Citation relation

Sági Judit et al. A modern piacgazdaság és az iszlám elveken nyugvó pénzügyek. (2019) In: Kitekintés az iszlám világ 21. századi politikai, gazdasági és pénzügyi viszonyaira pp. 64-79

Publication:
Balázs Judit et al. Az iszlám bankrendszer szerepe a pénzügyi stabilitás helyreállításában. (2014) SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 1785-1181 10 1 27-44
Related:
Sági Judit et al. A modern piacgazdaság és az iszlám elveken nyugvó pénzügyek. (2019) In: Kitekintés az iszlám világ 21. századi politikai, gazdasági és pénzügyi viszonyaira pp. 64-79
External citation: Yes
2021-12-04 05:11