Idézéskapcsolat

Hegedűs Andrea. 75. Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai. A bejegyzett élettársi kapcsolat.. (2018) Megjelent: Polgári Jog III. pp. 244-260

Közlemény:
Barzó Tímea. A leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat (X. Cím.). (2014) Megjelent: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. II. kötet pp. 118-182
Idéző közlemény:
Hegedűs Andrea. 75. Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai. A bejegyzett élettársi kapcsolat.. (2018) Megjelent: Polgári Jog III. pp. 244-260
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. Oldal: 251.o. és 255.o.
2021-05-07 19:00