Idézéskapcsolat

Rosner Krisztina. A színészi jelenlét és a csend dramatikus-teátrális játékai. (2012)

Közlemény:
Pavis Patrice. Színházi szótár. (2005) ISBN:9637343741
Idéző közlemény:
Rosner Krisztina. A színészi jelenlét és a csend dramatikus-teátrális játékai. (2012)
Független: Igen
Megjegyzés: https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/14765/rosner-krisztina-phd-2011.pdf
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 204.
2. Oldal: 108.
Jegyzet: 36.
Kontextus: "Ezek a mesteri hatáskezeléssel komponált finálék nem mások, mint pillanatfelvételek, a színházi fotográfia sajátos megvalósulásai."
Megjegyzés: 36. lábjegyzet: "„A színész magára vonja a kamera pillantását” – mondja Pavis a színház fotogenitása kapcsán (Pavis
2005: 156), és ha elfogadjuk azt az állítását, mely szerint a színházi fénykép egyik legjellemzőbb vonása
szerint „egy kép képi átadása”, amelynek „referense (a tárgy) már eleve megformált, jelként viselkedik”
(Pavis 2005: 157), akkor a csend kérdése a kép (az elıadás) és annak képe (a fénykép) viszonyában válik
jelentőssé." 
3. Oldal: 127.
Kontextus: "Pavis ugyanakkor jogosan állítja, hogy a csendek ilyen, mimikai és gesztikus akciókkal való kitöltésével a csend végeredményben „a beszéd egy másik formájává” válik (Pavis 2005: 74)"
4. Oldal: 141.
Kontextus: "Pavis a színpadi csönd egyik ismertetőjeleként annak ritkaságát emeli ki, azt, hogy ezeket a pillanatokat a művészek igyekeznek valamilyen színpadi megnyilatkozással kitölteni (Pavis 2005: 74), amikor pedig a Beckett és Pinter drámáiban megjelenő, általa metafizikusnak nevezett csöndekrıl azt állítja, hogy „ez az egyetlen olyan csönd, amely nem váltható könnyedén suttogássá” (Pavis 2005: 75), akkor a határvonal implicit módon normatív meghúzásával voltaképpen két dolgot jelent ki: egyrészt azt, hogy az ezen a körön kívülre utalt csendek (nem feltétlenül pejoratív értelemben vett) színházi hatáseszközök, másrészt pedig azt, hogy ezek esetében többnyire a hangerı és a dinamika visszafogott fokozatairól beszélhetünk."
2021-10-24 03:05