Idézéskapcsolat

Bónus Tibor. Textualitás és beszédszerűség - esemény és korszakküszöb: A Termelési-regény újraolvasásához. (2020) Megjelent: Hatástörténések pp. 420-468

Közlemény:
Michael RIFFATERRE. Az intertextus nyoma (“La trace de l’intertexte”). (1996) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 42 1-2 67-81
Idéző közlemény:
Bónus Tibor. Textualitás és beszédszerűség - esemény és korszakküszöb: A Termelési-regény újraolvasásához. (2020) Megjelent: Hatástörténések pp. 420-468
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 431.
Jegyzet: 23. és 26. lábjegyzet
2021-10-17 22:22