Idézéskapcsolat

Orzińska Agnieszka. Wybrane zagadnienia dotyczące badań nad wolnokrążącym materiałem genetycznym płodu w świetle doniesień prezentowanych na IV Środkowo-Wschodnim Europejskim Sympozjum na temat wolnokrążących kwasów nukleinowych w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej. (2017) Journal of Transfusion Medicine 2080-1505 10 2 73-75

Közlemény:
Biró Orsolya et al. Let-7c miRNA, a new circulating biomarker of congenital heart disease. (2016) PAEDIATRIA CROATICA SUPPLEMENT 1330-724X 60 Suppl. 2 36-36
Idéző közlemény:
Orzińska Agnieszka. Wybrane zagadnienia dotyczące badań nad wolnokrążącym materiałem genetycznym płodu w świetle doniesień prezentowanych na IV Środkowo-Wschodnim Europejskim Sympozjum na temat wolnokrążących kwasów nukleinowych w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej. (2017) Journal of Transfusion Medicine 2080-1505 10 2 73-75
Független: Igen
2021-06-19 13:43