Slíz Mariann. Az Árpád-ház névadása Géza fejedelemtől III. Andrásig. (2000), 1605800
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1605800]
 1. B. Szabó János et al. Az Árpád-ház nyomában: A 9–10. századi hatalmi szervezet sztyeppetörténeti párhuzamai.. (2021) ISBN:9789634162506
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32043151] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32043151, Kapcsolat: 30856099
 2. Juhász Péter. A steppe országútján a Kárpát-medencébe. Hódítók és meghódítottak. (2019) Megjelent: "A tudomány ekként rajzolja világát" pp. 96-146
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30724821] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30724821, Kapcsolat: 28243778
 3. Farkas Tamás. Creating a national given-name stock: A chapter from the modern-day history of Hungarian personal names. (2017) Megjelent: Name and Naming: Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics “Name and Naming”: Sacred and Profane in Onom... pp. 137-146
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3345217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3345217, Kapcsolat: 27194040
 4. Szabó B János et al. Az Árpád-ház férfineveiről (970–1301). 1. rész: 1–2. generáció. (2017) Megjelent: Dentumoger I. Tanulmányok a korai magyar történelemről pp. 223-252
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27225914] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27225914, Kapcsolat: 27225914
 5. N Fodor János. Történeti személynévkutatás. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 115-144
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2958247] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2958247, Kapcsolat: 25104832
 6. Halmágyi Miklós. "Neveden szólítalak": Nevek és névváltoztatási szokások a 10-11. századi uralkodók és népek történetében. (2015) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 8. pp. 263-275
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3026328] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3026328, Kapcsolat: 27406322
 7. Halmágyi Miklós. Mi és ők: Azonosság és idegenség az első évezred fordulóján. (2014) ISBN:9786155372254; 9786155372261
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2823624] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2823624, Kapcsolat: 25124699
 8. Korompay Klára. Littérature médiévale et traditions populaires : le motif du Graal dans les pričres archaďques hongroises. (2013) Megjelent: Byzance et l’Occident :Rencontre de l’Est et de l’Ouest pp. 165-181
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23301581] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23301581, Kapcsolat: 23301581
 9. Uhrman Iván. Szent István fiairól. (2012) KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 1785-9581 2012 365-406
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2273950] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2273950, Kapcsolat: 28361066
 10. Korompay Klára. L’anthroponymie de la Hongrie médiévale et le Roman de Tristan.. (2012) Megjelent: Dialogue des cultures courtoises pp. 173-192
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2348045] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2348045, Kapcsolat: 22730398
 11. Koszta László. Bencés szerzetesség egy korszakváltás határán: Egyházpolitikai viták a 11 -- 12. század fordulóján. (2012) SZÁZADOK 0039-8098 146 2 269-317
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1947135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1947135, Kapcsolat: 25179606
 12. Vörös Ferenc. Nyelvek és kultúrák vonzásában I.: Személynevek a magyar nyelvterület északi pereméről. (2011)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23592653] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23592653, Kapcsolat: 23592653
 13. Szentgyörgyi Rudolf. A tihanyi apátság alapítólevele mint a magyar nyelvtörténeti kutatások forrása. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1829348] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1829348, Kapcsolat: 21841476
 14. Hajdú Mihály. A névváltozások és névváltoztatások rendszere. (2009) Megjelent: A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban pp. 29-40
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2513067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2513067, Kapcsolat: 21416382
 15. BALÁZS ZSUZSANNA. Miért éppen Vajk?. (2007) HVG 1217-9647 2007 48 62-63
  Publicisztika (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[21416375] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21416375, Kapcsolat: 21416375
 16. BÍRÓ ÁGNES. Erzsébeteink éve. (2007) ÉDES ANYANYELVÜNK 0139-0457 1588-0311 29 5 9-9
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[21416380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21416380, Kapcsolat: 21416380
 17. Hajdú Mihály. A magyar névtudomány budapesti sorozatairól : Magyar Személynévi Adattárak, Magyar Névtani Dolgozatok. (2006) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 28 217-230
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2406980] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2406980, Kapcsolat: 22054230
 18. Lőrinczi Réka. A XIII. századhoz kapcsolódó hazai és külhoni nyelvszociológiai adalékok. (2004) Megjelent: "...még onnét is eljutni túlra..." pp. 246-255
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2415696] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2415696, Kapcsolat: 21416344
 19. Hajdú Mihály. Általános és magyar névtan: Személynevek. (2003) ISBN:9633894182
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[2441997] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2441997, Kapcsolat: 21416338
 20. HAJDÚ MIHÁLY. Névlélektan. (2002) Megjelent: Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet pp. 43-72
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[22622819] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22622819, Kapcsolat: 21416327
Slíz Mariann. Háromszék. (2001) ISBN:9637530681, 1605802
Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1605802]
 1. Bába Barbara. Az l hang kiesése a korai ómagyar kor nyelvjárásaiban. (2022) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 16 129-147
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32668413] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32668413, Kapcsolat: 31103195
 2. Wanek Ferenc. Fordulópontok és meghatározó személyiségek Erdély altalajkincseinek megismeréstörténetében 1920 előtt. (2021)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32767886] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32767886, Kapcsolat: 31222389
 3. Bárth M. János. Névföldrajzi térképlapok Erdélyből: A névadás területi variabililtása a történeti adatok tükrében. (2018) ISBN:9786155061189
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30318383] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30318383, Kapcsolat: 27742889
 4. Pelczéder Katalin. Az igy~ügy lexéma problematikája. (2017) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 13 103-117
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3342953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3342953, Kapcsolat: 27185849
 5. Már Orsolya. Sepsikőröspatak és Kálnok helyneveinek nyelvi elemzése. (2016) Megjelent: Az ember és a nyelv - térben és időben pp. 144-153
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26356238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26356238, Kapcsolat: 26356238
 6. Bárth M János. A névföldrajz szerepe a nyelvjárástörténeti kutatásokban. (2016) Megjelent: Az ember és a nyelv - térben és időben pp. 134-143
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3084746] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3084746, Kapcsolat: 26356205
 7. Tóth Valéria. Történeti helynévkutatás. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 165-188
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2961596] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2961596, Kapcsolat: 25104937
 8. Bölcskei Andrea. The Findings of Onomastic Field Research on Synchronic Hungarian Toponyms used in Transylvanian Settlements. (2015) Megjelent: Challenges in Synchronic Toponymy. Défis de la toponymie synchronique. Structure, Context and Use. Structures, contextes et usages pp. 65-79
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25104939] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25104939, Kapcsolat: 25104939
 9. Bauko János. Magyar névkutatás a határainkon túl. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 63-89
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25251269] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25251269, Kapcsolat: 25104934
 10. Bárth M János. Birtokos jelzős szerkezetű helynevek Erdélyben: "...medvés bükke pataka feiben az oldalba...". (2015) Megjelent: A nyelv dimenziói pp. 335-342
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25525604] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 25525604, Kapcsolat: 25520472
 11. Kádár Edit. A romániai magyar nyelvtudomány (2002–2013). (2015) Megjelent: Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között, 1. kötet pp. 29-93
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2914019] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2914019, Kapcsolat: 31948275
 12. Coroi Artur. Karatna. A református egyházközség története. (2014)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[27014822] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27014822, Kapcsolat: 27014822
 13. Vargha Fruzsina Sára. Az Erdélyi magyar szótörténeti tár nyelvföldrajzi felhasználhatósága. (2014) Megjelent: Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben pp. 291-305
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2231743] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2231743, Kapcsolat: 26356151
 14. Bölcskei Andrea. Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1–11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001–2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap + 10 térkép. (2012) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 136 1 105-109
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2452200] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2452200, Kapcsolat: 27745963
 15. Vargha Fruzsina Sára et al. Lokalizálható nyelvtörténeti adatok informatizálása és térképezése. (2012) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 2012 3 160-165
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23220016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23220016, Kapcsolat: 23220013
 16. Bárth M János. Vápa ~ lápa. (2011) Megjelent: Karszt, történelem, helynevek. Köszöntők és tanulmányok a 88 éves Dénes György tiszteletére pp. 183-190
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[22730456] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22730456, Kapcsolat: 22730456
 17. Vargha Fruzsina Sára. Történeti szövegek informatizálása betűhív formában. (2011) Megjelent: Klárisok pp. 375-378
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2086878] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2086878, Kapcsolat: 22046420
 18. Bárth M János. Szabó T. Attila Erdélyi történeti helynévgyűjtésének informatizálási munkálatairól. (2011) Megjelent: Hangok – helyek pp. 11-34
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2343280] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2343280, Kapcsolat: 22279172
 19. Sebestyén Árpád. Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése (2001-2010). (2011) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 107 4 486-491
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[23677741] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23677741, Kapcsolat: 22055659
 20. B Gergely Piroska. Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1–11.. (2011) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 32 193-197
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[22055663] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22055663, Kapcsolat: 22055663
 21. COROI ARTUR. Baróti Cserei János deák élete és pályája. (2011) ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1843-8385 2011 447-481
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22402660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22402660, Kapcsolat: 22402660
 22. T Szabó Csilla. A szavak bűvölete. (2011) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 73 3-4 199-204
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22922565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22922565, Kapcsolat: 22922565
 23. Bárth M János. Székelyföldi történeti helynevek nyelvi elemzése: Névföldrajzi vizsgálatok Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adattárában. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2343301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2343301, Kapcsolat: 24329073
 24. Bárth M. Helynevek vagy körülírások?: Hágó, menő, járó és társaik a székelyföldi helynevekben. (2010) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 5 209-221
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21417131] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21417131, Kapcsolat: 21417131
 25. COROI ARTUR. A háromszéki Kilenc falu közös erdejének törvénye, 1713. (II. rész): (II. rész). (2010) ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1843-8385 2010 235-275
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21417130] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21417130, Kapcsolat: 21417130
 26. Vargha Fruzsina Sára. Nyelvjárási és helynévtörténeti anyagok számítógépes feldolgozása. (2008) Megjelent: Kontext - Filológia - Kultúra = Kontextus - Filológia - Kultúra pp. 75-82
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2080071] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2080071, Kapcsolat: 22046418
 27. Farkas Tamás. Két háromszéki településnévről: Kilyén, Szotyor és ami körülöttük van. (2008) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 2007 3 53-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1918318] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1918318, Kapcsolat: 22673929
 28. Farkas Tamás et al. A háromszéki Kilyén és Szotyor család- és helynevei. (2008)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1887371] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1887371, Kapcsolat: 21417127
 29. COROI ARTUR. A dálnoki magánerdő-birtokosok 1804-béli erdőrendtartása. (2008) ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1843-8385 2008 319-345
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21417129] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21417129, Kapcsolat: 21417129
 30. Coroi Artur. Kísérlet a székely falutörvények és rendtartások statisztikai módszerekkel való vizsgálatára. (2007) ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1843-8385 2007 373-404
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22646804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22646804, Kapcsolat: 22646804
 31. Bölcskei Andrea. Jelzős szerkezetek háromszéki falvak mikrotoponimáinak körében (Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adattára alapján). (2006) Megjelent: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára pp. 70-74
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2206105] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2206105, Kapcsolat: 22054239
 32. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 22591711
Slíz Mariann. Névadás és névmágia a Száz év magányban. (2002) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 24 123-127, 1605780
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1605780]
 1. Vácziné Takács Edit. Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján. (2018) ISBN:9789634890058
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3430138] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3430138, Kapcsolat: 27451751
 2. T Somogyi Magda. Az írói névadás vizsgálata. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 207-226
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2958257] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2958257, Kapcsolat: 25104906
 3. Horváth Vivien. A személy- és állatnevek rendszere, funkciója és fordíthatósága A tűz és jég dala című fantasyciklusban. (2015) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 37 49-66
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3006154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3006154, Kapcsolat: 25347188
Farkas Tamás. Névtani Értesítő. A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének lektorált folyóirata. (2003), 1901174
Folyóirat vagy sorozatszerkesztés (Egyéb) | Tudományos[1901174]
 1. Vörös Ferenc. Névtani Értesítő: Miként hasznosíthatók a Névtani Értesítő tanulmányai a magyartanításban?. (2015) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2015 3
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Oktatási[25205786] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25205786, Kapcsolat: 25278010
Slíz Mariann. A pletyka mint történeti forrás. (2004) Megjelent: Információáramlás a kora újkorban pp. 82-107, 1605819
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1605819]
 1. Kanász Viktor. Oláh Miklós tanúvallomása a Fráter György meggyilkolása kapcsán indított szentszéki vizsgálat során. (2021) Megjelent: Közvetítő rendszerek, médiumok és hatalomgyakorlás a kora újkori Európában pp. 65-76
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32012141] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32012141, Kapcsolat: 31948286
 2. Kanász Viktor. Miklós Oláh’s Testimony Given During the Investigation of the Murder of György Fráter. (2019) Megjelent: Nicolaus Olahus 450: Proceedings of the International Conference on the 450th Anniversary of Nicolaus Olahus’ Death pp. 51-63
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30863882] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30863882, Kapcsolat: 29851563
 3. Kriston Dorottya. Mátyás király halálhírének története a milánói, a modenai és a Flórenczi Okmánytár forrásainak tükrében. (2019) Megjelent: Győzteseink. A XXXIV. OTDK Humán és Társadalomtudományi Szekciókban győztes pázmányos hallgatók dolgozatai pp. 251-277
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31638082] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31638082, Kapcsolat: 31236172
 4. Novák Veronika. Halál Párizsban: elmúlás és erőszak a 15-16. századi francia krónikákban. (2015) Megjelent: Fehér Lovag pp. 162-174
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2872635] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2872635, Kapcsolat: 25104924
 5. Z Karvalics László. Hírforgalom és információáramlás: Új elméleti és történeti narratívák felé. (2014) JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA 0209-584X 3 3
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2763955] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2763955, Kapcsolat: 24335132
 6. Szilágyi Márton. A költő mint társadalmi jelenség: Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói. (2014) ISBN:9786155047718
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2980748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2980748, Kapcsolat: 25951504
 7. Vaderna Gábor. Élet és irodalom: Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewffy József életművében. (2013) ISBN:9786155047497
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2823636] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2823636, Kapcsolat: 25164815
 8. Bagi Zoltán Péter. A 16-17. századi határvidéki és diplomáciai kémkedés magyar nyelvű irodalmának áttekintése. (2012) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 27 4 176-187
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2197369] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2197369, Kapcsolat: 22929937
 9. Szilágyi Márton. Egy politikai „pálfordulás” a 18–19. század fordulóján: Vázlat Rhédey Lajos pályafutásáról. (2011) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 12 44 54-80
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23809597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23809597, Kapcsolat: 27406326
 10. Dominkovits Péter. Egy „vezető" földesúri familiáris, Mankóbüki Horváth Bálint tudósításai Sopron vármegye közállapotairól (1614-1615).. (2005) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 59 2 213-219
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3271452] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3271452, Kapcsolat: 23192032
Slíz Mariann. Szenzációgyártás kisvárosi módra. Mezőtúri ponyvakiadók a 20. század első felében. (2004) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 120 299-306, 1605782
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1605782]
 1. Simon Melinda. Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1801-1900: Hungarian printers' and publishers' devices 1801-1900. (2012) ISBN:9789635068739
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1991021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1991021, Kapcsolat: 29825649
 2. Simon Melinda. Magyar kiadók és nyomdák beszélő jelvényei a 20. század első felében. (2011) Megjelent: Crescit eundo pp. 183-190
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1995331] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1995331, Kapcsolat: 26507939
Slíz Mariann. Apácasóhaj, hangyaboly és egyéb süteménynevek. (2005) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 27 231-239, 1605783
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1605783]
 1. Tóthné Ferenczi. A süteménynevek kategorizációja: Egy kérdőíves vizsgálat eredményei. (2019) ISBN:9786158090957
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30812716] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30812716, Kapcsolat: 28315791
 2. Török Katalin. Hely - és személynevek a magyar internetes gasztronómiai blogok és receptgyűjtemények ételneveiben. (2016) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 38 38 171-180
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3172311] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3172311, Kapcsolat: 26315849
 3. Vincze László. Ungarische Markennamen. (2008) ONOMA 0078-463X 43 - 115-147
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31165104] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31165104, Kapcsolat: 28792022
 4. Hajdú Mihály. A tulajdonnév és közszó határán. (2008) Megjelent: Név és valóság: A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai pp. 13-20
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2406982] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2406982, Kapcsolat: 21416078
Bollók Ádám et al. Történeti emlékkönyvek repertóriuma: Magyar tudósok és tanárok tiszteletére megjelent emlékkönyvek és emlékszámok történeti vonatkozású tanulmányainak válogatott jegyzéke (1884-2004). (2006) ISBN:9634638651, 1812824
Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[1812824]
 1. Ligeti Dávid Ádám. Történeti emlékkönyvek repertóriuma : Magyar tudósok és tanárok tiszteletére megjelent emlékkönyvek és emlékszámok történeti vonatkozású tanulmányainak válogatott jegyzéke (1884-2004). (2007) SZÁZADOK 0039-8098 141 3 796-797
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2107750] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2107750, Kapcsolat: 25253258
 2. Horváth Richárd. Középkori oklevelek publikálása 1991-2004 között. (Szövegközlések és regeszták). (2007) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 78 2 3-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[203694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203694, Kapcsolat: 25253259
Mártonfi Attila. 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. (2006) ISBN:9634463592, 1029715
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1029715]
 1. Mohay Zsuzsanna. Múltidő-használat a középmagyar korban: a múlt idők középmagyar kori funkcióinak vizsgálata. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31183348] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31183348, Kapcsolat: 32399262
 2. Kiss Jenő. A magyar nyelvtörténet kézikönyve. (2018) ISBN:9789634091189
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2870061] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2870061, Kapcsolat: 27218795
 3. Horváth Iván. Ómagyar szövegemlékek mint textológiai tárgyak. (2015) ISBN:9789632006468
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2989327] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2989327, Kapcsolat: 25586087
 4. Vörös Ferenc. Nyelvek és kultúrák vonzásában 2.: Személynevek a magyar nyelvterület északi pereméről. (2013) ISBN:9788081015861
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2184253] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2184253, Kapcsolat: 23793905
 5. M Nagy Ilona. A Margit-legenda (1510) és forrásai: Középkori anyanyelvű szövegek és forrásaik összevetésének módszertanához. (2009) Megjelent: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai; 229) pp. 48-62
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1813477] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1813477, Kapcsolat: 10310855
Slíz Mariann. A beszélő nevek mint a posztmodern eszközei. (2006) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 130 290-301, 1605784
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1605784]
 1. Vitányi Borbála. Játékossággal a Z generáció anyanyelvi műveltségéért. (2020) Megjelent: A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból pp. 335-348
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31802908] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31802908, Kapcsolat: 29766055
 2. Horváth Péter Iván. Ha van Bicska Maxi, miért nincs Égjáró Lukács?. (2020) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 42 85-107
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32152825] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32152825, Kapcsolat: 30289418
 3. Fekete Tamás et al. From Arkngthand to Wretched Squalor: Fictional place-names in The Elder Scrolls universe. (2019) ICAME JOURNAL 1502-5462 43 1 23-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30629124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30629124, Kapcsolat: 28137597
 4. Horvat Hargita Futo. A IRÓI NÉVADÁS ÉS A NEVEK FORDÍTÁSA GION NÁNDOR „BANDAREGÉNYEIBEN”. (2019) GODISNJAK FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU 0374-0730 2334-7236 44 1 317-328
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30762289] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30762289, Kapcsolat: 28255462
 5. Benyovszky Krisztián. Szerepjáték, álnévhasználat és irodalmi fikció. (2018) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 40 119-127
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30705501] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30705501, Kapcsolat: 28194753
 6. Benyovszky Krisztián. Névtorzítás és alakpárhuzam a krimiirodalomban. (2018) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 114 3 278-287
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3429947] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3429947, Kapcsolat: 27718641
 7. Vácziné Takács Edit. Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján. (2018) ISBN:9789634890058
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3430138] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3430138, Kapcsolat: 27451749
 8. Takács Judit. A kategóriaalkotás és sztereotipizáció vizsgálata viccek keresztnévanyaga alapján. (2018) Megjelent: Humorstílusok és -stratégiák pp. 376-388
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3426814] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3426814, Kapcsolat: 27772807
 9. Páji Gréta. A Sárszeg helynevek kontextuális hasonlóságai és különbségei a Kosztolányi- életmű szövegeben: 2014. okt. 9–10., ELTE BTK, 10. Félúton konferencián elhangzott előadás (2014). (2016) Megjelent: Találkozások Félúton pp. 80-91
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3068301] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3068301, Kapcsolat: 25756832
 10. Hózsa Éva et al. Név – irodalmi/írói névadás – szemantikai távlatnyitás. (2015) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 2015 4 31-46
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25330246] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25330246, Kapcsolat: 25330246
 11. T Somogyi Magda. Az írói névadás vizsgálata. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 207-226
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2958257] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2958257, Kapcsolat: 25104904
 12. Páji Gréta. Poliszém jelentésszerkezetek Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében. (2014) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 36 159-167
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2835336] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2835336, Kapcsolat: 24506258
 13. Déva. Tulajdonnevek a műfordításban. Beszélő nevek. (2011)
  Nem besorolt (Egyéb) | Ismeretterjesztő[21627689] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21627689, Kapcsolat: 21627689
 14. KOROMPAY KLÁRA. Az irodalmi névadás fogalmáról. (2011) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 41 3 86-93
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[21630393] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21630393, Kapcsolat: 21630393
 15. Tálos Orsolya. Lázár Ervin meséinek, meseregényeinek stílussajátosságai. (2010) Megjelent: XIII. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2009. Kreativitás és innováció – Álmodj, alkoss, újíts! Tanulmánykötet pp. 64-70
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[30341973] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30341973, Kapcsolat: 27742986
 16. Farkas Tamás. „Nem magyar az, aki ics-vics…”: Egy fejezet a névmagyarosítások történetéből. (2009) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 39 41-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[21416126] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21416126, Kapcsolat: 21416126
 17. GECSEY SÁNDORNÉ. „én Alsórácegresből vagyok…” Írói névadás Lázár Ervin műveiben. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21841480] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21841480, Kapcsolat: 21841480
 18. G Papp Katalin. A beszélő nevekről Lázár Ervin ürügyén. (2009) Megjelent: XII. Apáczai-Napok Nemzetközi tudományos Konferencia : 2008 pp. 286-290
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[25960833] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25960833, Kapcsolat: 25960833
Slíz Mariann. Az Anjou-kori személynevek kutatásának kérdései. (2006) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 28 171-180, 1605785
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1605785]
 1. Tóth Valéria. Personal Names in a Medieval Context. (2022) ISBN:9783967692518
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[33211916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33211916, Kapcsolat: 31850013
 2. Sárkány Emőke. A tihanyi apátság 1211-es birtokösszeírása mint személynévtörténeti forrás. (2018) Megjelent: Anyanyelvünk évszázadai 3. pp. 67-71
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[30430638] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30430638, Kapcsolat: 27856884
 3. Victor V. Vizauer. Antroponimele românilor din comitatul Maramureş în veacul al XIV-lea. (2017) MARMATIA 1582-9979 14 - 103-113
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30348264] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30348264, Kapcsolat: 27749114
2023-03-23 18:21