Idézéskapcsolat

Györgyövics K. Késő-pleisztocén és holocén eolikus formakincs és homokmozgások vizsgálata Belső-Somogyban. (2019)

Közlemény:
Sebe K et al. Wind erosion under cold climate: A Pleistocene periglacial mega-yardang system in Central Europe (Western Pannonian Basin, Hungary). (2011) GEOMORPHOLOGY 0169-555X 1872-695X 134 3-4 470-482
Idéző közlemény:
Györgyövics K. Késő-pleisztocén és holocén eolikus formakincs és homokmozgások vizsgálata Belső-Somogyban. (2019)
Független: Igen
2021-12-09 00:30