Idézéskapcsolat

Tóth Zsombor. A koronatanú: Bethlen Miklós.: az Élete leírása magától és a XVII. századi puritanizmus. (2007) ISBN:9789634730491

Közlemény:
Laurent Jenny. Laurent JENNY: A forma stratégiája (“La stratégie de la forme”). (1996) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 42 1-2 23-50
Idéző közlemény:
Tóth Zsombor. A koronatanú: Bethlen Miklós.: az Élete leírása magától és a XVII. századi puritanizmus. (2007) ISBN:9789634730491
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 51.
Jegyzet: 38.
Kontextus: "Nyilván ez egy olyan irodalomfogalmat, illetve elváráshorizontot implikált, amely eléggé távol esik a jelen irodalomképzeteitől." 38. lábjegyzet: "Sajnálatos, hogy a kutatásban az intertextualitás témája elsősorban modern és posztmodern szövegeket állított előtérbe (pl. Joyce Ulyssese). Éppen ezért örvendetes, ha az intertextualitás kérdése az újkor irodalmának szövegeit illetően is méltatásban részesül. Vö. JENNY, Laurent, A forma stratégiája, ford. SEPSI Enikő, Helikon, 1996/1-2, 23-50."
2021-10-19 12:17