Idézéskapcsolat

Rosner Krisztina. A színházi jelenlét és a csend dramatikus-teátrális játéka. (2011)

Közlemény:
Sepsi Enikő. Csend-élet a színházban. Pilinszky János színházának liturgikus begyökerezettsége. (2001) VIGILIA 0042-6024 66 11 856-863
Idéző közlemény:
Rosner Krisztina. A színházi jelenlét és a csend dramatikus-teátrális játéka. (2011)
Független: Igen
Hivatkozás előfordulások:
1. http://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/14765/rosner-krisztina-phd-2011.pdf "Pilinszky „csend-élet” színházának liturgikus „begyökerezettségét” (Sepsi 2001) nem lehetséges felismerni a jelenség val
2. Oldal: 205.
Kontextus: Bibliográfia
3. Oldal: 87.
Jegyzet: 18.
Kontextus: "Megint más esetekben a csend, a szünetek a rítushoz kapcsolhatók, mint Nádas Péter drámáiban, vagy éppen liturgikus felhangot kapnak például Pilinszky színműveiben."
Megjegyzés: 18. lábjegyzet: "Pilinszky „csend-élet” színházának liturgikus „begyökerezettségét” (Sepsi 2001) nem lehetséges
felismerni a jelenség vallási kontextusának ismerete nélkül (amelyre itt csak utalni lehet). A zsidó és a
keresztény vallásban a szó, a beszéd válik meghatározóvá, amelynek két legfontosabb csomópontja: a
teremtés (1Móz 1-2) és a kezdetben volt Ige, ami testté lett Krisztusban (1Jn 1, 1-18). A logosz elsıbbsége
mellett ugyanakkor számos esetben kap a csend kitüntetett szerepet, mint a tetragrammaton kimondásának
tilalmában, Ábrahám és Izsák hallgatásában, Mózesnek a saját beszéde iránti bizalmatlanságában." 
2021-10-19 12:10