Hoffmann István et al. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból: Abaúj megye. (1996) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 33 187-213, 1288810
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1288810]
 1. Kovács Éva. A Százdi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. (2018) ISBN:9789633187296
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3399885] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3399885, Kapcsolat: 27484256
 2. Bíró Ferenc. Opponensi vélemény Tóth Valéria Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban (Abaúj és Bars vármegye helynevei) című doktori (PhD) dolgozatáról. (2000) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 22 119-128
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2470163] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2470163, Kapcsolat: 21037513
 3. Bényei Ágnes et al. Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. (1998) ISBN:9634722857
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2313201] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2313201, Kapcsolat: 23627727
 4. Hegedűs Attila. Mi a tulajdonnév?. (1997) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 19 5-8
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21037512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21037512, Kapcsolat: 21037512
Hoffmann István et al. Ómagyar kori helynévfeldolgozások. (1996), 1364332
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1364332]
 1. ANGYAL LÁSZLÓ. A régi Nógrád megye településneveinek nyelvészeti vizsgálata.. (2011)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[22827241] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22827241, Kapcsolat: 22827497
 2. Bölcskei Andrea. A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. (2010) ISBN:9789639808263
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2202937] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2202937, Kapcsolat: 21795299
 3. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 21044285
 4. Bényei Ágnes et al. Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. (1998) ISBN:9634722857
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2313201] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2313201, Kapcsolat: 21795298
Hoffmann István et al. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján: 1. kötet: Abaúj–Csongrád vármegye. (1997) ISBN:9634721869, 1288571
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1288571]
 1. Katona Csilla. Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban. (2020) ISBN:9789633188514
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31319441] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31319441, Kapcsolat: 29003791
 2. Farkas Tamás. A tulajdonnevek szótári feldolgozásának alapkérdései. (2020) Megjelent: Tulajdonnevek és szótárak pp. 11-36
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31405433] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31405433, Kapcsolat: 29510795
 3. Kovács Éva. A történeti helynévszótárak. (2020) Megjelent: Tulajdonnevek és szótárak pp. 133-144
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31405318] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31405318, Kapcsolat: 29510788
 4. Kovács Éva. A természeti környezetre utaló településnevek kronológiai viszonyai. (2020) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 58 121-132
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31970144] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31970144, Kapcsolat: 30036222
 5. Kenyhercz Róbert. A Szepes vármegyére vonatkozó középkori oklevelek nyelvtörténeti feldolgozásának filológiai tanulságai. (2020) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 58 81-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31937879] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31937879, Kapcsolat: 30036218
 6. Gacsályi-Bába Barbara. Szempontok az ómagyar kori hangtani szembenállások területi alapú leírásához. (2019) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 57. 89-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31236706] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31236706, Kapcsolat: 28993803
 7. Szenka Dóra. Halászóhelyek nevei a régi magyar nyelvben. (2019) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 15 131-148
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31302203] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31302203, Kapcsolat: 28993808
 8. Gacsályi-Bába Barbara. Az oklevelek kevert nyelvi állapotáról a nyelvjárástörténeti vizsgálatok tükrében. (2019) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 15 179-192
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31311160] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31311160, Kapcsolat: 28993844
 9. Gacsályi-Bába Barbara. Az i ~ ü szembenállás területi és kronológiai sajátosságai a korai ómagyar korban. (2019) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. pp. 7-18
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30932324] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30932324, Kapcsolat: 28779443
 10. Kovács Éva. A természeti környezetre utaló településnevek strukturális kérdései. (2019) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 15 163-178
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31302135] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31302135, Kapcsolat: 28993829
 11. Póczos Rita. Parallele Erklärungsmöglichkeiten für alte Gewässernamen. (2018) ONOMASTICA URALICA 1586-3719 2061-0661 12 75-85
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30405731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30405731, Kapcsolat: 27824320
 12. Bárth M. János. Névföldrajzi térképlapok Erdélyből: A névadás területi variabililtása a történeti adatok tükrében. (2018) ISBN:9786155061189
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30318383] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30318383, Kapcsolat: 27807657
 13. Bába Barbara. Módszertani problémák az ómagyar kori hangtani nyelvjárási különbségek leírásában. (2018) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 56 89-102
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30720014] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30720014, Kapcsolat: 28209750
 14. Juhász Péter. Magyar–szláv együttélés a kora Árpád-korban. Helynevek, írott források, régészet. (2018) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 14 7-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30719873] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30719873, Kapcsolat: 28209588
 15. Pelczéder Katalin. Magyar gyümölcsnevek. (2018) ISBN:9789634091516
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3342959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3342959, Kapcsolat: 27256180
 16. Bába Barbara. Chronological and Word-geographical Stratification of Geographical Common Words meaning ‘Watercourse’. (2018) ONOMASTICA URALICA 1586-3719 2061-0661 11 131-143
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30404271] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30404271, Kapcsolat: 27824317
 17. Kovács Éva. A Százdi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. (2018) ISBN:9789633187296
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3399885] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3399885, Kapcsolat: 27677406
 18. Szabó Panna. A névföldrajzi kutatások magyar eredményeiből. (2018) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 114 4 482-490
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30347565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30347565, Kapcsolat: 29499951
 19. Szőke Melinda. A hamis oklevelek a magyar nyelvtörténeti vizsgálatok szemszögéből. (2018) SZÁZADOK 0039-8098 152 2 419-434
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3410743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3410743, Kapcsolat: 30036215
 20. Reszegi Katalin. The History of Onomastic researc in Debrecen.. (2017)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27157053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27157053, Kapcsolat: 27159218
 21. Kovács Éva. A Százdi alapítólevél mint bizonytalan kronológiai státuszú oklevél. (2017) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 13 143-154
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3323021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3323021, Kapcsolat: 27159227
 22. Póczos Rita. A Pécsi püspökség alapítólevelének szórványai: Ozora, Győr. (2017) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 13 117-142
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3329754] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3329754, Kapcsolat: 27159228
 23. Bába Barbara. A földrajzi köznevek funkcionális jellemzői. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 2 167-178
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3255466] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3255466, Kapcsolat: 27159225
 24. Bába Barbara. A ’folyóvíz’ jelentésű földrajzi köznevek kronológiai és szóföldrajzi rétegződése a korai ómagyar korban. (2017) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 13 91-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27031462] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27031462, Kapcsolat: 27031495
 25. Sebestyén Zsolt. A Felső-Tisza-vidék folyóvíznevei. (2017) ISBN:9789631277302
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3207210] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3207210, Kapcsolat: 27159220
 26. Gacsályi-Bába Barbara. Földrajzi köznevek térben és időben. (2016) ISBN:9789633185995
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3168557] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3168557, Kapcsolat: 26295381
 27. Kovács Éva. A Százdi alapítólevél helynévi szórványainak szövegbeillesztési eljárásairól. (2016) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 12 59-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3184285] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3184285, Kapcsolat: 26401867
 28. Katona Csilla. A kétnyíltszótagos tendencia a magyarban. (2016) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 12 115-151
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3184644] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3184644, Kapcsolat: 26401607
 29. Katona Csilla. A hangátvetés a magyarban. (2016) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 54 51-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3184648] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3184648, Kapcsolat: 26500348
 30. Kovács Éva. A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. (2015) ISBN:9789633185018
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2930762] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2930762, Kapcsolat: 24982452
 31. Póczos Rita. A Pécsi püspökség alapítólevelének helynévi szórványai: Lupa, Kapos.. (2015) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 11 69-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25426465] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25426465, Kapcsolat: 25426465
 32. Köteles-Szőke Melinda. A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. (2015) ISBN:9789633184509
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2833997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2833997, Kapcsolat: 24593337
 33. Pelczéder Katalin. A Bakonybéli összeírás nyelvtörténeti forrásértéke. (2015) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 11 55-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25810993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25810993, Kapcsolat: 25426459
 34. Kiss Magdaléna. A Körösök magyar és román vízneveinek lexikális-morfológiai elemzése. (2014) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 10 73-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2602340] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2602340, Kapcsolat: 23849754
 35. Szőke Melinda. A garamszentbenedeki alapítólevél Huger ~ Hucueru szórványának nyelvtörténeti vizsgálata. (2014) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 10 7-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23850976] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23850976, Kapcsolat: 23849698
 36. Várnai Judit. A fehér barátok földjén. Diósgyőr és környéke története, mondái és helynevei.. (2014) ISBN:9789630884266
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23713365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23713365, Kapcsolat: 23713365
 37. Bíró Ferenc. Új helynévtörténeti monográfiák a debreceni névtani műhely sorozatából.: Póczos Rita, Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. A Magyar Névarchívum Kiadványai 18. Rácz Anita, Adatok népnévvel alakult régi településneveink történetéhez. A Magyar Névarchívum Kiadványai 19. Győrffy Erzsébet, Korai ómagyar kori f.... (2013) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 109 343-351
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2466317] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2466317, Kapcsolat: 23328377
 38. Bölcskei Andrea. Toponyms reflecting ecclesiastical possession in the Medieval Kingdom of Hungary. (2013) ONOMA 0078-463X 48 129-156
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3334301] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3334301, Kapcsolat: 27028712
 39. PESTI JÁNOS. Pécs utcanevei 1554–2004.. (2013)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23256625] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23256625, Kapcsolat: 23264987
 40. Bába Barbara. A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai. (2013) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 9 43-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25967441] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25967441, Kapcsolat: 23177991
 41. Kenyhercz Róbert. A szókezdő mássalhangzó­torlódások az ómagyar korban: A helynevek hangtörténeti forrásértéke. (2013) ISBN:9789633183120
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2859390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2859390, Kapcsolat: 23156611
 42. Szőke Melinda. A latin szöveg és a helynévi szóvány kapcsolata: Különös tekintettel a garamszentbenedeki apátság alapítólevelének latinizáló helyneveire. (2013) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 9 57-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25967459] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25967459, Kapcsolat: 23178018
 43. Gacsályi-Bába Barbara. A földrajzi köznevek etimológiai és kronológiai rétegződése. (2013) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. pp. 7-15
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2835763] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2835763, Kapcsolat: 24988241
 44. Kiss Magdaléna. Nyelvi érintkezések az Érmellék területén a víznevek tükrében. (2012) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 34 93-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2241285] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2241285, Kapcsolat: 22967951
 45. Köteles-Szőke Melinda. Interpolált oklevelek és a magyar nyelvtörténet. (2012) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 7. pp. 23-30
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2471345] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2471345, Kapcsolat: 28820308
 46. Bényei Ágnes. Helynévképzés a magyarban. (2012) ISBN:9789633182420
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2165400] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2165400, Kapcsolat: 22468808
 47. Bába Barbara. Fanevek helynévformáns szerepe a korai ómagyar korban. (2012) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 7 69-75
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22322333] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22322333, Kapcsolat: 22322333
 48. DÉNES GYÖRGY. Az 1249. évi szalonnai határjárás és a félreolvasott Yrmeg, helyesen Yrmes potoka.. (2012) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 34 81-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22967965] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22967965, Kapcsolat: 22967948
 49. Nyirkos István. A névrövidülés hangszerkezeti és egyes morfológii típusai a magyar helynevekben. (2012) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 8 133-139
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23466474] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23466474, Kapcsolat: 22668919
 50. Pásztor Éva. A Magyar Digitális Helynévtár: A települések helynévrendszerének megjelenítése, elemzési útjai és lehetőségei. (2012) Megjelent: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban II. pp. 57-64
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23618045] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23618045, Kapcsolat: 22783160
 51. Kiss Magdaléna. A Körösök magyar vízneveinek funkcionális-szemantikai elemzése. (2012) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 8 81-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2241280] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2241280, Kapcsolat: 22668917
 52. Bába Barbara. Puszta földrajzi köznevek helynévalkotó szerepe az ómagyar korban: a jelentéshasadás. (2011) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 6 121-131
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24535711] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24535711, Kapcsolat: 21794999
 53. Győrffy Erzsébet. Korai ómagyar kori folyóvíznevek. (2011) ISBN:9789633181225
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1815256] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1815256, Kapcsolat: 21795004
 54. Reszegi Katalin. Hegynevek a középkori Magyarországon. (2011) ISBN:9789633181034
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1694604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1694604, Kapcsolat: 21795002
 55. Szőke Melinda. A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének kronológiai rétegei. (2011) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 6 59-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21795000] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21795000, Kapcsolat: 21795000
 56. Póczos Rita. Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. (2010) ISBN:9789633180822
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2740196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740196, Kapcsolat: 21184942
 57. Pelczéder Katalin. Földrajzi köznevek vizsgálata Veszprém megyében. (2010) Megjelent: Regionalitás és nyelvjárásiasság Veszprém megyében pp. 133-149
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2231115] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2231115, Kapcsolat: 24987629
 58. Bölcskei Andrea. A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. (2010) ISBN:9789639808263
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2202937] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2202937, Kapcsolat: 21223252
 59. Pinke Zs. Adatok az Árpád-kori Hortobágy-Sárrét természetföldrajzához I.. (2010) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 5 201-208
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1754769] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1754769, Kapcsolat: 20996711
 60. Farkas Tamás. Régi magyar családnevek névvégmutató szótára: XIV-XVII. század. (2009) ISBN:9789632841250
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1887482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1887482, Kapcsolat: 20910394
 61. Bényei Ágnes. Még egyszer a -d helynévképzőrő. (2009) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 4 85-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21926345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21926345, Kapcsolat: 20860169
 62. Kiss Magdaléna. Bihar megyei víz- és településnevek lexikai kapcsolata. (2009) Félúton 5 1-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21824526] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21824526, Kapcsolat: 21352553
 63. Bölcskei Andrea. Two books on the settlement names of the old Bihar comitat [Két könyv a régi Bihar vármegye településneveiről]: (Rácz Anita, A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. Debrecen, 2005 és Rácz Anita, A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 2007). (2008) ONOMASTICA URALICA 1586-3719 2061-0661 7 111-117
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2208042] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2208042, Kapcsolat: 20860168
 64. Győrffy Erzsébet. Similarities and dissimilarities between Swedish and Hungarian hydronyms. (2008) ISBN:9789150620160
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1303779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1303779, Kapcsolat: 20860163
 65. Kováts Dániel. Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája. (2008)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[20860166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20860166, Kapcsolat: 20860166
 66. Hegedűs Attila. Eseménynevek ómagyar és középmagyar kori mikrotoponimákban. (2008) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 3 145-151
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1642083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1642083, Kapcsolat: 20860158
 67. Kovács Éva. Az ómagyar kori Bihar vármegye vízneveinek nyelvi elemzése. (2008) Megjelent: VI. Magyar Névtudományi Konferencia pp. 189-195
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[20860161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20860161, Kapcsolat: 20860161
 68. Győrffy Erzsébet. Az ér, sár és víz földrajzi köznevek Árpád-kori folyóvízneveinkben. (2008) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 3 121-133
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1815575] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1815575, Kapcsolat: 20860156
 69. Bényei Ágnes. A -gy képző előfordulása helyneveinkben.. (2008) ISBN:9789639808126
  Könyv[21067192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21067192, Kapcsolat: 21067192
 70. Bényei Ágnes. A d képző előfordulása helyneveinkben. (2008) Megjelent: VI. Magyar Névtudományi Konferencia pp. 94-99
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[20860162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20860162, Kapcsolat: 20860162
 71. Hári Gyula. Veszprém megye nyelvjárása és Pesty Frigyes helynévgyűjteménye. (2007) Megjelent: VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus pp. 289-297
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[20860149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20860149, Kapcsolat: 20860149
 72. Marton Szabolcs. Középkori galambposta Magyarországon?. (2007) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 125 93-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2780775] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2780775, Kapcsolat: 27677405
 73. Szentgyörgyi Rudolf. Korai magyar helynévszótár 1000–1350 I. (Ismertetés). (2007) ONOMASTICA URALICA 1586-3719 2061-0661 5 101-109
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[20860152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20860152, Kapcsolat: 20860152
 74. Szentgyörgyi Rudolf. Korai magyar helynévszótár 1000–1350 I. Abaúj–Csongrád vármegye (Ismertetés). (2007) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 103 231-236
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[20860150] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20860150, Kapcsolat: 20860150
 75. A Molnár Ferenc. A Herpály helynév eredetéhez. (2007) RÁLÁTÁS: ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI - HONISMERETI KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ 1585-8677 8 4 51-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1514871] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1514871, Kapcsolat: 20860154
 76. Reszegi Katalin. A hegynevek és más helynévfajták kapcsolata. (2007) Megjelent: VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus pp. 37-43
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[20860148] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20860148, Kapcsolat: 20860148
 77. Kocán Béla. Ugocsa megye korai ómagyar kori szláv eredetű helynevei. (2006) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 2 107-128
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20859613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20859613, Kapcsolat: 20860143
 78. Vörös Ferenc. Helynévkutatás a Felvidéken. (2006) Megjelent: Vallanak a neveink múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlovákiában pp. 27-61
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[20860145] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20860145, Kapcsolat: 20860145
 79. Bába Barbara. A szláv eredetű fanevek nyelvtörténeti jelentősége és vizsgálati lehetőségei. (2006) SZKHOLION 1785-0479 1787-0224 2006/2 47-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20860147] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20860147, Kapcsolat: 20860147
 80. Bölcskei Andrea. A spontán keletkezésű tulajdonnév-korrelációk diakrón szempontú elemzéséhez. (2006) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 2 47-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20860142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20860142, Kapcsolat: 20860142
 81. Bölcskei Andrea. The Correlational System of Hungarian Historical Place-Names: [Magyar történeti helynevek korrelációs rendszere]. (2005) ONOMASTICA URALICA 1586-3719 2061-0661 3 155-182
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2206138] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2206138, Kapcsolat: 20860141
 82. Kristó Gyula. Settlement Name Giving in the Age of the Árpáds. (2005) ONOMASTICA URALICA 1586-3719 2061-0661 3 117-133
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20860140] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20860140, Kapcsolat: 20860140
 83. Pesti János. Pécs földrajzi neveinek eredete. (2004)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[21043149] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21043149, Kapcsolat: 20859958
 84. Kristó GY. A magyar történeti helynévkutatásról. (2004) Megjelent: Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl pp. 161-164
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[248129] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 248129, Kapcsolat: 20859959
 85. Weisz B. Abaúj vármegye vámszedőhelyei az Árpád-korban. (2004) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 119 31-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[248122] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 248122, Kapcsolat: 27677402
 86. Győrffy Erzsébet. Régi vízneveink funkcionális szerkezetéről. (2002) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 40 35-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1303725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1303725, Kapcsolat: 20859956
 87. Reszegi Katalin. Hegynevek az Árpád-kori Gömör vármegyéből. (2002) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 40 47-59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21926138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21926138, Kapcsolat: 20859957
 88. Bényei Miklós. Debrecen története. (2002) ISBN:9632029690
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[2373432] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2373432, Kapcsolat: 20859954
 89. Dudás Györgyi. A föld és a völgy labializációs változásai az ómagyar korban. (2002) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 40 21-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20859604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20859604, Kapcsolat: 20859955
 90. Póczos Rita. Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. (2001) ISBN:9634725708
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2740212] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740212, Kapcsolat: 20859953
 91. Fábián Zsuzsanna. (Ismertetés). (2000) RIVISTA ITALIANA DI ONOMASTICA 1124-8890 6/1 600-601
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[20859948] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20859948, Kapcsolat: 20859948
 92. Tulok Péter. Helytörténeti adatok a korai ómagyar korból 1.. (2000) SZÁZADOK 0039-8098 134 4 1005-1006
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27679629] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27679629, Kapcsolat: 27679629
2021-07-28 13:09