Idézéskapcsolat

Sachajdakiewicz I.. Gatunki z rodzaju barszcz Heracleum spp.. (2016) Megjelent: Metody zwalczania obcych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej. pp. 39-50

Közlemény:
Csiszár Á. et al. Summary of invasive plant control experiences.. (2015) Megjelent: Practical experiences in invasive alien plant control pp. 203-235
Idéző közlemény:
Sachajdakiewicz I.. Gatunki z rodzaju barszcz Heracleum spp.. (2016) Megjelent: Metody zwalczania obcych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej. pp. 39-50
Független: Igen
2021-12-08 19:48