Citation relation

Czékmán Balázs. Pedagógusok a mobiltechnológia tükrében: általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciák. (2019) In: Prevenció, intervenció és kompenzáció pp. 123-123

Publication:
Racsko Réka et al. Egy táblagéppel támogatott pedagógiai kísérlet tanulói és szülői háttérvizsgálata. (2015) In: Százarcú pedagógia pp. 81-94
Related:
Czékmán Balázs. Pedagógusok a mobiltechnológia tükrében: általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciák. (2019) In: Prevenció, intervenció és kompenzáció pp. 123-123
External citation: Yes
2021-09-26 11:55