Idézéskapcsolat

Hetesi István. Archetípus és intertextualitás Turgenyev Első szerelem című elbeszélésében. (2002) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 48 3 251-266

Közlemény:
Laurent Jenny. Laurent JENNY: A forma stratégiája (“La stratégie de la forme”). (1996) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 42 1-2 23-50
Idéző közlemény:
Hetesi István. Archetípus és intertextualitás Turgenyev Első szerelem című elbeszélésében. (2002) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 48 3 251-266
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 254
Jegyzet: 7
Kontextus: Laurent JENNY, A forma stratégiája, ford. Sepsi Enikő, in Helikon, 1996/1-2, 23.
2021-10-19 12:10