Dobszay Tamás. Az 1836:IX. tc. születése: Érvek és elképzelések a községi igazgatás rendezésének vitájában. (1992) Megjelent: Fejezetek a magyar művelődés történetéből pp. 147-195, 2024214
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2024214]
 1. Szilágyi Adrienn. Az uradalom elvesztése : Nemesi családok a 19. századi Békés megyében. (2018) ISBN:9789634161202
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3406695] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3406695, Kapcsolat: 27716891
 2. Tevesz László. A liberális magyar nemzetfogalom kialakulása. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26265368] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 26265368, Kapcsolat: 30830694
 3. Völgyesi Orsolya. Kölcsey és a törvényszékek elrendezéséről szóló jogügyi munkálat vitája az országgyűlésen, 1833–1834. (2012) Megjelent: Milyen nemzetet, kinek és hogyan?: Tanulmányok Magyarország történelméről 1780-1948 pp. 269-279
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2151829] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2151829, Kapcsolat: 23384648
 4. Dombovári Ádám. Kísérletek a választási kicsapongások megfékezésére, 1836–40. (2010) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 81 1-2 75-139
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2099191] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2099191, Kapcsolat: 23384647
 5. Dombovári Ádám. Kísérletek a választási kicsapongások megfékezésére 1836-1837. (2010) Megjelent: Vázlatok két évszázad magyar történelméből: Tanulmányok pp. 21-34
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2099188] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2099188, Kapcsolat: 23384649
 6. Knapp Éva. Fejezetek a magyar művelődés történetéből. (1993) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 1092. p. 248
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23384646] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23384646, Kapcsolat: 23384646
Dobszay Tamás. A községi igazgatás rendezésének egyes kérdései Magyarországon (1766-1849). (1994) Megjelent: Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon pp. 31-48, 2023851
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2023851]
 1. Tevesz László. A liberális magyar nemzetfogalom kialakulása. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26265368] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26265368, Kapcsolat: 30830696
 2. Deák Ágnes. A községi autonómia és a "tiszta monarchia" kormányzati rendszere (1851-1852). (2015) Megjelent: Államhatalom és társadalmi autonómia viszonya a nyugati keresztény civilizációban pp. 89-102
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3051146] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3051146, Kapcsolat: 25637622
 3. Horváth Attila. Magyar állam- és jogtörténet. (2014) ISBN:9786155305900
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2735830] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2735830, Kapcsolat: 28196402
 4. András Gergely. Wahlrecht und Wahlen – Ungarn. (2012) Megjelent: Handbuch der europäischen Verfassungs-geschichte im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wande... p. 1
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23494224] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23494224, Kapcsolat: 23494224
 5. Gábor Pajkossy. Ungarn. (2006) Megjelent: Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel p. 1
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23494217] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23494217, Kapcsolat: 23494217
 6. Hudi József. Nemes Székely János csöglei közbirtokos naplója 1808–1866. (2004) ISBN:9638655003
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3251382] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3251382, Kapcsolat: 23494231
 7. Deák Ágnes. "Nemzeti egyenjogúsítás": Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon 1849-1860. (2000) ISBN:963379739X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1405271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1405271, Kapcsolat: 23494225
 8. Hudi József. A dunántúli nemesi községek statútumai a XVII–XIX. századból. (1999) ISBN:9635507550
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[3251373] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3251373, Kapcsolat: 27687748
Dobszay Tamás. Az abszolutizmus és a rendek. (1994) Megjelent: Pannon enciklopédia. [2.], A magyarság története pp. 212-213, 2024223
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2024223]
 1. Soós I. Választások Magyarországon. Kísérletek a vármegyei tisztújítások "megreformálásá"-ra (1810-1821). (2009) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 80 1-4 65-156
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[204912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 204912, Kapcsolat: 23338710
Dobszay Tamás. A céhlegények általános sztrájkot kezdenek a céhrendszer felszámolásááért. (1996) Megjelent: 1848-1849 pp. 58-59, 2024153
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2024153]
 1. Hermann Róbert. Az 1848-49-es forradalom a magyar történetírásban. (1999) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 14 1-2
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23688118] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23688118, Kapcsolat: 23688118
 2. Molnár András. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc története. (1998) SZÁZADOK 0039-8098 132 2 497-500
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3192659] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3192659, Kapcsolat: 23688111
Dobszay Tamás. Megjelenik Lipcsében az "Ellenőr" című ellenzéki zsebkönyv. (1996) Megjelent: 1848-1849 pp. 11-12, 2024028
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2024028]
 1. Hermann Róbert. Reformkor, forradalom, szabadságharc: Válogatott tanulmányok. (2016) ISBN:9786158010153
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3113798] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3113798, Kapcsolat: 26085232
Dobszay Tamás. Wesselényi és a reformellenzék a népképviseletről és a politikai jogok kiterjesztéséről a reformkor elején. (1996) Megjelent: Wesselényi emlékülés pp. 39-50, 2024236
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2024236]
 1. Takáts József. Ismerős idegen terep. Irodalomtörténeti tanulmányok és bírálatok.. (2007) ISBN:9789639529557
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1741249] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1741249, Kapcsolat: 23494169
 2. Bódi Stefánia. Az emberi jogok fogalmának kialakulása és jelentéstartalmának változása. (2005) KARD ÉS TOLL: VÁLOGATÁS A HADTUDOMÁNY DOKTORANDUSZAINAK TANULMÁNYAIBÓL 1587-558X 2005/2 2 70-81
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1190813] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1190813, Kapcsolat: 23494184
 3. Kosáry Domokos. Kossuth Lajos a reformkorban: (2. bőv. kiad.). (2002) ISBN:9633892376
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3216239] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3216239, Kapcsolat: 23494157
 4. Szabad György. Kossuth irányadása. (2002) ISBN:9638625937
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23197397] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23197397, Kapcsolat: 26060111
 5. Futaky László. A Kölcsey Társaság Füzetei. (2000) KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS 1216-6804 2732-0375 9 8 48-53
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23494199] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23494199, Kapcsolat: 23494199
 6. Takáts József. Politikai beszédmódok a magyar 19. század elején (A keret). (1998) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 102 5-6 668-686
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2334975] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2334975, Kapcsolat: 23494167
Dobszay Tamás. A kiegyezés és a parlamentáris rendszer 1865-1875. (1998) Megjelent: Tisztelt Ház! pp. 26-45, 2024289
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2024289]
 1. Végh Magdaléna. Bittó István – Egy csallóközi származású magyar miniszterelnök történelmi portréja. (2018) ERUDITIO - EDUCATIO 1336-8893 13 4 p. 33.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32464350] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32464350, Kapcsolat: 30828643
 2. Képes György. Magyar alkotmány és közigazgatás-történet a polgári korban : A hatalommegosztás államszervezete, 1848-1949. (2013) ISBN:9789633121566
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2274843] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2274843, Kapcsolat: 24291460
 3. Jónás Károly. A magyar országgyűlés elnökei. (2002)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23688131] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23688131, Kapcsolat: 23688131
 4. Romsics I. Magyarország története a XX. században. (1999) ISBN:9633795486
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1037885] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1037885, Kapcsolat: 23688128
 5. Estók J. Magyarország története 1849–1914. (1999) ISBN:9631903397
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1128278] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1128278, Kapcsolat: 23688130
 6. Csontos János. A Tisztelt Ház másfél évszázada. (1998) EURÓPAI UTAS: AZ EURÓPAI EGYŰTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA 0866-272X 9 1 p. 23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23688125] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23688125, Kapcsolat: 23688125
Dobszay Tamás. A művelődés és a műveltség polgárosodása. (1998) Megjelent: 19. századi magyar történelem, 1790-1918 pp. 159-196, 2024252
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2024252]
 1. Székelyné Kőrösi Ilona. Schifferdecker Dániel, Petőfi tanítója és a kecskeméti evangélikus iskola. (2020) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 22 2 p. 55
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32653799] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32653799, Kapcsolat: 31070364
 2. Hörcher Ferenc. Intézményalapítás és polgári kultúra: A Széchenyiek útja a főúri mecenatúrától a Bildungsbürger eszményéig. (2016) Megjelent: Nemzet, faj, kultúra pp. 147-177
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3100217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3100217, Kapcsolat: 26159306
 3. Hörcher Ferenc. „Soft power” a reformkorban?: A Széchenyiek tudománypolitikai céljai. (2015) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 16 62 5-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3023478] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3023478, Kapcsolat: 26089498
 4. Ivett Polenyák. The role of Vienna in the Life of Mihály Munkácsy, the first world famous Hungarian painter. (2012) INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES [THE] 1309-8063 4 1 p. 205.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30767784] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30767784, Kapcsolat: 28262778
 5. Vermes Gábor. Kulturális változások sodrában: Magyarország 1711 és 1848 között. (2011) ISBN:9789635068593
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22317298] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 22317298, Kapcsolat: 23338736
 6. Tóth Árpád. Önszervező polgárok: A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. (2005) ISBN:9637343288
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1943661] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1943661, Kapcsolat: 23338738
Dobszay Tamás. A népképviseleti országgyűlés létrejötte: Az 1848--1849. évi országgyűlés. Az 1861. évi országgyűlés. (1998) Megjelent: Tisztelt Ház! pp. 12-25, 2024281
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2024281]
 1. Miru György. Role perception in the first modern Hungarian parliament, 1848–1849. (2022) Megjelent: Parliamentarism in Northern and East-Central Europe in the Long Eighteenth Century pp. 319-345
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[33212398] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33212398, Kapcsolat: 31961710
 2. Pap József. Két korszak határán : Az 1861-es országgyűlés története. (2022) ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO HISTORIAE 2560-2144 49 185-201
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33177470] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 33177470, Kapcsolat: 32611170
 3. Miru György. Alkotmányos viták az első népképviseleti országgyűlésen. (2020) Megjelent: Rendi országgyűlés, polgári parlament pp. 407-422
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31303878] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31303878, Kapcsolat: 29474610
 4. Pap József. Az első népképviselők és a népképviselet kezdetei Magyarországon. (2016) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 30 1 21-44
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3079405] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3079405, Kapcsolat: 27621761
Dobszay Tamás. A rendi országgyűlés. (1998) Megjelent: Tisztelt Ház! pp. 7-9, 2024276
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2024276]
 1. Szijártó M. István. A diéta: A magyar rendek és az országgyűlés, 1708-1792. (2005) ISBN:9633897327
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1307436] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1307436, Kapcsolat: 30828529
Dobszay Tamás. Deák Ferenc és az Igazságügyi Minisztérium szervezése. (1998) Megjelent: A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere pp. 93-127, 2024245
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2024245]
 1. Erdődy Gábor. Szalay László, a politikus. (2015) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 57 1 67-95
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2887035] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2887035, Kapcsolat: 25985248
 2. Hermann Róbert. Az együttműködés útjai, tévútjai és zsákutcája 1848-1849-ben – a magyar konzervatívok a túloldalon. (2015) Megjelent: Nemzetmentők vagy megalkuvók? pp. 227-252
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3057435] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3057435, Kapcsolat: 25235520
 3. Szigeti István. A forradalmi kormány államtitkárából az ellenforradalmi kormány tanácsadója: Ghyczy Kálmán 1848-1849 fordulóján. (2015) Megjelent: Nemzetmentők vagy megalkuvók? pp. 191-226
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2983153] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2983153, Kapcsolat: 25235508
 4. Szigeti István. „Hazámnak hasznos polgárja kívánok lenni”.: Ghyczy Kálmán élete és politikai pályája (1808-1888).. (2012)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23504471] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 23504471, Kapcsolat: 23507280
 5. Korsósné Delacasse Krisztina. Az ügyvédi autonómiák megszületése Magyarországon. (2012)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23773357] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 23773357, Kapcsolat: 23773357
 6. Hermann Róbert. Negyvennyolcas történetünk mai állása. (2011) ISBN:9789638846730
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2352617] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2352617, Kapcsolat: 23507300
 7. Hermann Róbert. Rendszerváltás1848-ban, számon kérés 1849-ben. (2009) Megjelent: Konferencia a rendszerváltásokról a XX. Századi Intézetben.
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[23689681] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23689681, Kapcsolat: 23689681
 8. Korsósné Delacasse. Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésük megkezdése Magyarországon a polgári korban. PTE JK, 2009. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23609172] [Nyilvános]
  Említések száma: 7
  Független, Idéző: 23609172, Kapcsolat: 23609172
 9. Szigeti István. Kisigmándtól a Felsőházig: Ghyczy Kálmán (1808-1888) útja a nagypolitikába. (2007) LIMES: TUDOMÁNYOS SZEMLE 0238-9266 20 4 105-120
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1341525] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1341525, Kapcsolat: 27087889
 10. Korsósné Delacasse Krisztina. : Reformügyvédek és ügyvédreformok.. (2005) Megjelent: In: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. p. 291?
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23609166] [Nyilvános]
  Említések száma: 7
  Független, Idéző: 23609166, Kapcsolat: 23609166
 11. Pajkossy Gábor. Deák-emlékév. (2004) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 16 2 144-157
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2306915] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2306915, Kapcsolat: 23609160
 12. Révész T. Deák Ferenc és a szabad sajtó. (2003) Megjelent: Deák Ferenc emlékezete. p. 80?
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23609173] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23609173, Kapcsolat: 23609173
 13. Gergely András. Deák Ferenc 1848-ban. (2003) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 48. (109.) 12 1539-1546
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23507361] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23507361, Kapcsolat: 23507361
 14. Deák Ágnes et al. Deák Ferenc. (2003) ISBN:9639323942
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1407083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1407083, Kapcsolat: 23689669
 15. Pálmány Béla. Az 1848-1849. évi népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. (2002) ISBN:9789630095402
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2729388] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2729388, Kapcsolat: 23507286
 16. Deák Ágnes Molnár. Utószó. (2001) Megjelent: Deák Ferenc: Válogatott politikai írások és beszédek I-II. p. 615
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23507331] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23507331, Kapcsolat: 23507331
 17. Cieger A. Kormány a mérlegen - a múlt században: A kormány helye és szerepe a dualizmus politikai rendszerében, 1867-1875. (1999) SZÁZADVÉG 0237-5206 4 14 79-107
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[200049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200049, Kapcsolat: 23507343
 18. Dominkovits Péter. A Batthyány-kormány igazságügyminisztere. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, 1999.. (1999) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 70 1-2 230-234
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[27033061] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27033061, Kapcsolat: 23689750
 19. Erdődy Gábor. A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. (1999) SZÁZADOK 0039-8098 133 6 1356-1360
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2083851] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2083851, Kapcsolat: 23689692
Dobszay Tamás et al. A rendi társadalom felbomlása. (1998) Megjelent: 19. századi magyar történelem, 1790-1918 pp. 57-125, 199592
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[199592]
 1. Szakály Orsolya. Pragmatism triumphant: Hungary's political cultura in the age of the French Revolution. (2022) Megjelent: Parliamentarism in Northern and East-Central Europe in the Long Eighteenth Century pp. 291-318
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33108834] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33108834, Kapcsolat: 31771249
 2. Glósz József. Gabonakereskedelem és hadseregellátás. (2020) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 62 4 595-608
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31819076] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31819076, Kapcsolat: 31161110
 3. Molnár Zoltán. A női szerepek megváltozásának társadalmi és katonai vonatkozásai a dualizmus időszakában, 1867–1914. (2020) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9816 2060-0437 13 3 133-146
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31933217] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31933217, Kapcsolat: 31161113
 4. Frank Tibor. Amerika világai: Angol-amerikai történelmi tanulmányok [II.]. (2018) ISBN:9789636938550
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3396697] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3396697, Kapcsolat: 31157700
 5. Tóth Árpád. "Akinek armális nemességét elismerték ugyan, de aki a polgári rendhez tartozott": A rendi identitás értelmezése és gyakorlata Fest Imre emlékirataiban. (2016) Megjelent: Nemesi és polgári szerepek, reprezentáció és interpretáció pp. 201-214
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3201291] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3201291, Kapcsolat: 26459398
 6. Vizi László Tamás. A történelmi traumák interpretálása a magyar középiskolai történelem tankönyvekben. (2015) Megjelent: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. 1-2. kötet pp. 270-279
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2986867] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2986867, Kapcsolat: 28196509
 7. Erdmann Gyula. Szabadság és tulajdon: Az 1839-40. évi országgyűlés története. (2014) ISBN:9789639848672
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24926351] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24926351, Kapcsolat: 24443283
 8. Gábor Vermes. Hungarian Politics and Culture in the Habsburg Monarchy, 1711–1848. (2014)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[26244672] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26244672, Kapcsolat: 26244672
 9. Glósz József. Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében. (2014) ISBN:9789632367941
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[24446587] [Egyeztetett]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 24446587, Kapcsolat: 31157855
 10. Vermes Gábor. Kulturális változások sodrában: Magyarország 1711 és 1848 között. (2011) ISBN:9789635068593
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22317298] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 22317298, Kapcsolat: 31157953
 11. Vizi László Tamás. Hungarian Kingdom’s defensive war against Napoleon in 1805. (2010) TRADECRAFT REVIEW : PERIODICAL OF THE SCIENTIFIC BOARD OF MILITARY SECURITY OFFICE (2012-2014) 2063-2908 special issue 2 42-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2495121] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2495121, Kapcsolat: 32616529
 12. Vizi László Tamás. Az 1809-es győri ütközet a magyar történeti irodalomban / Die Schlacht bei Raab in der ungarischen historischen Literatur. (2006) PÁPAI MÚZEUMI ÉRTESÍTŐ 0238-7913 11 25-64
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24228914] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24228914, Kapcsolat: 27037157
 13. Tóth Árpád. Önszervező polgárok: A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. (2005) ISBN:9637343288
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1943661] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1943661, Kapcsolat: 31161977
 14. Szijártó M. István. A diéta: A magyar rendek és az országgyűlés, 1708-1792. (2005) ISBN:9633897327
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1307436] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1307436, Kapcsolat: 30828520
 15. Elter András. Járványhalandóság, házasodás és piacosodás Dunabogdányban a 19. században. (2004) TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI ÉVKÖNYV 1586-2631 2004 143.-200.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26459783] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26459783, Kapcsolat: 26459783
 16. Frank Tibor. Idő- és térszemlélet az amerikai gondolkodásban. (2004) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 5 15-16 271-283
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1033506] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1033506, Kapcsolat: 26459776
 17. Koltai Gábor. Őriszentpéter népesedési viszonyai, 1784–1895: A református egyházközség családrekonstitúciója. (2003) Megjelent: Történeti demográfiai évkönyv 2003 pp. 179-235
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2510593] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2510593, Kapcsolat: 28374348
 18. Őri Péter. A halandóság térbeli változatai a 18. század végi Pest megyében. (2003) Megjelent: Léptékváltó társadalomtörténet pp. 211-244
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2570624] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2570624, Kapcsolat: 26459780
 19. Őri Péter. A demográfiai viselkedés mintái a 18. században: Lélekösszeírások Pest megyében, 1774–1783. (2003) ISBN:963710996X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2566649] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2566649, Kapcsolat: 26459777
 20. Tibor Frank. Time and Space in the American Mind. (2001) HUNGARIAN JOURNAL OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 1218-7364 7 1 111-126
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1033400] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1033400, Kapcsolat: 23844474
 21. Fazekas Csaba et al. Városi társadalom. (2000) Megjelent: Miskolc története III/1–2. 1702–1847-ig pp. 517-679
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1536064] [Nyilvános]
  Említések száma: 8
  Független, Idéző: 1536064, Kapcsolat: 27037260
 22. Gyáni Gábor. Történetírásunk az évezred fordulóján. (2000) SZÁZADVÉG 0237-5206 5 18 117-140
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1716, Kapcsolat: 26459773
 23. Benda Gyula. A halálozás és halandóság Keszthelyen 1747-1849.. (2000) TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI ÉVKÖNYV 1586-2631 1 122.-165.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26459758] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26459758, Kapcsolat: 26459758
Dobszay Tamás. A jobbágyközségek rendezésének kérdése Magyarországon a XIX. század első felében. (2000), 2822636
PhD (Disszertáció) | Tudományos[2822636]
 1. Erdmann Gyula. Szabadság és tulajdon: Az 1839-40. évi országgyűlés története. (2014) ISBN:9789639848672
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24926351] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 24926351, Kapcsolat: 24443225
Dobszay Tamás. Az 1843-44. évi országgyűlés kerületi naplója. (2000) Megjelent: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század pp. 83-100, 2024308
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2024308]
 1. Czoch Gábor. Az 1843/44. évi városi reform Kassa szemszögéből. (2020) Megjelent: Rendi országgyűlés, polgári parlament pp. 365-389
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31660223] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31660223, Kapcsolat: 29777062
 2. Heil Kristóf Mihály. A rendi diéta utolsó évtizedei (1790–1848). (2020) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 22 1 51.-54.
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[31812777] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31812777, Kapcsolat: 30831711
 3. Czinege Szilvia. Apponyi György gróf a reformkori országgyűléseken. (2020) Megjelent: Rendi országgyűlés, polgári parlament pp. 297.-321.
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[31355143] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31355143, Kapcsolat: 29474596
 4. Pálmány Béla. A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja, 1825-1848. (2011) ISBN:9789634466130
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[30112258] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30112258, Kapcsolat: 23609177
 5. Velkey Ferenc. „Szívemből szólok.” Széchenyi állásfoglalása a fordulóponton, 1848. március 14-én. (2010) SZÁZADOK 0039-8098 144 3 695-753
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2219435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2219435, Kapcsolat: 27087669
 6. Czinege Szilvia. Gróf Apponyi György közéleti pályájának első évei. (2010) Megjelent: Történeti Tanulmányok XVIII. pp. 99.-124.
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23609179] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23609179, Kapcsolat: 23609179
 7. Pálmány Béla. Az 1848-1849. évi népképviseleti országgyűlés történeti alamnachja. (2002)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23609175] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 23609175, Kapcsolat: 23609175
Dobszay Tamás et al. A nemzetté válás kora (1790-1848). (2000) Megjelent: Reformkor és kiegyezés pp. 7-39, 2024511
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2024511]
 1. Györe Zoltán et al. ГРОФ ИШТВАН СЕЧЕЊИ, СИМБОЛ ПРОГРЕСА И РОДОЉУБЉА. (2017) GODISNJAK FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU 0374-0730 2334-7236 41 2 79-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30864765] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30864765, Kapcsolat: 28374034
 2. Révay Valéria. A nyelvhasználat szintjei a XVII–XIX. században Északkelet-Magyarországon. (2010) ISBN:9789636932558
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1798812] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1798812, Kapcsolat: 23688138
 3. Soós I. Választások Magyarországon. Kísérletek a vármegyei tisztújítások "megreformálásá"-ra (1810-1821). (2009) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 80 1-4 65-156
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[204912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 204912, Kapcsolat: 23338747
Dobszay Tamás. Oktatás és tudomány. (2000) Megjelent: Reformkor és kiegyezés pp. 399-408, 2024531
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2024531]
 1. Székelyné Kőrösi Ilona. Schifferdecker Dániel, Petőfi tanítója és a kecskeméti evangélikus iskola. (2020) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 22 2 p. 55
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32653799] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32653799, Kapcsolat: 31070394
Gergely Jenő. A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század: Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. (2000) ISBN:9634633552, 102718
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[102718]
 1. Szilágyi Csaba. A szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon 1919-1945. (2008)
  Könyv[20506476] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20506476, Kapcsolat: 20506054
Dobszay Tamás. Mindennapi élet. (2001) Megjelent: Az Osztrák-Magyar Monarchia pp. 343-449, 2024730
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2024730]
 1. Ordasi Ágnes. Törvény, jog, igazság - Széll Kálmán életműve. Szerk. Ifj. Bertényi Iván, Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány, Bp. 2015. 436 oldal. (2017) SZÁZADOK 0039-8098 151 2 454-458
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30791375] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30791375, Kapcsolat: 31771261
 2. Pálvölgyi Balázs. A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere (1867-1914): Kiépülésének és működésének vizsgálata a kolera-, a himlő-, a trachoma-, és a tbc ellni küzdelem, valamint az elmebetegügy fejlődésének tükrében. (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[20919979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20919979, Kapcsolat: 23688153
Dobszay Tamás. Település és lakóhely. (2001) Megjelent: Az Osztrák-Magyar Monarchia pp. 335-344, 2024727
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2024727]
 1. Szarka L. Pozsony etnikai változásai és a városi közigazgatás a két világháború között. (2005) Megjelent: Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel pp. 401-419
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[188626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 188626, Kapcsolat: 23374076
Dobszay Tamás. A felekezetiség hatása az alsófokú igazgatás szervezetére 1848 előtt. (2002) Megjelent: Hagyomány, közösség, művelődés pp. 168-176, 2024743
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2024743]
 1. Tevesz László. A liberális magyar nemzetfogalom kialakulása. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26265368] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26265368, Kapcsolat: 30830698
2024-06-25 00:46