Idézéskapcsolat

Gaborják Ádám. Az intertextualitás mint újraírás problematikája Darvasi László Szerezni egy nőt c. kötetében. (2009) Megjelent: Novum pp. 81-98

Közlemény:
Michael RIFFATERRE. Az intertextus nyoma (“La trace de l’intertexte”). (1996) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 42 1-2 67-81
Idéző közlemény:
Gaborják Ádám. Az intertextualitás mint újraírás problematikája Darvasi László Szerezni egy nőt c. kötetében. (2009) Megjelent: Novum pp. 81-98
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 82.
Jegyzet: 3. lábjegyzet
Kontextus: "Továbbá az intertextualitás mint irodalmi szöveg létmódja, valamint az irodalommá olvasás problematikáját ld. Michel RIFFATERE, Az intertextus nyoma, ford. SEPSI Enikő, Uo., 67−81."
2021-10-19 10:34