Idézéskapcsolat

Mayer Edina Zsuzsanna. A budakeszi német nyelvjárás néhány morfoszintaktikai jelensége. (2016)

Közlemény:
Erb Mária. Ungarische Lehnwörter in den neueren deutschen Sprachinselmundarten von Ungarn bis 1945: Strukturlinguistische und Soziopragmatische Untersuchungen. (1997)
Idéző közlemény:
Mayer Edina Zsuzsanna. A budakeszi német nyelvjárás néhány morfoszintaktikai jelensége. (2016)
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: p. 12., 246.
2021-10-18 14:00