Idézéskapcsolat

Takács Miklós. Néhány gondolat az avar kor anyagi kultúrájáról a településrégész szemszögéből. (2019) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 61 2 165-208

Közlemény:
Balogh Csilla. Új szempont a kora avar hatalmi központ továbbélésének kérdéséhez – Az avar fegyveres réteg temetkezései a Duna–Tisza közén — New light ont he possible survival of the early Avar power centre – Burials of Avar warriors int he Danube–Tisza interfluve.. (2019) Megjelent: Hatalmi központok az Avar Kaganátusban – Power centres of the Avar Khaganate pp. 115-138
Idéző közlemény:
Takács Miklós. Néhány gondolat az avar kor anyagi kultúrájáról a településrégész szemszögéből. (2019) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 61 2 165-208
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 193
Jegyzet: 154
2021-12-05 04:05