Idézéskapcsolat

Labancz V et al. A talajok aggregátum-stabilitásának vizsgálati lehetőségei. 1. Makroaggregátum-stabilitás. (2021) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 70 1 87-109

Közlemény:
Makó András. Új talajfizikai mérő- és becslőmódszerek kidolgozása vizes és nem-vizes folyadékfázist tartalmazó talajokra. (2019)
Idéző közlemény:
Labancz V et al. A talajok aggregátum-stabilitásának vizsgálati lehetőségei. 1. Makroaggregátum-stabilitás. (2021) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 70 1 87-109
Független: Nem
2022-09-27 01:03