Idézéskapcsolat

Зюзина Е.. О правописании заимствований конца XX века в русском языке. (2017) Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2: Гуманитарные науки 2542-0313 3 77-85

Közlemény:
Janurik Szabolcs. О некоторых спорных вопросах орфографии новых английских заимствований в русском языке в свете работ Я. К. Грота: Az új angol kölcsönszavak helyesírásának néhány vitás kérdéséről az orosz nyelvben Ja. K. Grot munkáinak tükrében. (2013) Megjelent: От буквы к словарю pp. 309-316
Idéző közlemény:
Зюзина Е.. О правописании заимствований конца XX века в русском языке. (2017) Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2: Гуманитарные науки 2542-0313 3 77-85
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 79
Kontextus: По этой причине появляются работы, в которых рассматриваются пути нормирования для заимствований, например, работы И.В. Нечаевой [8, 9], С. Янурик [10], О.Е. Ивановой [11].
2021-05-09 10:32