Citation relation

Farkas Henrietta Regina. Közszolgáltatások a digitális világban, avagy az elektronizálódás hatásai a bíráskodásra. (2016) INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 1786-0776 65. 3 3-10

Publication:
Lapsánszky András. A közszolgáltatás fogalmának, tartalmának, tagolásának általános alapjai a hírközlési szolgáltatási rendszer mintáján keresztül. (2009) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 1 3 66-109
Related:
Farkas Henrietta Regina. Közszolgáltatások a digitális világban, avagy az elektronizálódás hatásai a bíráskodásra. (2016) INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 1786-0776 65. 3 3-10
External citation: Yes
Mentions:
1. Note: 1,6
2021-11-27 00:36