Idézéskapcsolat

Dutta U.K. et al. Regularized products over balancing and lucas-balancing numbers. (2018) INDIAN JOURNAL OF MATHEMATICS 0019-5324 60 2 171-179

Közlemény:
Liptai Kálmán. Fibonacci balancing numbers. (2004) FIBONACCI QUARTERLY 0015-0517 42 4 330-340
Idéző közlemény:
Dutta U.K. et al. Regularized products over balancing and lucas-balancing numbers. (2018) INDIAN JOURNAL OF MATHEMATICS 0019-5324 60 2 171-179
Független: Igen
2021-01-22 13:47