Citation relation

Nyikos Györgyi et al. A közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai szervezési ismeretei. (2020) ISBN:9789634983217

Publication:
Lapsánszky András. A közszolgáltatás fogalmának, tartalmának, tagolásának általános alapjai a hírközlési szolgáltatási rendszer mintáján keresztül. (2009) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 1 3 66-109
Related:
Nyikos Györgyi et al. A közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai szervezési ismeretei. (2020) ISBN:9789634983217
External citation: Yes
Mentions:
1. Page: 10,11,12,13,45,58,74
2021-11-29 21:32