Citation relation

Csink Lóránt. The System and Forms of Media Regulation. (2012) In: Hungarian Media Law p. 26

Publication:
Lapsánszky András. A hírközlési szabályozó hatóság jogállásának, szervezetének és "szabályozó" hatáskörének sajátosságai a közigazgatás szervezeti rendszerében. (2010) In: Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára pp. 352-384
Related:
Csink Lóránt. The System and Forms of Media Regulation. (2012) In: Hungarian Media Law p. 26
External citation: Yes
Mentions:
1. Page: 28
2021-12-03 11:05