Idézéskapcsolat

Kriston Edit. Gyermekvédelem. (2019) ISBN:9786155658037

Közlemény:
Barzó Tímea. A rokontartás (XIII. Cím). (2014) Megjelent: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. II. kötet pp. 362-428
Idéző közlemény:
Kriston Edit. Gyermekvédelem. (2019) ISBN:9786155658037
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 34.o.
2021-05-17 16:00