Citation relation

Boros Julianna. Cigány/roma családokkal végzett szociális munka jellegzetességei. (2017) In: Reflexiók. A szociális munka korszerű oktatásának kérdései pp. 141-181

Publication:
Orsós Anna. A beás nyelv. (2015) In: A romológia alapjai pp. 151-180
Related:
Boros Julianna. Cigány/roma családokkal végzett szociális munka jellegzetességei. (2017) In: Reflexiók. A szociális munka korszerű oktatásának kérdései pp. 141-181
External citation: Yes
Comment: 180. o. bibl.
2021-10-28 00:51