Angi János et al. Európa a korai középkorban: 3-11. század. (1997) ISBN:9630491966, 2580094
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2580094]
 1. Forisek Péter et al. "Az értelmiségi felelősségnek súlya van” – Interjú Orosz Istvánnal 85. születésnapja alkalmából. (2020) ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS SERIES HISTORICA 1786-9846 LXXII/XXVIII 302-315
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31821558] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31821558, Kapcsolat: 29786460
 2. Pete József. DIGITÁLIS TARTALMAK A KÖZÉPISKOLAI TÖRTÉNELEM TANULMÁNYOZÁSÁHOZ. (2019) ISBN:9786158050944
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[30929913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30929913, Kapcsolat: 29041632
 3. Kelemen Miklós. A Frank Birodalom kormányzata. (2019) Megjelent: Egyetemes államtörténet I. pp. 109-120
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30833831] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30833831, Kapcsolat: 29038005
 4. Béres Attila. A Bizánci Császárságban alapozták meg Európa jövőjét. (2018) QUBIT 2018 2018.07.29.
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[31356831] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31356831, Kapcsolat: 29044591
 5. Adamik Tamás. Latin irodalom a Karoling-korban (8-9. század): a keresztény Európa megerősödése. (2017) ISBN:9789634680017
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3239303] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3239303, Kapcsolat: 29033584
 6. Rácz Lajos. Rex et regnum: Tanulmányok a magyar politikai gondolkodás és kormányzás történetéből. (2016)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31257176] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31257176, Kapcsolat: 29033592
 7. Rácz Lajos. Werbőczy - A szerződéseselmélet kezdetei. (2014) Megjelent: A magyar jog fejlődésének fél évezrede: Werbőczy és a Hármaskönyv 500 év múltán pp. 315-347
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30421561] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30421561, Kapcsolat: 27844244
 8. Fazekas Ferenc. Tematikus (szak)bibliográfia a pannoniai provinciák késő antik történetének, régészetének tanulmányozásához: (Kr. u. IV-VI. század). (2014) SPECIMINA ELECTRONICA ANTIQUITATIS 2061-3784 6 3 (18) 71-143
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[2797498] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2797498, Kapcsolat: 29044600
 9. Halmágyi Miklós. Mi és ők: Azonosság és idegenség az első évezred fordulóján. (2014) ISBN:9786155372254; 9786155372261
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2823624] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2823624, Kapcsolat: 27844247
 10. Kiss Sándor. Asser: Alfréd angolszász király élete. Fordította, jegyzetekkel ellátta és az utószót írta Kiss Sándor.. (2014) ISBN:9786155257520
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23815637] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23815637, Kapcsolat: 23815642
 11. Gyönki Viktória. A longobárdok. (2013) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 56 7 94-105
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3187384] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3187384, Kapcsolat: 29044688
 12. Nagy Gábor. A középkori Svéd Királyság története. (2012) ISBN:9786155216114
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2017984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2017984, Kapcsolat: 23809078
 13. Nagy Gábor. Vikingek, Weibullok, Werbőczyk (A stockholmi vérfürdő emlékezetéről): In: Történelemszemlélet, historiográfia, eszmetörténet, történetfilozófia. Tanulmányok.. (2011) MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI BÖLCSÉSZ- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 1218-9111 16 2 179-210
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23809077] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23809077, Kapcsolat: 23809077
 14. Babják Ildikó. Barbárság vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán. (2011) ISBN:9789636933579
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[27675016] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 27675016, Kapcsolat: 29033371
 15. Csorba Csaba. „A középkor”. (2011) Megjelent: Világtörténet pp. 315-518
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23820583] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23820583, Kapcsolat: 23820583
 16. Kiss Sándor. Elfeledett évszázadok: Az angolszász Anglia története. (2010) ISBN:9789639857636
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23815648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23815648, Kapcsolat: 23815648
 17. Szántó Richárd. Középkori egyetemes történelem (Térképvázlatok gyűjteménye). (2007)
  Könyv[22642456] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22642456, Kapcsolat: 28290234
 18. Glatz F. Közép-Kelet-Európa államai és a magyar honfoglalás. A magyarok Európába érkezése. (2007) HISTÓRIA: A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA 0139-2409 29 5-6 30-33-36-41
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[203743] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 203743, Kapcsolat: 23809047
 19. Gradvohl Edina. Az ókor örökösei: A barbárok és Bizánc. (2007) Megjelent: Európai művelődéstörténet pp. 94-105
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1977416] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1977416, Kapcsolat: 23821879
 20. Gradvohl Edina. A román és a gótikus kor Európája. (2007) Megjelent: Európai művelődéstörténet pp. 106-125
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1977417] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1977417, Kapcsolat: 23821880
 21. Glatz Ferenc. Állam és nemzet Kelet-Európában.: Avagy a történetírás közhasznáról. (2007) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 49 4 457-475
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3070762] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3070762, Kapcsolat: 23815461
 22. Bergendi Rita. A középkor művészete. (2006)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27046559] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27046559, Kapcsolat: 29044686
 23. Molnár Péter -. Bevezetés a a középkori történelem forrásaiba és szakirodalmába. (2004) Megjelent: Európa ezer éve: a középkor. I-II. Szerk. Klaniczay Gábor pp. 29-66
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23815475] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23815475, Kapcsolat: 23815475
 24. Huszár Edit. Három középkori germán törvénykönyv (Válogatás a 802. évi Frank Birodalmi gyűlés rendelkezéseiből). (2003)
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[30421555] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30421555, Kapcsolat: 27844235
 25. Mezey Barna et al. Európai alkotmány- és parlamentarizmus-történet. (2003) ISBN:9633893054
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1373158] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1373158, Kapcsolat: 23820886
 26. Bihari Péter. A németek: 2000 év Európa közepén. (2002) ISBN:9631627624
  Könyv[22412613] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22412613, Kapcsolat: 23820580
 27. Bakos Annamária. Nagy Károly és egyházpolitikája. (2001) KERESZTÉNY SZÓ 1220-630X 12 7 ---
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[23809044] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23809044, Kapcsolat: 23809044
 28. Gábor Csilla. A szerzetesi élet újraindulása Közép-Kelet-Európában a kommunizmus bukása után. (2001) KERESZTÉNY SZÓ 1220-630X 12 7 p. 2001 július
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31356836] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31356836, Kapcsolat: 29044594
 29. Csernus Sándor. Franciaország. (2000) Megjelent: Európa és Magyarország Szent István korában pp. 101-123
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1977934] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1977934, Kapcsolat: 23815645
 30. Rokay Zoltán. A Nyugat–európai keresztény “filozófia” az első ezredfordulón. (2000) Megjelent: Európa és Magyarország Szent István korában pp. 11-25
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1625873] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1625873, Kapcsolat: 23815644
 31. Németh György. A korai középkor (rec. Angi J. – Bárány A. – Orosz I. – Papp I. – Pósán L.: Európa a korai középkorban. Debrecen University Press, Debrecen 1997). (1998) KÖZNEVELÉS 0133-0969 54 22 19-19
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23809028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23809028, Kapcsolat: 23809028
Bárány Attila. Britek, angolszászok; Anglia a 9-10. században; Az angolszász társadalom; A skandináv államok kezdetei; A viking államhatalom, gazdaság és társadalom. (1997) Megjelent: Európa a korai középkorban pp. 158; 292-184; 331, 3314051
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3314051]
 1. Orosz István. A korai orosz parasztság jellegének kérdéséhez (11-15. század). (2001) ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS SERIES HISTORICA 1786-9846 53 9 12-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27053791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27053791, Kapcsolat: 27053791
Bárány Attila. The participation of the English aristocracy in the first phase of the Hundred Years' War, 1337-1360. (1997) HUNGARIAN JOURNAL OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 1218-7364 3 2 211-240, 1311330
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1311330]
 1. Gemma Hollman. The Queen and the Mistress: The Women of Edward III. (2023) ISBN:9781803992327
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[33561954] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33561954, Kapcsolat: 32423624
 2. Bognár László. Hajózás, tengeri konfl iktusok és információáramlás Jean le Bel krónikájában. (2019) Micae mediaevales 8 25-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30782085] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30782085, Kapcsolat: 28278686
Angi J et al. Európa a korai középkorban : 3-11. század. (1999) ISBN:963038499X, 1002216
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1002216]
 1. Takács Levente. Róma külpolitikai rendszere és diplomáciája Augustustól Iustinianusig. (2020) Megjelent: A nemzetközi kapcsolatok története pp. 20-32
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31678243] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31678243, Kapcsolat: 29546028
 2. Kaló József. A vidékbiztonság történelmi megközelítésben. (2019) ISBN:9789634980728
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30309099] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30309099, Kapcsolat: 32492365
 3. Adamik Tamás. Latin irodalom a Karoling-korban (8-9. század): a keresztény Európa megerősödése. (2017) ISBN:9789634680017
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3239303] [Nyilvános]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 3239303, Kapcsolat: 29033585
 4. Babják I. Barbárság, vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán. (2011)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[22315573] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 22315573, Kapcsolat: 29033374
 5. Babják Ildikó. Barbárság vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán. (2011) ISBN:9789636933579
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[27675016] [Nyilvános]
  Említések száma: 11
  Független, Idéző: 27675016, Kapcsolat: 29033372
 6. Babják I. Barbárság vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán. (2011)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23559361] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 11
  Független, Idéző: 23559361, Kapcsolat: 29033373
 7. Babják I. Barbárság, vagy germánság?: Árucsere Európa hajnalán.. (2011)
  Könyv[22315566] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 10
  Független, Idéző: 22315566, Kapcsolat: 29033377
 8. Babják I. Barbárság, vagy germánság?: Árucsere Európa hajnalán.. (2011)
  Könyv[22312662] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 22312662, Kapcsolat: 29033378
 9. Pósán László. A középkori Európa. (2010) ISBN:9789635967483; 9789635965205
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2067914] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2067914, Kapcsolat: 27053019
 10. Szántó Richárd. Középkori egyetemes történelem (Térképvázlatok gyűjteménye). (2007)
  Könyv[22642456] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22642456, Kapcsolat: 27052900
 11. Bergendi Rita. A középkor művészete. (2006)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27046559] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27046559, Kapcsolat: 27046559
 12. Klaniczay Gábor et. Európa ezer éve: a középkor. (2004)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27052926] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27052926, Kapcsolat: 27052926
 13. Csehi Zoltán. A magyar magánjog általános részéről: elméleti és dogmatikai fejtegetések. (2004) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 5 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1459835] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1459835, Kapcsolat: 32492367
 14. Pósán László. Németország a középkorban. (2003) ISBN:9632102991
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2067893] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2067893, Kapcsolat: 27052999
 15. Mezei Mónika. A Meroving-kor eseményei Tours-i Gergely Historia Francorum című művében. (2002) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 46 1-2 259-267
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30704547] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30704547, Kapcsolat: 27053060
 16. Györkös Attila. Európa a korai középkorban (3-11. század). (2000) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 8 3 480-485
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2111942] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2111942, Kapcsolat: 27052637
 17. Katus László. A középkor története: egyetemi tankönyv. (2000) ISBN:9639252042
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1783689] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1783689, Kapcsolat: 27052627
 18. Nemes György. Az egyháztörténet vázlatos áttekintése. (1999)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[33599809] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33599809, Kapcsolat: 32492364
Bárány Attila. Az "elkorcsosult feudalizmus" fogalma, szerepe és megítélése az angol történetírásban. (1999) Megjelent: Történelmi tanulmányok pp. 58-73, 1311340
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1311340]
 1. Zsinka László. A modern állam középkori és kora újkori gyökerei. (2022) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 14 1 193-216
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33198518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33198518, Kapcsolat: 32492429
 2. Pfeffer Zsolt. A modern költségvetési jog kialakulása az európai jogi kultúrában. (2018) DÍKÉ: A MÁRKUS DEZSŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGTÖRTÉNETI KUTATÓCSOPORT FOLYÓIRATA 2631-1232 2 2 123-136
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30476627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30476627, Kapcsolat: 29029062
 3. Romsics Anna. A konfliktuskezelés módszerei 9-11. századi francia területeken = Forms Of Conflict Management In Francia In The Ninth To Eleventh Century. (2018) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 8( 40) 1 153-174
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3351718] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3351718, Kapcsolat: 29033732
 4. Tóth Edit. A "rózsák háborúja" és a "zavaros időszak" : legitimációs problémák az angol és az orosz történelemben. (2015) Megjelent: Tehetségek a történettudomány szolgálatában II. pp. 31-53
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33599854] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33599854, Kapcsolat: 32492427
 5. Szántó Richárd. Grófsági birtokosok a középkor végén Angliában. (2005) Megjelent: Abhívadana: tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére pp. 275-289
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2351656] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2351656, Kapcsolat: 23820758
 6. Szántó Richárd. Derby grófság települései birtokrendszere és társadalma (14-15. század). (2005) ISBN:9789634827450
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23319237] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23319237, Kapcsolat: 23319237
 7. Szántó Richárd. Anglia társadalma és politikai struktúrái (11-15. század). (2004) ISBN:9780001719
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[23319232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23319232, Kapcsolat: 23319232
Bárány Attila. A joint effort for a new Europe in the early 15th century: political relations between Emperor Sigismund and King Henry V of England (1410s-1420s). (2000) Megjelent: Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich pp. 83-102, 1311346
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1311346]
 1. Antje Fehrmann. Plausible Fiktionen : König Sigismund und die englische Repräsentation während des Konstanzer Konzils. (2018) Megjelent: Vom Weichen über den Schönen Stil zur Ars Nova Neue Beiträge zur europäischen Kunst zwischen 1350 und 1470 pp. 199-229
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30782106] [Nyilvános]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 30782106, Kapcsolat: 28278708
 2. Csernus Sándor. A császári univerzalizmus Zsigmond diplomáciájának gyakorlatában: A franciaországi és angliai látogatás tanulságai. (2017) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 32 3 52-73
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3334442] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 3334442, Kapcsolat: 27038450
 3. Karel Hruza. J. F. BÖHMER, REGESTA IMPERII. XI. Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet herausgegeben von Karel Hruza. Band 3. Die Urkunden aus den Archiven und Bibliotheken Südböhmens nach Wilhelm Altmann neubearbeitet von Petr Elbel – Přemysl Bar – Stanislav Bárta – Lukáš Reitinger.. (2016) ISBN:9783205204022
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[33209401] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 33209401, Kapcsolat: 31846983
 4. Csernus Sándor. From the Arsenal of Sigismund’s Diplomacy: Universalism versus Sovereignty. (2016) Megjelent: Das Konzil von Konstanz und Ungarn pp. 9-31
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3174597] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 3174597, Kapcsolat: 29051035
 5. Csernus Sándor. From the Arsenal of Sigismund's Diplomacy: Universalism versus Sovereignty. (2016) Megjelent: From the Arsenal of Sigismund's Diplomacy: Universalism versus Sovereignty In: Das Konzil von Konstanz und Ungarn. Hrsg. von At... pp. 9-32
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26276828] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26276828, Kapcsolat: 26276828
 6. Laszlovszky József. Crown, Gown and Town: Zones of Royal, Ecclesiastical and Civic Interaction in Medieval Buda and Visegrád. (2009) Megjelent: Segregation – Integration – Assimilation: Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe pp. 179-203
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2389901] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2389901, Kapcsolat: 23396867
 7. Ansgar Frenken. SIG(IS)MUND VON LUXEMBURG, König von Ungarn und Böhmen, römisch-deutscher Kaiser (1410/11-1437).. (2008) Megjelent: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XXIX. Hrsg. von Friedrich Wilhelm Bautz – Traugott Bautz et al. pp. 1374. hasáb-1395. hasáb
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23322004] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23322004, Kapcsolat: 23322004
 8. M R Palmer. International Gothic: Art and Culture in Medieval England and Hungary c. 1400. (2007) EGER JOURNAL OF ENGLISH STUDIES 1786-5638 7 17-37
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23402660] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 23402660, Kapcsolat: 23396894
 9. Gerald Schwedler. Herrschertreffen des Spätmittelalters:: Formen - Rituale - Wirkungen. (2006) ISBN:9783799542722
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23404739] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23404739, Kapcsolat: 23404739
 10. Martin Kintzinger. Hausmachtpolitik oder internationale Politik? Die Diplomatie Sigismunds in Europa. (2006) Megjelent: Sigismund von Luxemburg : ein Kaiser in Europa pp. 35-42
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23396825] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23396825, Kapcsolat: 23396825
 11. Zsuzsanna Papp. Tartars of the Frontiers of Europe: The English Perspective. (2005) ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU 1219-0616 11 231-246
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3193552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3193552, Kapcsolat: 29033865
 12. -. Bibliografia della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI-XV). (2005) Medioevo latino 0393-0092 26 1124-1124
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[27035896] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27035896, Kapcsolat: 27035896
 13. Laszlovszky József. Királyi palota, ferences kolostor és városi település (Gondolatok a későközépkori Visegrád településfejlődéséről). (2004) Megjelent: „Es tu scholaris” : Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára pp. 61-70
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2389856] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2389856, Kapcsolat: 23808920
 14. Martin Kintzinger. Tilmann Schmidt – Péter Gunst (hrsg): Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Debrecen, 2000.. (2003) DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS 0012-1223 59 1 333-335
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[23301792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23301792, Kapcsolat: 23301792
 15. Bernd Schneidmüller et al. Die deutschen Herrscher des Mittelalters: Historische portraits von Heinrich I. bis Maximilian. (2003) ISBN:9783406509582
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23301824] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23301824, Kapcsolat: 23301824
 16. Martin Wagendorfer. Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Hg. Tilmann Schmidt – Gunst Péter. Történelmi Figyelő Füzetek. Debrecen, 2000.. (2003) MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG 0073-8484 111 1-2 211-213
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[23301793] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23301793, Kapcsolat: 23301793
 17. Viorel Achim. Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Herausgegeben von Tilmann Schmidt und Péter Gunst.Universität Debrecen, Institut für Geschichtswissenschaften; Debrecen University Press, 2000, 218 p. (Történelmi Figyelő Könyvek 8.. (2003) STUDII SI MATERIALE DE ISTORIE MEDIE 0567-6312 21 415-418
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23301796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23301796, Kapcsolat: 23301796
 18. Frieden Pierre. Bibliographie luxembourgeoise. (2003) ISBN:9782879800455
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[23404747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23404747, Kapcsolat: 23404747
 19. Sven Rabeler. Tilmann Schmidt/Péter Gunst: Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. (2001) ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTSWISSENSCHAFT 0044-2828 11 1032-1034
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23301791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23301791, Kapcsolat: 23301791
 20. Egeresi László. - Magyarázatos Károli Biblia. Az új nemzetközi bibliafordítás a NIV Study Bible magyarázataival és mellékleteivel. (Budapest: Veritas Kiadó, 2001.). (2001)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[2391871] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2391871, Kapcsolat: 23797617
 21. Berlin-Brandenburgische Akademie. Jahresberichte für Deutsche Geschichte. Online 53.. (2001)
  Adatbázis (Egyéb) | Tudományos[23804097] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23804097, Kapcsolat: 23804097
Bárány Attila. Konyár története a XVI. századig. (2002) Megjelent: Konyár falukönyve pp. 5-98, 1311324
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1311324]
 1. Vajda Mária. In memoriam Ujváry Zoltán professor emeritus. (2018) ÚJ NÉZŐPONT 2064-7042 5 1 139-151
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33599423] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33599423, Kapcsolat: 32491806
 2. Szálkai Tamás. Adalékok a protestánsok pecséthasználatához az Érmelléki tractus lelkészi beadványai kapcsán. (2017) TURUL 1216-7258 90 3 149-154
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3421512] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3421512, Kapcsolat: 27846789
 3. Bihari-Horváth László. Legelőpuszták, szőlőskertek, tanyavilágok: Történeti ökológiai esettanulmányok a tájformáló földhasznosításról. (2016)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[25880310] [Nyilvános]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 25880310, Kapcsolat: 32491761
 4. Szálkai Tamás. "Nagyobb emlékezetnek okáért...". Szemelvények Konyár történetének levéltári forrásaiból. (2013) Megjelent: Konyár 800 éve. Szer. Fülep László pp. 6-60
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27078313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27078313, Kapcsolat: 27078313
 5. Bihari-Horváth László. A bakonszegi parasztközösség által a 18. században hasznosított puszták története: a Kovácsi- és a Bócsi-puszta. (2010) BIHARI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0133-7653 XV-XVI - 109-133
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27047106] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 27047106, Kapcsolat: 27047106
 6. Horváth László. Határ Hosszúpályi, Konyár, Pocsaj és Esztár között. (2008) Megjelent: Fejértótól Messzelátó-Sóstóig. Néprajzi tanulmányok Hosszúpályi külterületéről. Szerk. Horváth László. pp. 5-34
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23397564] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23397564, Kapcsolat: 23397564
 7. Bényei Miklós. Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2002. (2004) HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 0133-8528 30 345-399
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[2373146] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2373146, Kapcsolat: 23397552
 8. Dankó Imre. Híreink. Konyár falukönyve. 3 (2002) 3: 37.. (2002) RÁLÁTÁS: ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI - HONISMERETI KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ 1585-8677 3 3 37-37
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Közérdekű[23808993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23808993, Kapcsolat: 23808993
 9. Vajda Mária. Álmosd. (2002) ISBN:9638629819
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23397467] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23397467, Kapcsolat: 23397467
Bárány Attila. The communion of English and Hungarian mercenaries in Italy. (2002) Megjelent: The First Millennium of Hungary in Europe pp. 126-141, 1311351
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1311351]
 1. Dincă Adinel C.. Hungarian Mercenaries Serving the Pontifical State: A Vatican Source from 1362 and the Beginning of a Discussion. (2022) Megjelent: Italia ed Europa centro-orientale tra Medioevo ed Età moderna : Economia, Società, Cultura pp. 43-54
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32851558] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 32851558, Kapcsolat: 32492179
 2. Veszprémy László. The knightly culture of the Hungarian barons of the Angevin period: ideals and practice. (2019) Megjelent: Formations et cultures des officiers et de l’entourage des princes dans les territoires angevins (milieu XIIIe – fin XVe siècle) pp. 297-314
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30707031] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30707031, Kapcsolat: 29029099
 3. Hunyadi Zsolt. Szent János ispotályos testvérei: A johanniták Magyarországon a 12. század közepétől a konstanzi zsinatig. (2019) MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2676-9468 2732-0332 1 1-2 1-114
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30798971] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 30798971, Kapcsolat: 28450711
 4. Pálosfalvi Tamás. From Nicopolis to Mohács: A History of Ottoman-Hungarian Warfare, 1389-1526. (2018) ISBN:9789004375659
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30364655] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30364655, Kapcsolat: 27708866
 5. Andrew Ayton. From Brittany to the Black Sea: Nicholas Sabraham and English Military Experience in the Fourteenth Century. (2018) Megjelent: Courts of Chivalry and Admiralty in Late Medieval Europe pp. 95-120
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31344452] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 31344452, Kapcsolat: 29033747
 6. Flocel Sabaté. The ports of the medieval Adriatic open research prospects. (2017) HORTUS ARTIUM MEDIEVALIUM 1330-7274 23 2 11-23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27035887] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27035887, Kapcsolat: 27035887
 7. Hunyadi Zsolt. Royal power and the Hungarian–Slavonian hospitaller priors before the mid-fifteenth century. (2012) Megjelent: The military orders : politics and power pp. 321-328
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2100669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2100669, Kapcsolat: 25965444
 8. Hunyadi Zsolt. Contra Dei adversarios et hostes crucis Christi...A johanniták katonai tevékenysége a XIII-XIV. századi Magyarországon. (2011) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 124 3 826-844
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1836562] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1836562, Kapcsolat: 23820694
 9. Hunyadi Zsolt. The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary, c.1150–1387. (2010) ISBN:9789639662445
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1456216] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1456216, Kapcsolat: 23397883
 10. Andrew Ayton. From Muhi to Mohács – Armies and Combatants in Later Medieval European Transcultural Wars. (2006) Megjelent: Transcultural Wars from the Middle Ages to the 21st century. Hrsg. Hans-Henning Kortüm pp. 213-248
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23797611] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23797611, Kapcsolat: 23797611
 11. Hunyadi Zsolt. Hospitallers in the medieval Kingdom of Hungary c.1150–1387. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1851559] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1851559, Kapcsolat: 23397886
2023-03-29 08:15