Idézéskapcsolat

Varga Éva Katalin. A tükörjelenségek vizsgálatának módszertani kérdései. (2019) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. 10. kötet pp. 323-334

Közlemény:
Janurik Szabolcs. Angol mintára keletkezett tükörszavak a magyarban és az oroszban. (2017) Megjelent: Nexus Linguarum pp. 147-160
Idéző közlemény:
Varga Éva Katalin. A tükörjelenségek vizsgálatának módszertani kérdései. (2019) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. 10. kötet pp. 323-334
Független: Igen
Megjegyzés: bibliográfia: 333.
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 323.
Kontextus: A tanulmányok többsége egy-egy nyelvnek, például a németnek (Gerstner 1998, 2003; Nyomárkay 1980; Csizmazia 1980) vagy a szláv nyelveknek (Kiss 1976), újabban az angolnak (Janurik 2017) a magyarra gyakorolt hatásával és konkrét példák elemzésével foglalkozott (Gerstner 1999; Zoltán 2003, 2005, 2013, 2018).
2021-05-14 18:43