Citation relation

Kołaczkowska E. Kolczurka klapowana Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray.. (2016) In: Metody zwalczania obcych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej. pp. 9-15

Publication:
Csiszár Á. et al. Summary of invasive plant control experiences.. (2015) In: Practical experiences in invasive alien plant control pp. 203-235
Related:
Kołaczkowska E. Kolczurka klapowana Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray.. (2016) In: Metody zwalczania obcych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej. pp. 9-15
External citation: Yes
2022-01-26 06:36