Idézéskapcsolat

Van Haelter Bram et al. Ambtelijke capaciteit in Vlaamse lokale besturen: Toegepast op ruimtelijke ordening. (2021)

Közlemény:
Nadin V et al. COMPASS – Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe: Applied Research 2016-2018: Final Report. (2018)
Idéző közlemény:
Van Haelter Bram et al. Ambtelijke capaciteit in Vlaamse lokale besturen: Toegepast op ruimtelijke ordening. (2021)
Független: Igen
2021-11-27 13:42