Citation relation

Kowalski Mariusz. Geografia średniowiecznej słowiańszczyzny [Geography of medieval slavdom]. (2019) Kultura Słowian Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU 2451-4985 2543-9561 15 15-64

Publication:
Neparáczki Endre et al. Y-chromosome haplogroups from Hun, Avar and conquering Hungarian period nomadic people of the Carpathian Basin. (2019) SCIENTIFIC REPORTS 2045-2322 9 1
Related:
Kowalski Mariusz. Geografia średniowiecznej słowiańszczyzny [Geography of medieval slavdom]. (2019) Kultura Słowian Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU 2451-4985 2543-9561 15 15-64
External citation: Yes
2022-01-17 01:31