Citation relation

Kiss Zoltán et al. A közszolgálati médiaszolgáltatás és a szellemi tulajdonjogok kapcsolódási pontjai és szabályozási környezete. (2015) IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 2063-6253 2786-152X 4 2 364-391

Publication:
Koltay András. A médiaszabályozás kommentárja. (2011) ISBN:9789632952116
Related:
Kiss Zoltán et al. A közszolgálati médiaszolgáltatás és a szellemi tulajdonjogok kapcsolódási pontjai és szabályozási környezete. (2015) IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 2063-6253 2786-152X 4 2 364-391
External citation: Yes
Mentions:
1. Page: 382
2021-12-04 12:14