Idézéskapcsolat

Panda G.K. et al. Reciprocal sums of sequences involving balancing and lucas-balancing numbers. (2018) MATHEMATICAL REPORTS 1582-3067 20 2 201-214

Közlemény:
Liptai Kálmán. Fibonacci balancing numbers. (2004) FIBONACCI QUARTERLY 0015-0517 42 4 330-340
Idéző közlemény:
Panda G.K. et al. Reciprocal sums of sequences involving balancing and lucas-balancing numbers. (2018) MATHEMATICAL REPORTS 1582-3067 20 2 201-214
Független: Igen
2021-06-14 22:47