Angi János et al. Európa a korai középkorban: 3-11. század. (1997) ISBN:9630491966, 2580094
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2580094]
 1. Forisek Péter et al. "Az értelmiségi felelősségnek súlya van” – Interjú Orosz Istvánnal 85. születésnapja alkalmából. (2020) ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS SERIES HISTORICA 1786-9846 LXXII/XXVIII 302-315
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31821558] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31821558, Kapcsolat: 29786460
 2. Pete József. DIGITÁLIS TARTALMAK A KÖZÉPISKOLAI TÖRTÉNELEM TANULMÁNYOZÁSÁHOZ. (2019) ISBN:9786158050944
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[30929913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30929913, Kapcsolat: 29041632
 3. Kelemen Miklós. A Frank Birodalom kormányzata. (2019) Megjelent: Egyetemes államtörténet I. pp. 109-120
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30833831] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30833831, Kapcsolat: 29038005
 4. Béres Attila. A Bizánci Császárságban alapozták meg Európa jövőjét. (2018) QUBIT 2018 2018.07.29.
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[31356831] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31356831, Kapcsolat: 29044591
 5. Adamik Tamás. Latin irodalom a Karoling-korban (8-9. század): a keresztény Európa megerősödése. (2017) ISBN:9789634680017
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3239303] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3239303, Kapcsolat: 29033584
 6. Rácz Lajos. Rex et regnum: Tanulmányok a magyar politikai gondolkodás és kormányzás történetéből. (2016)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31257176] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31257176, Kapcsolat: 29033592
 7. Rácz Lajos. Werbőczy - A szerződéseselmélet kezdetei. (2014) Megjelent: A magyar jog fejlődésének fél évezrede, Werbőczy és a Hármaskönyv 500 év múltán pp. 315-347
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30421561] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30421561, Kapcsolat: 27844244
 8. Fazekas Ferenc. Tematikus (szak)bibliográfia a pannoniai provinciák késő antik történetének, régészetének tanulmányozásához: (Kr. u. IV-VI. század). (2014) SPECIMINA ELECTRONICA ANTIQUITATIS 2061-3784 6 3 (18) 71-143
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[2797498] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2797498, Kapcsolat: 29044600
 9. Halmágyi Miklós. Mi és ők: Azonosság és idegenség az első évezred fordulóján. (2014) ISBN:9786155372254; 9786155372261
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2823624] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2823624, Kapcsolat: 27844247
 10. Kiss Sándor. Asser: Alfréd angolszász király élete. Fordította, jegyzetekkel ellátta és az utószót írta Kiss Sándor.. (2014) ISBN:9786155257520
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23815637] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23815637, Kapcsolat: 23815642
 11. Gyönki Viktória. A longobárdok. (2013) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 56 7 94-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3187384] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3187384, Kapcsolat: 29044688
 12. Nagy Gábor. A középkori Svéd Királyság története. (2012) ISBN:9786155216114
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2017984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2017984, Kapcsolat: 23809078
 13. Nagy Gábor. Vikingek, Weibullok, Werbőczyk (A stockholmi vérfürdő emlékezetéről): In: Történelemszemlélet, historiográfia, eszmetörténet, történetfilozófia. Tanulmányok.. (2011) MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI BÖLCSÉSZ- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 1218-9111 16 2 179-210
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23809077] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23809077, Kapcsolat: 23809077
 14. Babják Ildikó. Barbárság vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán. (2011) ISBN:9789636933579
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27675016] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 27675016, Kapcsolat: 29033371
 15. Csorba Csaba. „A középkor”. (2011) Megjelent: Világtörténet pp. 315-518
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23820583] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23820583, Kapcsolat: 23820583
 16. Kiss Sándor. Elfeledett évszázadok: Az angolszász Anglia története. (2010) ISBN:9789639857636
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23815648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23815648, Kapcsolat: 23815648
 17. Szántó Richárd. Középkori egyetemes történelem (Térképvázlatok gyűjteménye). (2007)
  Könyv[22642456] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22642456, Kapcsolat: 28290234
 18. Glatz F. Közép-Kelet-Európa államai és a magyar honfoglalás. A magyarok Európába érkezése. (2007) HISTÓRIA: A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA 0139-2409 29 5-6 30-33-36-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[203743] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 203743, Kapcsolat: 23809047
 19. Gradvohl Edina. Az ókor örökösei: A barbárok és Bizánc. (2007) Megjelent: Európai művelődéstörténet pp. 94-105
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1977416] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1977416, Kapcsolat: 23821879
 20. Gradvohl Edina. A román és a gótikus kor Európája. (2007) Megjelent: Európai művelődéstörténet pp. 106-125
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1977417] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1977417, Kapcsolat: 23821880
 21. Glatz Ferenc. Állam és nemzet Kelet-Európában.: Avagy a történetírás közhasznáról. (2007) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 49 4 457-475
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3070762] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3070762, Kapcsolat: 23815461
 22. Bergendi Rita. A középkor művészete. (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27046559] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27046559, Kapcsolat: 29044686
 23. Molnár Péter. Bevezetés a a középkori történelem forrásaiba és szakirodalmába. (2004) Megjelent: Európa ezer éve: a középkor. I-II. Szerk. Klaniczay Gábor pp. 29-66
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23815475] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23815475, Kapcsolat: 23815475
 24. Huszár Edit. Három középkori germán törvénykönyv (Válogatás a 802. évi Frank Birodalmi gyűlés rendelkezéseiből). (2003)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[30421555] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30421555, Kapcsolat: 27844235
 25. Mezey Barna et al. Európai alkotmány- és parlamentarizmus-történet. (2003) ISBN:9633893054
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1373158] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1373158, Kapcsolat: 23820886
 26. Bihari Péter. A németek: 2000 év Európa közepén. (2002) ISBN:9631627624
  Könyv[22412613] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22412613, Kapcsolat: 23820580
 27. Bakos Annamária. Nagy Károly és egyházpolitikája. (2001) KERESZTÉNY SZÓ 1220-630X 12 7 ---
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[23809044] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23809044, Kapcsolat: 23809044
 28. Gábor Csilla. A szerzetesi élet újraindulása Közép-Kelet-Európában a kommunizmus bukása után. (2001) KERESZTÉNY SZÓ 1220-630X 12 7 p. 2001 július
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31356836] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31356836, Kapcsolat: 29044594
 29. Csernus Sándor. Franciaország. (2000) Megjelent: Európa és Magyarország Szent István korában pp. 101-123
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1977934] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1977934, Kapcsolat: 23815645
 30. Rokay Zoltán. A Nyugat–európai keresztény “filozófia” az első ezredfordulón. (2000) Megjelent: Európa és Magyarország Szent István korában pp. 11-25
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1625873] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1625873, Kapcsolat: 23815644
 31. Németh György. A korai középkor (rec. Angi J. – Bárány A. – Orosz I. – Papp I. – Pósán L.: Európa a korai középkorban. Debrecen University Press, Debrecen 1997). (1998) KÖZNEVELÉS 0133-0969 54 22 19-19
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23809028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23809028, Kapcsolat: 23809028
Bárány Attila. Britek, angolszászok; Anglia a 9-10. században; Az angolszász társadalom; A skandináv államok kezdetei; A viking államhatalom, gazdaság és társadalom. (1997) Megjelent: Európa a korai középkorban pp. 158; 292-184; 331, 3314051
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3314051]
 1. Orosz István. A korai orosz parasztság jellegének kérdéséhez (11-15. század). (2001) ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS SERIES HISTORICA 1786-9846 53 9 12-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27053791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27053791, Kapcsolat: 27053791
Bárány Attila. The participation of the English aristocracy in the first phase of the Hundred Years' War, 1337-1360. (1997) HUNGARIAN JOURNAL OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 1218-7364 3 2 211-240, 1311330
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1311330]
 1. Bognár László. Hajózás, tengeri konfl iktusok és információáramlás Jean le Bel krónikájában. (2019) Micae mediaevales 8 25-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30782085] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30782085, Kapcsolat: 28278686
Angi J et al. Európa a korai középkorban : 3-11. század. (1999) ISBN:963038499X, 1002216
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1002216]
 1. Takács Levente. Róma külpolitikai rendszere és diplomáciája Augustustól Iustinianusig. (2020) Megjelent: A nemzetközi kapcsolatok története pp. 20-32
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31678243] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31678243, Kapcsolat: 29546028
 2. Adamik Tamás. Latin irodalom a Karoling-korban (8-9. század): a keresztény Európa megerősödése. (2017) ISBN:9789634680017
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3239303] [Nyilvános]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 3239303, Kapcsolat: 29033585
 3. Babják I. Barbárság, vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán. (2011)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[22315573] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 22315573, Kapcsolat: 29033374
 4. Babják Ildikó. Barbárság vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán. (2011) ISBN:9789636933579
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27675016] [Nyilvános]
  Említések száma: 11
  Független, Idéző: 27675016, Kapcsolat: 29033372
 5. Babják I. Barbárság vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán. (2011)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23559361] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 11
  Független, Idéző: 23559361, Kapcsolat: 29033373
 6. Babják I. Barbárság, vagy germánság?: Árucsere Európa hajnalán.. (2011)
  Könyv[22315566] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 10
  Független, Idéző: 22315566, Kapcsolat: 29033377
 7. Babják I. Barbárság, vagy germánság?: Árucsere Európa hajnalán.. (2011)
  Könyv[22312662] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 22312662, Kapcsolat: 29033378
 8. Pósán László. A középkori Európa. (2010) ISBN:9789635967483; 9789635965205
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2067914] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2067914, Kapcsolat: 27053019
 9. Szántó Richárd. Középkori egyetemes történelem (Térképvázlatok gyűjteménye). (2007)
  Könyv[22642456] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22642456, Kapcsolat: 27052900
 10. Bergendi Rita. A középkor művészete. (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27046559] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27046559, Kapcsolat: 27046559
 11. Klaniczay Gábor. Európa ezer éve: a középkor. (2004)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27052926] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27052926, Kapcsolat: 27052926
 12. Pósán László. Németország a középkorban. (2003) ISBN:9632102991
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2067893] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2067893, Kapcsolat: 27052999
 13. Mezei Mónika. A Meroving-kor eseményei Tours-i Gergely Historia Francorum című művében. (2002) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 46 1-2 259-267
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27053060] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27053060, Kapcsolat: 27053060
 14. Györkös Attila. Európa a korai középkorban (3-11. század). (2000) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 8 3 480-485
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2111942] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2111942, Kapcsolat: 27052637
 15. Katus László. A középkor története: egyetemi tankönyv. (2000) ISBN:9639252042
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1783689] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1783689, Kapcsolat: 27052627
Bárány Attila. Az "elkorcsosult feudalizmus" fogalma, szerepe és megítélése az angol történetírásban. (1999) Megjelent: Történelmi tanulmányok pp. 58-73, 1311340
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1311340]
 1. Pfeffer Zsolt. A modern költségvetési jog kialakulása az európai jogi kultúrában. (2018) DÍKÉ: A MÁRKUS DEZSŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGTÖRTÉNETI KUTATÓCSOPORT FOLYÓIRATA 2631-1232 2 2 123-136
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30476627] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30476627, Kapcsolat: 29029062
 2. Romsics Anna. A konfliktuskezelés módszerei 9-11. századi francia területeken = Forms Of Conflict Management In Francia In The Ninth To Eleventh Century. (2018) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 8( 40) 1 153-174
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3351718] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3351718, Kapcsolat: 29033732
 3. Szántó Richárd. Grófsági birtokosok a középkor végén Angliában. (2005) Megjelent: ABHIVĀDANA: Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. Szerk. Felföldi Szabolcs pp. 275-289
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23820758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23820758, Kapcsolat: 23820758
 4. Szántó Richárd. Derby grófság települései birtokrendszere és társadalma (14-15. század). (2005) ISBN:9789634827450
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23319237] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23319237, Kapcsolat: 23319237
 5. Szántó Richárd. Anglia társadalma és politikai struktúrái (11-15. század). (2004) ISBN:9780001719
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[23319232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23319232, Kapcsolat: 23319232
Bárány Attila. A joint effort for a new Europe in the early 15th century: political relations between Emperor Sigismund and King Henry V of England (1410s-1420s). (2000) Megjelent: Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich pp. 83-102, 1311346
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1311346]
 1. Antje Fehrmann. Plausible Fiktionen : König Sigismund und die englische Repräsentation während des Konstanzer Konzils. (2018) Megjelent: Vom Weichen über den Schönen Stil zur Ars Nova Neue Beiträge zur europäischen Kunst zwischen 1350 und 1470 pp. 199-229
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30782106] [Nyilvános]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 30782106, Kapcsolat: 28278708
 2. Csernus Sándor. A császári univerzalizmus Zsigmond diplomáciájának gyakorlatában (A franciaországi és angliai látogatás tanulságai). (2017) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 22 3 52-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27038388] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 27038388, Kapcsolat: 27038450
 3. Csernus Sándor. From the Arsenal of Sigismund’s Diplomacy: Universalism versus Sovereignty. (2016) Megjelent: Das Konzil von Konstanz und Ungarn pp. 9-31
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3174597] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 3174597, Kapcsolat: 29051035
 4. Csernus Sándor. From the Arsenal of Sigismund's Diplomacy: Universalism versus Sovereignty. (2016) Megjelent: From the Arsenal of Sigismund's Diplomacy: Universalism versus Sovereignty In: Das Konzil von Konstanz und Ungarn. Hrsg. von At... pp. 9-32
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26276828] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26276828, Kapcsolat: 26276828
 5. Laszlovszky József. Crown, Gown and Town: Zones of Royal, Ecclesiastical and Civic Interaction in Medieval Buda and Visegrád. (2009) Megjelent: Segregation – Integration – Assimilation: Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe pp. 179-203
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2389901] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2389901, Kapcsolat: 23396867
 6. Ansgar Frenken. SIG(IS)MUND VON LUXEMBURG, König von Ungarn und Böhmen, römisch-deutscher Kaiser (1410/11-1437).. (2008) Megjelent: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XXIX. Hrsg. von Friedrich Wilhelm Bautz – Traugott Bautz et al. pp. 1374. hasáb-1395. hasáb
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23322004] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23322004, Kapcsolat: 23322004
 7. M R Palmer. International Gothic: Art and Culture in Medieval England and Hungary c. 1400. (2007) EGER JOURNAL OF ENGLISH STUDIES 1786-5638 7 17-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23402660] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 23402660, Kapcsolat: 23396894
 8. Gerald Schwedler. Herrschertreffen des Spätmittelalters:: Formen - Rituale - Wirkungen. (2006) ISBN:9783799542722
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23404739] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23404739, Kapcsolat: 23404739
 9. Martin Kintzinger. Hausmachtpolitik oder internationale Politik? Die Diplomatie Sigismunds in Europa. (2006) Megjelent: Sigismund von Luxemburg : ein Kaiser in Europa . pp. 35-42
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23396825] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23396825, Kapcsolat: 23396825
 10. Zsuzsanna Papp. Tartars of the Frontiers of Europe: The English Perspective. (2005) ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU 1219-0616 11 231-246
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3193552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3193552, Kapcsolat: 29033865
 11. -. Bibliografia della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI-XV). (2005) Medioevo latino 0393-0092 26 1124-1124
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[27035896] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27035896, Kapcsolat: 27035896
 12. Laszlovszky József. Királyi palota, ferences kolostor és városi település (Gondolatok a későközépkori Visegrád településfejlődéséről). (2004) Megjelent: „Es tu scholaris” Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára pp. 61-70
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2389856] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2389856, Kapcsolat: 23808920
 13. Martin Kintzinger. Tilmann Schmidt – Péter Gunst (hrsg): Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Debrecen, 2000.. (2003) DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS 0012-1223 59 1 333-335
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23301792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23301792, Kapcsolat: 23301792
 14. Bernd Schneidmüller et al. Die deutschen Herrscher des Mittelalters: Historische portraits von Heinrich I. bis Maximilian. (2003) ISBN:9783406509582
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23301824] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23301824, Kapcsolat: 23301824
 15. Martin Wagendorfer. Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Hg. Tilmann Schmidt – Gunst Péter. Történelmi Figyelő Füzetek. Debrecen, 2000.. (2003) MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG 0073-8484 111 1-2 211-213
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23301793] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23301793, Kapcsolat: 23301793
 16. Viorel Achim. Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Herausgegeben von Tilmann Schmidt und Péter Gunst.Universität Debrecen, Institut für Geschichtswissenschaften; Debrecen University Press, 2000, 218 p. (Történelmi Figyelő Könyvek 8.. (2003) STUDII SI MATERIALE DE ISTORIE MEDIE 0567-6312 21 415-418
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23301796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23301796, Kapcsolat: 23301796
 17. Pierre Frieden. Bibliographie luxembourgeoise. (2003) ISBN:9782879800455
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[23404747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23404747, Kapcsolat: 23404747
 18. Sven Rabeler. Tilmann Schmidt/Péter Gunst: Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. (2001) ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTSWISSENSCHAFT 0044-2828 11 1032-1034
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23301791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23301791, Kapcsolat: 23301791
 19. Egeresi László. - Magyarázatos Károli Biblia. Az új nemzetközi bibliafordítás a NIV Study Bible magyarázataival és mellékleteivel. (Budapest: Veritas Kiadó, 2001.). (2001)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2391871] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2391871, Kapcsolat: 23797617
 20. Berlin-Brandenburgische Akademie. Jahresberichte für Deutsche Geschichte. Online 53.. (2001)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[23804097] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23804097, Kapcsolat: 23804097
Bárány Attila. Konyár története a XVI. századig. (2002) Megjelent: Konyár falukönyve pp. 5-98, 1311324
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1311324]
 1. Szálkai Tamás. Adalékok a protestánsok pecséthasználatához az Érmelléki tractus lelkészi beadványai kapcsán. (2017) TURUL 1216-7258 90 3 149-154
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3421512] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3421512, Kapcsolat: 27846789
 2. Szálkai Tamás. "Nagyobb emlékezetnek okáért...". Szemelvények Konyár történetének levéltári forrásaiból. (2013) Megjelent: Konyár 800 éve. Szer. Fülep László pp. 6-60
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27078313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27078313, Kapcsolat: 27078313
 3. Bihari-Horváth László. A bakonszegi parasztközösség által a 18. században hasznosított puszták története: a Kovácsi- és a Bócsi-puszta. (2010) BIHARI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0133-7653 XV-XVI - 109-133
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27047106] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 27047106, Kapcsolat: 27047106
 4. Horváth László. Határ Hosszúpályi, Konyár, Pocsaj és Esztár között. (2008) Megjelent: Fejértótól Messzelátó-Sóstóig. Néprajzi tanulmányok Hosszúpályi külterületéről. Szerk. Horváth László. pp. 5-34
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23397564] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23397564, Kapcsolat: 23397564
 5. Bényei Miklós. Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2002. (2004) HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 0133-8528 30 345-399
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[2373146] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2373146, Kapcsolat: 23397552
 6. Dankó Imre. Híreink. Konyár falukönyve. 3 (2002) 3: 37.. (2002) RÁLÁTÁS: ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI - HONISMERETI KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ 1585-8677 3 3 37-37
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Közérdekű[23808993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23808993, Kapcsolat: 23808993
 7. Vajda Mária. Álmosd. (2002) ISBN:9638629819
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23397467] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23397467, Kapcsolat: 23397467
Bárány Attila. The communion of English and Hungarian mercenaries in Italy. (2002) Megjelent: The First Millennium of Hungary in Europe pp. 126-141, 1311351
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1311351]
 1. Veszprémy László. The knightly culture of the Hungarian barons of the Angevin period: ideals and practice. (2019) Megjelent: Formations et cultures des officiers et de l’entourage des princes dans les territoires angevins (milieu XIIIe – fin XVe siècle) pp. 297-314
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30707031] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30707031, Kapcsolat: 29029099
 2. Hunyadi Zsolt. Szent János ispotályos testvérei: A johanniták Magyarországon a 12. század közepétől a konstanzi zsinatig. (2019) MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2676-9468 2732-0332 1 1-2 1-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30798971] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 30798971, Kapcsolat: 28450711
 3. Pálosfalvi Tamás. From Nicopolis to Mohács: A History of Ottoman-Hungarian Warfare, 1389-1526. (2018) ISBN:9789004375659
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30364655] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30364655, Kapcsolat: 27708866
 4. Andrew Ayton. From Brittany to the Black Sea: Nicholas Sabraham and English Military Experience in the Fourteenth Century. (2018) Megjelent: Courts of Chivalry and Admiralty in Late Medieval Europe pp. 95-120
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31344452] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 31344452, Kapcsolat: 29033747
 5. Flocel Sabaté. The ports of the medieval Adriatic open research prospects. (2017) HORTUS ARTIUM MEDIEVALIUM 1330-7274 23 2 11-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27035887] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27035887, Kapcsolat: 27035887
 6. Hunyadi Zsolt. Royal Power and the Hungarian–Slavonian Hospitaller Priors before the Mid-fifteenth Century. (2012) Megjelent: Politics and Power. The Fifth International Conference to be held by the Cardiff Centre for the Crusades pp. 321-328
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25965444] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25965444, Kapcsolat: 25965444
 7. Hunyadi Zsolt. Contra Dei adversarios et hostes crucis Christi...A johanniták katonai tevékenysége a XIII-XIV. századi Magyarországon. (2011) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 124 3 826-844
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1836562] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1836562, Kapcsolat: 23820694
 8. Hunyadi Zsolt. The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary, c. 1150-1387.. (2010) ISBN:9639662445
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23397883] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23397883, Kapcsolat: 23397883
 9. Andrew Ayton. From Muhi to Mohács – Armies and Combatants in Later Medieval European Transcultural Wars. (2006) Megjelent: Transcultural Wars from the Middle Ages to the 21st century. Hrsg. Hans-Henning Kortüm pp. 213-248
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23797611] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23797611, Kapcsolat: 23797611
 10. Hunyadi Zsolt. The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23397886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23397886, Kapcsolat: 23397886
 11. Niederhauser Emil. Magyarország első ezer éve Európában. (2003) KLIÓ: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1216-2965 1588-0958 12 3 p. 11
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[3275963] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3275963, Kapcsolat: 23397772
 12. Gheorge Gorun. Recenzie: Primul Mileniu al Ungariei în Europa, Coord. Klára Papp şi János Barta. Debrecen, 2002. p. 582.. (2002) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICAE A VARADIENSIS 1454-8933 47 2 197-198
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23397572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23397572, Kapcsolat: 23397572
Bárány Attila. Von Rittern zu Magnaten. Aufstieg ins Baronat im spätmittelalterlichen Ungarn: das Beispiel der Pálóci. (2002) EAST CENTRAL EUROPE / L'EUROPE DU CENTRE EST 0094-3037 1876-3308 29 1-2 213-221, 1311333
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1311333]
 1. Novák Ádám. A terebesi Perényi család története a 15. század közepéig. (2020) ISBN:9789634902065
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31680718] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31680718, Kapcsolat: 29763398
 2. Kertész Róbert -. Szolnok elveszett gótikus plébániatemploma. (2016) ARCHEOLOGIA - ALTUM CASTRUM ONLINE MAGAZIN 2016 - ---
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26343704] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26343704, Kapcsolat: 26343704
 3. Kertész Róbert et al. Szolnok elveszett gótikus plébániatemploma. (2016) ARCHEOLOGIA - ALTUM CASTRUM ONLINE MAGAZIN 2016 1-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31163342] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31163342, Kapcsolat: 29051024
 4. D Mezey Alice et al. Páncélos vitéz síremlékének töredéke Szolnokról (1500 körül). (2015) ARS HUNGARICA 0133-1531 41 4 436-446
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3062543] [Nyilvános]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 3062543, Kapcsolat: 29039338
 5. Kertész Róbert. A középkor végi Szolnok és méltatlanul elfeledett földesura: Pálóci Imre. (2015) TISICUM: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE 1217-4165 24 - 245-292
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26421819] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26421819, Kapcsolat: 26343701
 6. Kertész Róbert. A középkor végi Szolnok és méltatlanul elfeledett földesura: Pálóci Imre. (2015) TISICUM: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE 1217-4165 24 245-292
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31163250] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31163250, Kapcsolat: 29051022
 7. Kertész Róbert – D. Adatok egy bárói família és Szolnok késő középkori kapcsolataihoz: a pálóci-sírkőtöredék. (2015) ARCHEOLOGIA - ALTUM CASTRUM ONLINE MAGAZIN 2015 - ---
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26343698] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26343698, Kapcsolat: 26343698
 8. Markó László. A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig. (2006) ISBN:9632089707
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22973436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22973436, Kapcsolat: 23301833
2021-08-02 10:54