent Armando. Derecho publico romano y sistema de fuentes. (1982) ISBN:8430075666
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[12074060] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 12074060, Kapcsolat: 12074060
 6. Klami Hannu. Comparative law and legal concepts: The methods and limits of comparative law and its connection with legal theory. (1981)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[12074058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 12074058, Kapcsolat: 12074058
 7. Nörr Dieter. Alt-arisches lus gentium. (1980) ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE. ROMANISTISCHE ABTEILUNG 0323-4096 1980 97 p. 509
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[12074056] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 12074056, Kapcsolat: 12074056
Hamza Gábor. A képviselet dogmatikai konstrukciójának kérdései az antik jogrendszerekben, különös tekintettel a hellén jogokra. (1979) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 22 247-274, 103370
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[103370]
 1. Briguglio Filippo. Studi sul procurator I.: L’acquisto del possesso e della proprietà. (2007) ISBN:9788814130304
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26614365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26614365, Kapcsolat: 26614365
Hamza Gábor. Fragen zur Anwendung der rechtsvergleichenden Methode bei der Erforschung des römischen Recths und der anderen antiken Rechtssysteme. (1979) Megjelent: Romanistische Diskussionsbeiträge der Arbeitstagung zu aktuellen Frangen der Methodologie in den Altertumswissenschaften pp. 43-51, 103372
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[103372]
 1. Jakab Éva. Borvétel és kockázat. Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban. (2011) ISBN:9789630590594
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26614403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26614403, Kapcsolat: 26614403
 2. Jakab Éva. Periculum acoris et mucoris: A veszély viselérésől az adásvételnél az ókorban. Jogtudomány és jogélet, jogegységesítés és partikularizmus. (2003)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[12074399] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 12074399, Kapcsolat: 12074399
Hamza Gábor. Schwarz András Bertalan emlékezete. (1979) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 34 8 523-525, 103414
Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Tudományos[103414]
 1. Sándor István. Business Law in Hungary. (2016) ISBN:9789634130802
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3042405] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3042405, Kapcsolat: 26507473
 2. Sándor István. Sztehlo Zoltán (1889-1975). (2014) Megjelent: Magyar jogtudósok IV. pp. 123-136
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2900822] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2900822, Kapcsolat: 26507468
 3. Flesch István. Az isztambuli menedék: Törökország a vészkorszakban. (2010) ISBN:9789631358964
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26507465] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26507465, Kapcsolat: 26507465
Hamza Gábor. Az ügyleti képviselet érvényesülésének néhány kérdése a római jogban. (1980) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 35 4 238-246, 103227
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[103227]
 1. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2018) ISBN:9786155920592
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30377243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30377243, Kapcsolat: 27802447
 2. Pókecz Kovács Attila et al. Római magánjog. (2017) ISBN:9786155764202
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3268889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3268889, Kapcsolat: 26973231
 3. Csoknya Tünde Éva et al. A római kötelmi jog alapfogalmai. (2016) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 91-132
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3120326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3120326, Kapcsolat: 26626454
 4. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2015) ISBN:9786155376672
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2937181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2937181, Kapcsolat: 26491868
 5. Pókecz Kovács Attila et al. Római magánjog. (2013) ISBN:9786155376092
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2392706] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2392706, Kapcsolat: 26491865
 6. Visky Károly. L'affranchi comme "institor". (1980) BULLETTINO DELL' ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO 0391-1810 1980 22 207-220
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[12074069] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 12074069, Kapcsolat: 12074069
Hamza G. Adalék a történeti jogi iskola magyarországi hatásához: Hoffmann Pál életműve (1830-1907). (1980) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 35 539-543, 103417
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[103417]
 1. Herger Csabáné. A modern magyar házassági vagyonjog kialakulása és rendszere a német jogfejlődés tükrében. (2017) ISBN:9783944850702
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3289165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3289165, Kapcsolat: 27155732
 2. Elemér Balogh. Schwabenspiegel-Forschung im Donaugebiet: Das sächsisch-magdeburgische Recht als kulturelles Bindeglied zwischen den Rechtsordnungen Ost- und Mitteleuropas.. (2015) ISBN:9783110317862; 9783110317855; 9783110389760
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2986742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2986742, Kapcsolat: 26507648
 3. Stipta István. A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve. (2015) ISBN:9786155411274
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2977591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2977591, Kapcsolat: 26507635
 4. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei: Werbőczy Istvántól Somló Bódogig. (2011) ISBN:9789636932596
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1607982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1607982, Kapcsolat: 26507631
Hamza G. Aspetti della rappresentanza negoziale in diritto romano. (1980) INDEX. QUADERNI CAMERTI DI STUDI ROMANISTICI - INTERNATIONAL SURVEY OF ROMAN LAW 0392-2391 9 193-229, 103231
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[103231]
 1. Benedek Ferenc et al. Római magánjog. (2018) ISBN:9786155920592
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30377243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30377243, Kapcsolat: 27810517
2021-10-20 01:35