Idézéskapcsolat

Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2020) Megjelent: Bevezetés az alkotmányjogba pp. 299-305

Közlemény:
Lapsánszky András. A hírközlési szabályozó hatóság jogállásának, szervezetének és "szabályozó" hatáskörének sajátosságai a közigazgatás szervezeti rendszerében. (2010) Megjelent: Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára pp. 352-384
Idéző közlemény:
Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2020) Megjelent: Bevezetés az alkotmányjogba pp. 299-305
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 304,305
2021-10-26 08:11