Idézéskapcsolat

CSINK Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2013) Megjelent: Bevezetés az alkotmányjogba: az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei pp. 309-315

Közlemény:
Lapsánszky András. A hírközlési szabályozó hatóság jogállásának, szervezetének és "szabályozó" hatáskörének sajátosságai a közigazgatás szervezeti rendszerében. (2010) Megjelent: Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára pp. 352-384
Idéző közlemény:
CSINK Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2013) Megjelent: Bevezetés az alkotmányjogba: az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei pp. 309-315
Független: Igen
2021-10-18 13:59