Citation relation

Otręba A.. Czeremcha amerykańska Padus serotina (Ehrh.) Borkh.. (2016) In: Metody zwalczania obcych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej. pp. 73-88

Publication:
Csiszár Á. et al. Summary of invasive plant control experiences.. (2015) In: Practical experiences in invasive alien plant control pp. 203-235
Related:
Otręba A.. Czeremcha amerykańska Padus serotina (Ehrh.) Borkh.. (2016) In: Metody zwalczania obcych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej. pp. 73-88
External citation: Yes
2022-01-26 06:14