Citation relation

Veresné Somosi Mariann. Szervezeti kompetenciaépítés és tanulás (4.5 fejezet). (2017) In: Vezetés a közjó szolgálatában pp. 661-679

Publication:
Lapsánszky András. A közszolgáltatás fogalmának, tartalmának, tagolásának általános alapjai a hírközlési szolgáltatási rendszer mintáján keresztül. (2009) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 1 3 66-109
Related:
Veresné Somosi Mariann. Szervezeti kompetenciaépítés és tanulás (4.5 fejezet). (2017) In: Vezetés a közjó szolgálatában pp. 661-679
External citation: Yes
2021-12-05 23:34