Idézéskapcsolat

Héderné Berta Edina. A cigány-magyar segítőkapcsolat speciális vonatkozásai. (2012)

Közlemény:
Kertesi G et al. Iskolázatlan szülők gyermekei és roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló az Educatio Életpálya-felmérésének 2006 és 2009 közötti hullámaiból. (2010) Megjelent: Társadalmi riport 2010 pp. 371-407
Idéző közlemény:
Héderné Berta Edina. A cigány-magyar segítőkapcsolat speciális vonatkozásai. (2012)
Független: Igen
2021-12-04 06:47