Idézéskapcsolat

Botlik Richárd. Egy könyv ürügyén - II. Lajos király halálának körülményeiről. (2017) Megjelent: Különvélemény. A mainstream a magyar történelem határán pp. 8-44

Közlemény:
Kasza Péter. Brodarics István szerémi püspök búcsúlevele I. Ferdinánd királyhoz Szapolyai János királyhoz való csatlakozásáról. (2011) TURUL 1216-7258 84 1 7-20
Idéző közlemény:
Botlik Richárd. Egy könyv ürügyén - II. Lajos király halálának körülményeiről. (2017) Megjelent: Különvélemény. A mainstream a magyar történelem határán pp. 8-44
Független: Igen
2021-05-10 23:01