Idézéskapcsolat

Curta Florin. The Long Sixth Century in Eastern Europe. (2021) ISBN:9789004456778

Közlemény:
Balogh Csilla. Karpat Havzası’nda bir avar yay ustasının mezar kalıntıları. Eski türklerde bileşik (kompozit) yay yapımına ilişkin arkeolojik bulgular – The Grave of an Avar Bowyer in the Carpathian Basin. (2016) ART-SANAT JOURNAL / ART-SANAT DERGİSİ 2148-3582 2016 6 109-120
Idéző közlemény:
Curta Florin. The Long Sixth Century in Eastern Europe. (2021) ISBN:9789004456778
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 119
Jegyzet: 53
2. Oldal: 122
Jegyzet: 69
2021-11-27 21:06