Citation relation

Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2014) In: Bevezetés az alkotmányjogba p. 1

Publication:
Lapsánszky András. A hírközlési szabályozó hatóság jogállásának, szervezetének és "szabályozó" hatáskörének sajátosságai a közigazgatás szervezeti rendszerében. (2010) In: Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára pp. 352-384
Related:
Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2014) In: Bevezetés az alkotmányjogba p. 1
External citation: Yes
2021-12-08 11:17