Idézéskapcsolat

Péteri Zoltán. ʻZ činnosti Ústavu štátu a práva Maďarskej Akadémie vied v olbasti porovnávacieho práva. (1968) PRAVNY OBZOR: TEORETICKY CASOPIS PRE OTAZKY STATU A PRAVA 0032-6984 51 7 634-639

Közlemény:
Rácz Attila. Új szocialista alkotmányok. (1966)
Idéző közlemény:
Péteri Zoltán. ʻZ činnosti Ústavu štátu a práva Maďarskej Akadémie vied v olbasti porovnávacieho práva. (1968) PRAVNY OBZOR: TEORETICKY CASOPIS PRE OTAZKY STATU A PRAVA 0032-6984 51 7 634-639
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 637
Jegyzet: 8
2021-10-19 11:43