Munk Sándor. A modellek osztályozása, az egyes típusok alkalmazási feltételei és sajátosságai a számítástechnikai eszközök lehetőségeinek figyelembevételével: II. rész - A modellek alkalmazási területei, lehetőségei; a számítógépek és a modellezés. (1987) AKADÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (ZRÍNYI MIKLÓS KATONAI AKADÉMIA) 1218-5507 1987 136 161-182, 1010785
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010785]
 1. Váncsa Julianna. Szimulációs és analítikus matematikai módszerek alkalmazása harctevékenységi modellekre. (1997)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020988, Kapcsolat: 20020986
 2. Réger Béla. Katonai gépkocsiszállítás tervezés támogatása integrált programkomplexummal hadműveleti-harcászati szinten. (1990)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[20020987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020987, Kapcsolat: 20020985
Munk Sándor. Modellek osztályozása, az egyes típusok alkalmazási feltételei és sajátosságai a számítástechnikai eszközök lehetőségeinek figyelembevételével: I. rész - A modellezés néhány kérdéséről, a modellek osztályozásáról. (1987) AKADÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (ZRÍNYI MIKLÓS KATONAI AKADÉMIA) 1218-5507 1987 135 257-280, 1010784
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010784]
 1. Váncsa Julianna. Szimulációs és analítikus matematikai módszerek alkalmazása harctevékenységi modellekre. (1997)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020988, Kapcsolat: 20020988
 2. Réger Béla. Katonai gépkocsiszállítás tervezés támogatása integrált programkomplexummal hadműveleti-harcászati szinten. (1990)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[20020987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020987, Kapcsolat: 20020987
Munk Sándor. A fegyveres küzdelem matematikai modelljei és alkalmazásuk. (1988) HONVÉDELEM: A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HADMŰVELETI-HARCÁSZATI FOLYÓIRATA (1957-1990) 39 5 35-42, 1010901
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010901]
 1. Szűcs Gáspár. Javaslat a hadműveleti vezetés harcászati szintje számítógépes információs rendszerének korszerűsítésére. (2000)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020622, Kapcsolat: 20020990
 2. Ribárszki István. A harcászati döntések pontosságát befolyásoló pszichológiai háttérfolyamatok. (1998)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020989, Kapcsolat: 20020989
Munk Sándor. A szárazföldi összfegyvernemi harc modellezésének lehetőségei és módszerei. (1988) AKADÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (ZRÍNYI MIKLÓS KATONAI AKADÉMIA) 1218-5507 1988 137 249-270, 1010786
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010786]
 1. Szűcs Gáspár. Javaslat a hadműveleti vezetés harcászati szintje számítógépes információs rendszerének korszerűsítésére. (2000)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020622, Kapcsolat: 20020624
Munk Sándor. Harcászati szintű számítógépes harctevékenységi modellek kialakítása és alkalmazási lehetőségei a ZMKA-n. (1989), 1010809
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[1010809]
 1. Magyar Tibor. A szárazföldi összfegyvernemi alkalmi harci kötelékek harceljárásai az államhatár mentén kialakult válság- és konfliktushelyzet legveszélyesebb változata kezelésében. (1999)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020984, Kapcsolat: 20020984
 2. Ribárszki István. Harcászati döntések és matematikai modellek. (1998) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 2 2-3 59-68
  Folyóiratcikk[20022026] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20022026, Kapcsolat: 20022026
 3. Magyar Tibor. A matematikai modellezés felhasználhatóságának tendenciái a harcászati döntések előkészítésében. (1998) HADTUDOMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 1419-7758 1998 10 91-112
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20020983] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20020983, Kapcsolat: 20020983
 4. Ribárszki István. A harcászati döntések pontosságát befolyásoló pszichológiai háttérfolyamatok. (1998)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020989, Kapcsolat: 20020618
 5. Vass Sándor. A Magyar Honvédségben az elektronikai harc - ezen belül az elektronika védelem - számítógéppel biztosított tervezése, különös tekintettel az elektromágneses kompatibilitás kérdéseire. (1995)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[20020982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020982, Kapcsolat: 20020982
 6. Szarka János. A harcvezetési szimulációs programrendszer (HVSZ-91) alkalmazása a harcvezetői felkészítésben a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán. (1992)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[20020981] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020981, Kapcsolat: 20020981
Munk Sándor. Szárazföldi összfegyvernemi harctevékenységek számítógépes modelljeinek alapjai I.. (1989) AKADÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (ZRÍNYI MIKLÓS KATONAI AKADÉMIA) 1218-5507 1989 154 253-271, 1010788
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010788]
 1. Váncsa Julianna. Szimulációs és analítikus matematikai módszerek alkalmazása harctevékenységi modellekre. (1997)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020988, Kapcsolat: 20021025
Munk Sándor. Szárazföldi összfegyvernemi harctevékenységek számítógépes modelljeinek alapjai II.. (1989) AKADÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (ZRÍNYI MIKLÓS KATONAI AKADÉMIA) 1218-5507 1989 155 147-164, 1010789
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010789]
 1. Váncsa Julianna. Szimulációs és analítikus matematikai módszerek alkalmazása harctevékenységi modellekre. (1997)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020988, Kapcsolat: 20021026
Munk Sándor. A katonai informatika szabványairól általában. (1992) INFORMATIKAI TÁJÉKOZTATÓ 22 4 16-24, 1063850
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1063850]
 1. Szabó Béláné. Szabványosítási törekvések a digitális topográfiai térkép előállításához: Konferencia-előadás. (1993) Megjelent: Országos Térinformatikai Konferencia előadásai
  Egyéb konferenciaközlemény[20184388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20184388, Kapcsolat: 20184388
Munk Sándor. A Magyar Honvédség csapatai informatikai biztosításának alapjai, megszervezésének általános elvei. (1993) AKADÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (ZRÍNYI MIKLÓS KATONAI AKADÉMIA) 1218-5507 1993 199 101-112, 1010791
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010791]
 1. Szűcs Gáspár. Javaslat a hadműveleti vezetés harcászati szintje számítógépes információs rendszerének korszerűsítésére. (2000)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020622, Kapcsolat: 20020623
 2. Szabó András. Az informatikai támogatás helye a katonai szervezetek működési rendszerében. (1994) AKADÉMIAI KÖZLEMÉNYEK 1994 203 103-120
  Folyóiratcikk[20021014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021014, Kapcsolat: 20021014
Munk Sándor. A Magyar Honvédség informatikai rendszerének modellje. (1993) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 3 4 55-65, 1010799
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010799]
 1. Major Gábor. A pilóta nélküli légijármű rendszerek használata az elektronikai hadviselésben. (2017) REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1997-TŐL) 1417-0604 1789-770X 29 3 301-315
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3389235] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3389235, Kapcsolat: 29466301
 2. Für Gáspár. A katonaföldrajzi információk felhasználásának lehetőségei a parancsnokok és törzsek felkészítésének rendszerében, a NATO elvek figyelembevételével. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21632295] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21632295, Kapcsolat: 20020994
 3. Szűcs Gáspár. Javaslat a hadműveleti vezetés harcászati szintje számítógépes információs rendszerének korszerűsítésére. (2000)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020622, Kapcsolat: 20020625
 4. MIhalik József. Informatikai és térinformatikai rendszerek a Magyar Honvédségben: konferencia-előadás. (1999) Megjelent: Országos Térinformatikai Konferencia előadásai
  Egyéb konferenciaközlemény[20184389] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20184389, Kapcsolat: 20184389
 5. Gőcze István. A térinformatika alkalmazása a katonaföldrajzi értékelések előkészítésének folyamatában. (1997)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020629] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020629, Kapcsolat: 20020604
 6. Tóth Bálint. A katonai szállítások informatikai rendszere és fejlesztésének főbb irányai. (1996)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[20020993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020993, Kapcsolat: 20020993
 7. Szabó András. Szemléletváltás az informatika katonai alkalmazásában. (1994) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 4 2 75-82
  Folyóiratcikk[20020991] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20020991, Kapcsolat: 20020991
 8. Szabó András. Az informatikai támogatás helye a katonai szervezetek működési rendszerében. (1994) Akadémiai Közemények 1994 203 149-162
  Folyóiratcikk[20020992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020992, Kapcsolat: 20020992
Munk Sándor et al. Az informatika szerepe és hatása a katonai vezetésre. (1995) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 5 2 55-64, 1010800
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010800]
 1. Mihalik József. Térinformatikai rendszerek és digitális térinformatikai adatbázisok alkalmazási lehetőségei a Magyar Honvédségben. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20021031] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021031, Kapcsolat: 20021031
 2. Váncsa Julianna. Szimulációs és analítikus matematikai módszerek alkalmazása harctevékenységi modellekre. (1997)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020988, Kapcsolat: 20021020
 3. Gőcze István. Gondolatok a katonaföldrajzi információs rendszerekről. (1996) AKADÉMIAI KÖZLEMÉNYEK 1996 209 167-187
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20021019] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021019, Kapcsolat: 20021019
 4. Gőcze István. A térinformatika alkalmazása katonaföldrajzi értékelések előkészítésének folyamatában. (1996)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020602] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020602, Kapcsolat: 20020602
 5. Haig Zsolt. A gépesített hadosztály elektronikai harcának megtervezése, megszervezése és vezetése, különös tekintettel az elektronikai helyzetértékelés korszerű módszereire. (1996)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[1678018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1678018, Kapcsolat: 20021018
Munk Sándor. Informatika-alkalmazás a Magyar Honvédségben. (1995) SZEMELVÉNYEK - ZRÍNYI MIKLÓS KATONAI AKADÉMIA 1218-5671 1995 1 63-74, 1010910
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010910]
 1. Mihalik József. Térinformatikai rendszerek és digitális térképészeti adatbázisok alkalmazási lehetőségei a Magyar Honvédségben. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20021047] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021047, Kapcsolat: 20021024
 2. Szűcs Gáspár. Javaslat a hadműveleti vezetés harcászati szintje számítógépes információs rendszerének korszerűsítésére. (2000)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020622, Kapcsolat: 20021023
 3. Mihalik József. Informatikai és térinformatikai rendszerek a Magyar Honvédségben: konferencia-előadás. (1999) Megjelent: Országos Térinformatikai Konferencia előadásai
  Egyéb konferenciaközlemény[20184390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20184390, Kapcsolat: 20184390
 4. Gőcze István. A térinformatika alkalmazása a katonaföldrajzi értékelések elkészítésének folyamatában. (1997)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1176032] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176032, Kapcsolat: 20021022
 5. Gőcze István. Gondolatok a földrajzi információs rendszerekről. (1996) AKADÉMIAI KÖZLEMÉNYEK 1996 209 167-187
  Folyóiratcikk[20021021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021021, Kapcsolat: 20021021
Munk Sándor. Számítógéppel segített gyakorlatok a NATO hadseregekben. (1995) AKADÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (ZRÍNYI MIKLÓS KATONAI AKADÉMIA) 1218-5507 1995 207 191-202, 1010792
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010792]
 1. Szabó András. Ajánlás TTX gyakorlatok szervezéséhez. (2018) HADMÉRNÖK 1788-1919 13 KÖFOP különszám 235-251
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3400049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3400049, Kapcsolat: 27175659
 2. Szűcs Gáspár. Javaslat a hadműveleti vezetés harcászati szintje számítógépes információs rendszerének korszerűsítésére. (2000)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020622, Kapcsolat: 20020622
Munk Sándor. Az informatika fejlődésének várható alakulása 2015-ig. (1996), 1010840
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[1010840]
 1. Mráz István. A katonai felső szintű vezetés információs rendszerének korszerűsítése II.: Követelmények. (2001) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 55. 8 32-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20022033] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20022033, Kapcsolat: 20022033
 2. Mráz István. A katonai felső szintű vezetés információs rendszerének korszerűsítése. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020626, Kapcsolat: 20020626
 3. Szűcs Gáspár. Javaslat a hadműveleti vezetés harcászati szintje számítógépes információs rendszerének korszerűsítésére. (2000)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020622, Kapcsolat: 20020621
Munk Sándor. Az informatika és a XXI. századi haderő: Informatikai jövőkép az Egyesült Államok hadseregében. (1997) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 1 1 173-190, 1010794
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010794]
 1. Zsigovits László. A határőrség informatikai rendszere fejlesztésének lehetőségei és feladatai. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20021030] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021030, Kapcsolat: 20021030
 2. Zsigovits László. A rendészeti tevékenység számítógépi támogatása a határőrségnél: Egyetemi jegyzet. (2000)
  Könyv[20021027] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021027, Kapcsolat: 20021029
 3. Zsigovits László. A multimédia alkalmazása a rendvédelmi képzésben. (1998) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 8 4 82-92
  Folyóiratcikk[20190525] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20190525, Kapcsolat: 20022028
Munk Sándor. Az információ, mint a katonai vezetés erőforrása: Nyilvántartás, szabványosítás. (1998) HADTUDOMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 1419-7758 1998 2 5-25, 1010899
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010899]
 1. Csanádi Győző. Az információmenedzsment szabályozása az Amerikai Egyesült Államok haderejében a kilencvenes évektől napjainkig. (2016) HADMÉRNÖK 1788-1919 11 2 109-132
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3125014] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3125014, Kapcsolat: 25953316
 2. Für Gáspár. A katonaföldrajzi információk felhasználásának lehetőségei a parancsnokok és törzsek felkészítésének rendszerében, a NATO elvek figyelembevételével. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21632295] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21632295, Kapcsolat: 20021038
Munk Sándor. Katonai informatika: egyetemi jegyzet részanyag. (1998), 1010979
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1010979]
 1. Tóth András. Az automatizált harcvezetési és információs rendszermodell. (2009) Megjelent: Kommunikáció 2009 pp. 199-206
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1809250] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1809250, Kapcsolat: 20945064
 2. Haig Zsolt et al. Hadviselés az információs színtéren. (2005)
  Könyv[20020615] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020615, Kapcsolat: 20021190
 3. Ternyák István. NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20374110] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20374110, Kapcsolat: 20021185
 4. Ternyák István. Gondolatok a mai magyar katonai híradásról. (2003) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 57 6 61-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23729633] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23729633, Kapcsolat: 23729633
 5. Kovács László. Az elektronikai felderítés korszerű eszközei, eljárásai és azok alkalmazhatósága a Magyar Honvédségben. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21595083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21595083, Kapcsolat: 20021187
 6. Gorza Jenő. A Magyar Honvédség informatikai rendszerének fejlesztése, az adatmodellezés szerepe a fejlesztési folyamatban. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20021043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021043, Kapcsolat: 20021186
 7. Fekete Károly. A Magyar Honvédség állandó telepítésű kommunikációs rendszere továbbfejlesztésének technikai lehetőségei. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2394908] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2394908, Kapcsolat: 20021189
 8. Kovács László. Harc a digitális hadszíntéren. (2002) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 56. 3 43-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20021183] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20021183, Kapcsolat: 20021183
 9. Schutzbach Mártonné. Az informatikai rendszerek életciklusa. (2002) Megjelent: Doktoranduszi konferencia 2001. pp. 295-302
  Könyvrészlet[20021192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021192, Kapcsolat: 20021192
 10. Pándi Erik et al. Gondolatok a rendvédelmi ágazat kommunikációját biztosító szervezetek felépítéséről. (2001) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 55. 5 73-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20022091] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20022091, Kapcsolat: 20022091
 11. Fekete Károly. Az állandó telepítésű kommunikációs rendszer fejlesztésének lehetőségei. (2001) HADTUDOMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 1419-7758 2001 4 99-156
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2396461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2396461, Kapcsolat: 20021180
 12. Tóth György. A vezetéstámogató rendszerek fejlesztéséről. (2001) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 11 4 82-88
  Folyóiratcikk[20945040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20945040, Kapcsolat: 20945034
 13. Mráz István. A vezetés információs támogatásának vezetői követelményei. (2001) Megjelent: A katonai kommunikációs rendszerek fejlődési irányai - kihívások és trendek a XXI. században pp. 153-169
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[20021177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021177, Kapcsolat: 20021177
 14. Fekete Károly. A Magyar Honvédség állandó hírrendszere korszerűsítésének lehetőségei. (2001) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 55. 3 54-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20021182] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20021182, Kapcsolat: 20021182
 15. Fekete Károly et al. A kormányzati tevékenységet kiszolgáló kommunikációs hálózatok jövőképe. (2001) FIATAL KUTATÓK ÍRJÁK 2001 1-10
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2396872] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2396872, Kapcsolat: 20184393
 16. Mráz István. A katonai felső vezetés információs rendszerének korszerűsítése II.: Követelmények. (2001) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 55. 8 32-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20021198] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20021198, Kapcsolat: 20021198
 17. Mráz István. A katonai felső vezetés információs rendszerének korszerűsítése I.: Helyzetelemzés. (2001) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 55. 7 26-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20021197] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20021197, Kapcsolat: 20021197
 18. Mráz István. A katonai felső vezetés információs rendszerének korszerűsítése. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20021179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021179, Kapcsolat: 20021179
 19. Zsigovits László. A határőrség informatikai rendszere fejlesztésének lehetőségei és feladatai. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20021030] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021030, Kapcsolat: 20021138
 20. Szűcs Gáspár. Javaslat a hadműveleti vezetés harcászati szintje számítógépes információs rendszerének korszerűsítésére. (2000)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020622, Kapcsolat: 20021137
 21. Zsigovits László. A rendészeti tevékenység számítógépi támogatása a határőrségnél: Egyetemi jegyzet. (2000)
  Könyv[20021027] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021027, Kapcsolat: 20021136
 22. Felházi Sándor. A magyar tábori tüzérség automatizált harc-, tűzvezetési és információs rendszerének kialakítási lehetőségei a NATO normáknak megfelelően. (2000)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20021135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021135, Kapcsolat: 20021135
 23. Fekete Károly. A Magyar Honvédség állandó hírrendszere továbbfejlesztésének lehetőségei. (2000) Megjelent: A kommunikáció (híradás) helye és szerepe a vezetés rendszerében: országos tudományos konferencia anyaga pp. 71-92
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2396945] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2396945, Kapcsolat: 20022089
 24. Pándi Erik et al. A kormányzati- és közigazgatási levelezőrendszer minősített időszaki alkalmazásának lehetősége. (2000) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 9 3 53-70
  Folyóiratcikk[20022090] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20022090, Kapcsolat: 20022090
 25. Vasvári Vilmos. A hadművelet és harc támogatása: Egyetemi jegyzet. (1999)
  Könyv[20021134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021134, Kapcsolat: 20021134
 26. Vasvári Vilmos. Katonai műveletek támogatása, a hadműveleti és harcbiztosítás felváltása. (1998) HADTUDOMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 1419-7758 1998 10 113-164
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20021133] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20021133, Kapcsolat: 20021133
 27. Felházi Sándor. Az USA korszerű tábori tüzér harcászati adatrendszere, az AFATDS. (1998) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 2 2-3 187-213
  Folyóiratcikk[20022031] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20022031, Kapcsolat: 20022031
Munk Sándor. A közös munkavégzés új lehetőségei és módszerei, virtuális vezetési pontok.. (2000) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 54 2 35-44, 1010806
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010806]
 1. Haig Zsolt et al. Hadviselés az információs színtéren. (2005)
  Könyv[20020615] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020615, Kapcsolat: 20020615
 2. Ternyák István. NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20374110] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20374110, Kapcsolat: 20020617
 3. Ványa László. Az elektronikus hadviselés eszközeinek, rendszereinek és vezetésének korszerűsítése az új kihívások tükrében, különös tekintettel az elektronikai ellentevékenységre. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20021040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021040, Kapcsolat: 20021040
 4. Kovács László. Az elektronikai felderítés korszerű eszközei, eljárásai és azok alkalmazhatósága a Magyar Honvédségben. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21595083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21595083, Kapcsolat: 20021039
 5. Mráz István. A katonai felső szintű vezetés információs rendszerének korszerűsítése I.: Helyzetelemzés. (2001) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 55. 7 26-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20022036] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20022036, Kapcsolat: 20022036
 6. Mráz István. A katonai felső szintű vezetés információs rendszerének korszerűsítése. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20020626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020626, Kapcsolat: 20020616
Munk Sándor. Az információs fölényről. (2001) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 11 3 43-52, 1010801
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010801]
 1. Tóth Tamás. Az információgyűjtő szervezetek technikai képességeire ható külső közvetett tényezők. (2020) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X 19 2 43-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31682504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31682504, Kapcsolat: 29551978
 2. Csanádi Győző. Questions about modelling and simulation of information management in military environment. (2018) DEFENCE REVIEW: THE CENTRAL JOURNAL OF THE HUNGARIAN DEFENCE FORCES 2060-1506 145 Special 2 146-160
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27244470] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27244470, Kapcsolat: 27244461
 3. Haig Zsolt. Információs műveletek a kibertérben. (2018) ISBN:9786155945052; 9786155945045
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30386897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30386897, Kapcsolat: 27801423
 4. Csengeri János. A légibázis és az információs tevékenységek kapcsolódásai. (2016) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 9 1 8-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3050629] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3050629, Kapcsolat: 25875929
 5. Haig Zsolt. Információ - társadalom - biztonság. (2015) ISBN:9786155527081
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2839791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2839791, Kapcsolat: 24647274
 6. Som Zoltán. Interoperabilitási kérdések és informatikai biztonsági tükrében a közigazgatásban. (2014) Megjelent: Az 5. Báthory-Brassai Konferencia tanulmánykötetei pp. 470-480
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3107350] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3107350, Kapcsolat: 25240079
 7. Szipola Gyula. Adatkezelési és fejlesztési kihívások a katonai információs rendszerekben. (2004) KARD ÉS TOLL: VÁLOGATÁS A HADTUDOMÁNY DOKTORANDUSZAINAK TANULMÁNYAIBÓL 1587-558X 2004 1 44-50
  Folyóiratcikk[20020614] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20020614, Kapcsolat: 20020614
Munk Sándor. Helyzetinformációk, a helyzetismeret fogalmi alapjai a katonai vezetésben. (2001) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 5 4 94-110, 1010795
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010795]
 1. Tóth András. A valódi "Captain America", avagy a sebezhetetlen katona. (2015) HADMÉRNÖK 1788-1919 10 4 177-184
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2991805] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2991805, Kapcsolat: 25264316
 2. Kállai Attila. Térinformatikai adatbázison alapuló tematikus térképek alkalmazása a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai béke és háborús feladatainak támogatásában. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2544787] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2544787, Kapcsolat: 20658289
 3. Cser Ádám. Képi információk alkalmazása a fegyveres erőknél. (2005) KARD ÉS TOLL: VÁLOGATÁS A HADTUDOMÁNY DOKTORANDUSZAINAK TANULMÁNYAIBÓL 1587-558X 2005 3 111-118
  Folyóiratcikk[20021196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021196, Kapcsolat: 20021196
 4. Hóka Miklós. A Magyar Honvédség harcászati rádiórendszerének kialakítási lehetőségei egyes NATO-tagországok rádiórendszereinek tükrében. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25345178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25345178, Kapcsolat: 20020620
 5. Gorza Jenő. A Magyar Honvédség informatikai rendszerének fejlesztése, az adatmodellezés szerepe a fejlesztési folyamatban. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20021043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021043, Kapcsolat: 20021041
Munk Sándor. Helyzetismeret-bázisok a katonai vezetésben, helyzetinformációk gyűjtése és feldolgozása. (2001) Megjelent: Válogatás a Honvédelmi Minisztérium 2001. évi kutatási eredményeit összegző tanulmányokból, pályázatokból pp. 143-156, 1010821
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1010821]
 1. Fleiner Rita. Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében.. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22314139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22314139, Kapcsolat: 22314139
 2. Koleszár Béla. Földi robottechnikai eszközök konstrukciós és alkalmazási kérdései, különös tekintettel a békefenntartó missziók biztonságának növelésére. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22681008] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22681008, Kapcsolat: 21453060
 3. Koleszár Béla. A robothadviselés etikai kérdései III. Robotok helyett emberek?. (2010) HADMÉRNÖK 1788-1919 5 4 147-162
  Folyóiratcikk[21453053] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21453053, Kapcsolat: 21453053
 4. Hóka Miklós. A Magyar Honvédség harcászati rádiórendszerének kialakítási lehetőségei egyes NATO-tagországok rádiórendszereinek tükrében. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25345178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25345178, Kapcsolat: 20020619
 5. Gorza Jenő. A Magyar Honvédség informatikai rendszerének fejlesztése, az adatmodellezés szerepe a fejlesztési folyamatban. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20021043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20021043, Kapcsolat: 20021043
 6. Fekete Károly. A Magyar Honvédség állandó telepítésű kommunikációs rendszere továbbfejlesztésének technikai lehetőségei. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2394908] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2394908, Kapcsolat: 20021042
Munk Sándor. Software robots (softbots), their characteristics, and military application. (2001) HADTUDOMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 1419-7758 2001 7 72-82, 1010898
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010898]
 1. Illési Zsolt. BOTNETEK KIALAKULÁSA, HASZNÁLATUK, TRENDJEIK. (2008) HADMÉRNÖK 1788-1919 3 2 129-137
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2313390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2313390, Kapcsolat: 20376173
 2. Kende György et al. Robothadviselés és e-tanulás?. (2006) HADMÉRNÖK 1788-1919 2006 különszám 1-11
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1113603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1113603, Kapcsolat: 20658574
 3. Robert Zrinski. Softverski roboti: Seminarska naloga pri predmetu robotizacija. (2003)
  Könyv[20184392] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20184392, Kapcsolat: 20184392
2021-10-26 11:39