Citation relation

Wysoczański Włodzimierz. Obraz wody we frazeologii i paremiologii polskiej i białoruskiej. (2020) Studia Białorutenistyczne 1898-0457 2449-8270 14 313-336

Publication:
Zoltán András. "Voda" v slavânskoj frazeologii i paremiologii : kollektivnaâ monografiâ = A viz a szláv frazeológiában és paremiológiában = Water in slavonic phrazeology and paremiology I-II.. (2013) ISBN:9786155219450
Related:
Wysoczański Włodzimierz. Obraz wody we frazeologii i paremiologii polskiej i białoruskiej. (2020) Studia Białorutenistyczne 1898-0457 2449-8270 14 313-336
External citation: Yes
2021-05-09 16:37